Ojciec, Syn i Duch Św. - jeden Bóg - czyż to nie herezja?

3

"Szok! Jak to możliwe? Całkowicie upadli na głowę. Wiedziałem, że tak będzie. Jak można siać takie herezje? To zasługuje na całkowite potępienie. Znów tarzają się w tym samym błocie! Zginą w Armagedonie i będą jak gnój na powierzchni ziemi. Prędzej kaktus mi tu wyrośnie niż uwierzę w takie dyrdymały! "

Jakie uczucia Tobą targają drogi czytelniku, kiedy ktoś bezpośrednio mówi Ci, że Bóg to zarówno Ojciec, Syn jak i Duch Święty? Czy podobne jak wspomniane wyżej? Nie obrażając nikogo, swego czasu tak właśnie myśleliśmy. I nie oszukujmy się - tak myśli większość Świadków Jehowy. Oczywiście mają do tego prawo, choć do wydawania ocen i wyroków takiego prawa już nie mają.

Czy to jednak rzeczywiście herezja? Skąd mieć pewność jak jest naprawdę?

Otóż otwarcie i wprost mówimy, iż to nie herezja, ale prawda objawiona w Biblii. Nie wierzysz, sprawdź.  Jeżeli nie zostało Ci to jednak ukazane, to nie zrozumiesz i nie pojmiesz, iż tak jest w istocie.Na tym blogu już niejednokrotnie o tym pisaliśmy, a ten wpis, to krótkie podsumowanie i zebranie tego wszystkiego w jedną całość.

Słowo Boże ukazuje, iż Ojciec jest Bogiem. Z analizy Pisma wynika też, że pełnia boskości mieszka w Jezusie Chrystusie, Jego Synu. Duch Boży nazywany w Biblii Duchem Świętym, czy też Duchem Jezusa, to też Bóg, co wynika z prostej analogii. Tak - mówi o tym sama Biblia, czy to Ci się podoba czy nie. Bo ponownie nie o ludzkie upodobania tu chodzi, ale o prawdę ukazaną w Pismach.

Jak to jednak możliwe i jak to rozumieć? Do kogo modlił się Pan Jezus, czy do samego siebie? A co z Jego stwierdzeniem,  że "Ojciec większy jest niż ja"?

Na początek zachęcamy Cię do zapoznania się z argumentacją zawartą między innymi w artykułach  z serii "Kim On jest?" oraz " Duch Święty - moc, siła czy osoba?". Później przejrzyj pozostałe posty w tym temacie. Po tym wróć tutaj i jeśli masz na to ochotę, przeczytaj poniższą argumentację, która krótko odpowiada na wyżej postawione pytania.

A zatem, jak to widzimy?

Z matematycznego punktu widzenia, jeśli każda z trzech osób jest Bogiem, to mamy trzech Bogów, a to już wielobóstwo, które sam Stwórca potępia i mówi, że jest tylko jednym Bogiem.

(39): Poznaj więc dziś i weź to sobie do swego serca, że PAN jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Nie ma innego. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Pwt 4]
(39): Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Jahwe jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. [Biblia Tysiąclecia II, Pwt 4]

Nie jednak o matematykę tu chodzi i nie tak należy podchodzić do tego tematu. Należy to rozpatrywać w kontekście natury. Jest natura ludzka, jak i natura BOSKA. Co to oznacza?

Przykład.

Bez względu na to jakie stanowisko byś obejmował, to i tak zawsze będziesz człowiekiem. Załóżmy, że pracujesz w Rządzie i zostałeś prezydentem. Twój Rząd składa się między innymi z vice-prezydenta i powiedzmy sekretarza stanu. Co do funkcji jesteście różni. Prezydent sprawuje najwyższą władzę i większy jest niż wszyscy pozostali. Jednak, co do natury jesteście sobie równi, bo jesteście ludźmi - macie naturę ludzką. Razem stanowicie jednak jeden Rząd.

Analogicznie Bóg jest jeden, tak jak ww. Rząd jest jeden. Ojciec jest funkcyjnie jednak większy niż Syn, tak jak prezydent jest większy niż vice-prezydent.
U ludzi zresztą jest podobnie. Syn zawsze będzie niższy od swego ojca choćby poprzez to, iż to ojciec ma większe doświadczenie życiowe i to on uczy syna różnych rzeczy. Co do natury są sobie jednak równi, bo są ludźmi.

Inny przykład.

Sznur żeglarski robi się poprzez złączenie kilku mniejszych lin. Załóżmy, że ten sznur, to splecenie trzech lin, które jako całość tworzą linę żeglarską - taki warkocz żeglarski. Lina zazwyczaj zrobiona jest z nylonu i każda z tych pojedynczych lin jest nylonowa. Naturę zatem sznura żeglarskiego stanowi nylon, tak jak natura Ojca, Syna i Ducha jest BOSKA. Sznur jest nylonowy, tak jak Ojciec, Syn i Duch stanowią jednego Boga, co do natury, ale Syn jest różny od Ojca, Duch Św. jest różny od Syna i Ojciec od Ducha Św.

Innymi słowy Bóg jest jeden, ale każda z osób stanowiących Boga jest odrębną jednostką. Dlatego też Pan Jezus będąc na ziemi otwarcie mógł powiedzieć, że Jego Ojciec jest większy niż On, choć co do natury Jezus był i jest Bogiem. Na ziemi Pan Jezus miał jednak też naturę ludzką. A więc zarówno Jego natura była Boska jak i ludzka.

Kolejny przykład.

Załóżmy, że wybierasz się na wycieczkę i zabierasz ze sobą żonę i syna. Jesteś Ty - ojciec rodziny, Twoja żona i wasze dziecko. Każdy z Was to odrębne jednostki. Co do "funkcji", czy też roli w rodzinie jesteście różni. Ty jako ojciec jesteś "najwyższy", potem twa żona i dziecko. Jednak, co do natury jesteście sobie równi i stanowicie jedno - po prostu jesteście ludźmi bez względu na to, kto jaką pełni rolę w rodzinie.

Podobnie jak mąż i żona, którzy stanowią JEDNO CIAŁO, choć są w zasadzie dwiema różnymi osobami.

A zatem BÓG, co do swej natury jest JEDEN, tak jak RZĄD jest jeden, czy nylon, z którego sznur się składa jest jeden. Co do jednak pełnionej roli i Rząd i sznur składa się z trzech odrębnych jednostek czy elementów.

Czy teraz rozumiesz dlaczego Pan Jezus modlił się do swego Ojca? 

To tak jak Ty rozmawiasz ze swoim ojcem na przykład przez telefon i pytasz o rady i wskazówki albo prosisz go o pomoc. To Twój ojciec, a Ty jesteś jego synem, więc to normalne. Co do natury - zarówno Ty, jak i On jesteście ludźmi równymi sobie, co nie przeszkadza w tym, aby syn poprosił ojca o wsparcie.

Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią jednego Boga. Syn jest głową Kościoła, a głową Syna jest Ojciec. I nie ma w tym nic dziwnego ani nadzwyczajnego. Każdy pełni określoną rolę i ma boską naturę. Razem stanowią jednego Boga ("Rząd"), który działa jednomyślnie i realizuje określony plan.

Podobnie głową w rodzinie jest ojciec, choć co do natury każda z osób w rodzinie jest sobie równa - bo jesteście ludźmi, to jednak ojciec większy jest niż syn, czy żona.

Ponadto Pan Jezus na ziemi miał oprócz natury boskiej, naturę ludzką. Syn Boży - natura boska, Syn Człowieczy - natura ludzka. I też choćby z tego punktu widzenia zwracał się do swego Ojca w niebie.

Dodatkowo.

W 1 Koryntian 6:17 powiedziano:

(17): Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1kor 6]

Mowa tu o jednym duchu, choć jeśli jesteś złączony z Jezusem, to Ty i On to już dwie osoby, czyż nie? Co więcej, każdy w kim mieszka Duch Boży jest z nim 'jednym duchem'. Jeżeli cała Twoja rodzina otrzymała Ducha Jezusa, to choć każdy z was to odrębne jednostki, to jednak jesteście jednym duchem z Panem.

Twój duch, duch Twej żony i Duch Pana tworzą jednego ducha. Jesteście jednością. Każdy z Was ma jednego ducha - Ducha Pana. Innymi słowy są trzy osoby, ale jeden Duch. Czy to rozumiesz?

Podobnie jest z Bogiem. Choć to trzy odrębne jednostki, to jednak ich boska natura tworzy jednego prawdziwego Boga.


(56): Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 6]

(10): Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 14] 

(9): Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 8] 

(14): Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2tm 1] 

Podsumowanie.

Jeżeli patrzysz na Boga, Syna i Ducha z pozycji czysto hierarchicznej, to nigdy nie zrozumiesz kim jest Bóg. Sprawę należy rozpatrywać poprzez naturę, a nie tylko rolę. Jest natura ludzka i jest natura boska. Podobnie czysto matematyczne rozważania niewiele tu wniosą.

Tak naprawdę samego Boga my jako ludzie nie jesteśmy w stanie objąć swym umysłem, bo niezbadane są Jego drogi. On sam ukazuje nam siebie w taki sposób, aby nasze ograniczone możliwości poznawcze choć w stopniu minimalnym mogły to zrozumieć. A w zasadzie to Duch Święty pomaga pojąć tę sprawę.

A zatem biorąc pod uwagę to, że człowiek wydaje na świat człowieka, tak Syn, którego zrodził Bóg Ojciec, kim jest jeśli nie Bogiem? Bóg "rodzi" Boga, tak jak człowiek człowieka - oczywiście, co do natury. Natura człowieka jest ludzka, a natura Boga - boska. I niby wiele osób to wie, ale niewiele to rozumie.

(19): ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości [Biblia Warszawska, Kol 1]

(9): gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości [Biblia Warszawska, Kol 2] 

PS.:
Jeżeli jak dotąd nie potrafisz pojąć kim jest Bóg, to proś Go o zrozumienie. Jeżeli jesteś szczery, to z czasem zrozumiesz. Oczywiście możesz mieć inne zdanie w ww. sprawie. Zachęcamy Cię jednak do dokładnego zbadania faktów.3 komentarze:

 1. Drogi przyjacielu. Zastanawiam się, czy tak wierzysz, czy chcesz tak wierzyć. Może kilka sugestii do przemyślenia. Załóżmy, że Adam z Ewą by nie zgrzeszyli, kto byłby Bogiem dla całego rodzaju ludzkiego? ale zgrzeszyli i Bóg podjął czynności naprawcze aby pierwotne zamierzenie było zrealizowane zgodnie z Jego pierwotnym zamierzeniem. Zapewne dokładnie znasz plan naprawczy Boga, aby ludzkość Go zrozumiała to poprzez Abrahama i Izaaka unaocznia to co w przyszłości On jako Bóg Ojciec uczyni dla odkupienia grzesznego rodzaju ludzkiego. Zgodzisz się, że Abraham i Izaak nie są jedną osobą ale dwoma osobami - ojciec i syn. Kiedy nadchodzi czas odkupienia rodzaju ludzkiego, Bóg zsyła swojego Syna aby odkupić rodzaj ludzki. Pytanie. Czy Jezus jest Bogiem, On sam mówi, że jest Synem Bożym, ale można przyznać, że Bóg objawił się dla ludzkości w postaci swojego Syna i dlatego można powiedzieć że Jezus, Syn Boży to tak samo jak Bóg. Wróćmy do przykładu Abrahama i Izaaka. Obydwoje są ludźmi ale Abraham zrodził Izaaka. Jezus też jest zrodzonym przez Boga Ojca ale Ojciec i Syn to dwie odrębne osoby, oczywiście, że Jezus ma naturę boską bo jest jednorodzonym Synem Bożym. Aniołowie też są nazwani synami Bożymi ale oni nie maja natury Boskiej, oni zaistnieli z pośrednictwa jednorodzonego Syna Bożego (Kol.1:16). Bóg też objawił się rodzajowi ludzkiemu poprzez ducha świętego. Jedni uważają, że duch święty jest czynną mocą Bożą inni, że Duch Święty to trzecia osoba Boska, ale Pan Jezus wyraźnie podkreślał że warunkiem zbawienia jest poznanie Boga Ojca i Jego Syna (Ew.J.17:3), bo zapewne ducha bożego poznać nie możemy, możemy jedynie odczuwać jego działanie lub brak jego działania. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowny czytelniku, postaramy się udzielić Ci odpowiedzi zgodnie z kolejnością zagadnień jakie podjąłeś.

   Kwestia pierwsza: "Zastanawiam się, czy tak wierzysz, czy chcesz tak wierzyć."
   Odp. Wierzymy tak, bo Pismo Święte o tym mówi. To nie kwestia chcenia lub niechcenia.

   Kwestia druga: "Załóżmy, że Adam z Ewą by nie zgrzeszyli, kto byłby Bogiem dla całego rodzaju ludzkiego?"
   Odp. Ten sam Bóg, o którym czytasz drogi czytelniku w księdze Rodzaju. Zajrzyj chociażby do wersetu: Rdz 1:26-27: "Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą." Zwróć proszę choćby uwagę na zwrot "nasz obraz". "Nasz" sugeruje jednoznacznie, że conajmniej dwie osoby uczestniczyły w dziele stwarzania człowieka. I wyprzedzając Twój tok argumentacji nie może chodzić o Boga i Archanioła Michała (wg nauki JW.org Pan Jezus w bycie przedludzkim), gdyż anioł to tylko stworzenie, nie potrafi stwarzać bo to wbrew jego naturze. Tylko i wyłącznie Bóg może stwarzać. I ten sam Bóg był Bogiem Adama i Ewy i jest dzisiaj naszym.

   Kwestia trzecia: "Zgodzisz się, że Abraham i Izaak nie są jedną osobą, ale dwoma osobami - ojciec i syn."
   Odp. Tak, zgadzamy się, że Abraham i Izaak to dwie różne osoby. A czy wg Ciebie czytelniku matka i rozwijające się w jej łonie dziecko to dwie osoby czy jedna. Wg nas dwie, a jednak jedna. Może brzmi to zagadkowo, więc zajrzyj proszę do ewangelii
   Jana 1:18: "Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział." Zauważyłeś podobieństwo? Syn jest w łonie Ojca. Czyli dwie osoby, a jednak jedna?

   Kwestia czwarta: "Czy Jezus jest Bogiem, On sam mówi, że jest Synem Bożym, ale można przyznać, że Bóg objawił się dla ludzkości w postaci swojego Syna i dlatego można powiedzieć że Jezus, Syn Boży to tak samo jak Bóg."
   Odp. Przepraszamy, ale nie za bardzo rozumiemy treść pytania. Zakładamy, że chodzi o to, że Pan Jezus uważał się "tylko" za Syna Bożego. Lektura ewangelii pokazuje, że nie "tylko"'. Przykład: Jana 5:18: "Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu." Przeciwnicy Pana Jezusa uważali, że czyni się On równym Bogu. A więc oni sami to zauważyli, że Jezus czyni się równym Bogu. Jan komentuje tylko tę kwestię, że w istocie tak było. Czyżby drogi czytelniku coś wskazywało na wyciągnięcie takiego wniosku? Może coś podpowiedzą Ci wersety z kontekstu tej wypowiedzi. Zachęcamy do przeczytania całego piątego rozdziału. Zwróć też uwagę na 1 rozdz. listu do Hebrajczyków - szczegóły tutaj - http://www.bezreligii.pl/2019/01/czy-w-istocie-rozumiesz-co-czytasz-cz3.html
   Ciąg dalszy druga odpowiedź....

   Usuń
  2. Kwestia piąta: "Wróćmy do przykładu Abrahama i Izaaka. Obydwoje są ludźmi ale Abraham zrodził Izaaka. Jezus też jest zrodzonym przez Boga Ojca ale Ojciec i Syn to dwie odrębne osoby, oczywiście, że Jezus ma naturę boską bo jest jednorodzonym Synem Bożym. Aniołowie też są nazwani synami Bożymi ale oni nie maja natury Boskiej, oni zaistnieli z pośrednictwa jednorodzonego Syna Bożego (Kol.1:16)."
   Odp. Jak najbardziej zgadzamy się z wypowiedzią, że Ojciec i Syn to dwie różne osoby. Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem. Tu jesteśmy zgodni. Co do kwestii, że aniołowie są w Biblii nazwani synami Bożymi - tu też jak najbardziej się zgadzamy.
   Ale wyjaśnienie tej różnicy znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Zwróć proszę uwagę na ten fragment: Hbr 1:5-6: "Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga." Dostrzegasz różnicę? Pan Jezus jest szczególnym Synem Bożym. Jedynym z punktu widzenia Boga Ojca. Jedynym zrodzonym, nie stworzonym jak aniołowie. Dostrzegasz to?

   Kwestia szósta: "Bóg też objawił się rodzajowi ludzkiemu poprzez ducha świętego. Jedni uważają, że duch święty jest czynną mocą Bożą inni, że Duch Święty to trzecia osoba Boska, ale Pan Jezus wyraźnie podkreślał że warunkiem zbawienia jest poznanie Boga Ojca i Jego Syna (Ew.J.17:3), bo zapewne ducha Bożego poznać nie możemy, możemy jedynie odczuwać jego działanie lub brak jego działania."
   Odp.: Absolutnie nie możemy się zgodzić z wypowiedzią, że warunkiem zbawienia jest poznanie Boga Ojca i Jego Syna. Jedynym warunkiem zbawienia jest wiara w Pana Jezusa. Pokazują to całe Dzieje Apostolskie, historie nawróceń ludzi w nich opisanych. Jedyne, co mieli zrobić to okazać skruchę za swoje życie i uwierzyć w swojego Zabawce, Pana Jezusa. Nic innego nie zbawia. Poza tym w wersecie, który cytujesz nie chodzi o wiedzę o kimś, ale o intymną więź, o najszczególniejszy rodzaj więzi (ciekawostka: to samo słowo zostało użyte w Rodzaju 4:1 na oddanie stosunku płciowego między Adamem, a Ewą) - zobacz tu:http://www.bezreligii.pl/2019/03/to-znaczy-zycie-wieczne-czyli-krotko-o.html. A werset, który pokazuje, że wiedza nie jest potrzebna do zbawienia to chociażby: Ef 2:8-9: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił." Chyba się zgodzisz drogi czytelniku, że zdobywanie wiedzy to uczynek?
   Ponadto w ewangelii Jana 3:3 w kwestii zbawienia Pan Jezus powiedział : (3): Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Zastanów się, co to oznacza, "ponownie się narodzić z wody i Ducha" jak mówi wers 5, bo bez tego jak powiedział Pan - nikt nie ujrzy Królestwa Bożego.

   A co do tożsamości Ducha Świętego swoje zdanie na Jego temat wyraziliśmy tutaj - http://www.bezreligii.pl/2019/03/duch-swiety-czyli-krotko-o-sile-mocy.html. Zachęcamy do lektury. Zwróć też uwagę, że kwestia tego kim jest Bóg została nam ludziom objawiona w taki sposób, abyśmy my, jako marni śmiertelnicy mogli choć po części pojąć. Można rzec - w znacznym uproszczeniu.

   Dodatkowo, co do kwestii Kim jest Pan Jezus zapoznaj się z serią artykułów: Kim On jest? - tylko od początku do końca. Nie korzystaj tylko z Przekładu Nowego Świata. Inne jak najbardziej. Są tam poruszone myśli biblijne, które mogą Cię zainteresować.

   Usuń

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.