Jezus-zbawienie - czy czcisz Go tak jak chce Ojciec?

0

Zbawienie to główny cel wielu religii, jeśli nie wszystkich. JW również dążą do zbawienia. Jest tam wielu dobrych, szczerych ludzi, którzy gorliwie chcą służyć Bogu. Niestety nie mogą tego robić zgodnie z wolą Boga, ponieważ są wprowadzani w błąd. To nie prowadzi do zbawienia, a co gorsza może narobić wiele szkód. Oczywiście to Pan Jezus zdecyduje kto osiągnie zbawienie, a kto na to nie zasługuje. 
Sami też jako JW mieliśmy zbawienie za cel. Okazało się jednak, że nie do końca szliśmy w dobrym kierunku. Bo choć zasady moralne, towarzystwo, wsparcie itp. było u JW dobre, o tyle ukierunkowywanie przez ciało kierownicze (CK) już nie. Nie łatwo jednak było to zrozumieć.

W zasadzie jednym z głównych problemów w organizacji jest ograniczenie znaczenia Pana Jezusa. Owszem mówi się o Nim, powołuje na Jego nauczanie czy służbę. Wspomina w publikacjach czy na zgromadzeniach. Jednakże Jego rola, w kontekście nauczania JW jest ograniczona. Nie oddaje Mu się tam w pełni szacunku takiego na jaki zasługuje i jaki wymaga od ludzi Jego Ojciec.

W związku z tym zastanówcie się proszę nad dwoma wersetami, które podkreślają to, co napisaliśmy wyżej.

Dzieje 4:12:
(12): I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 4]

Dwie istotne myśli. Pierwsza:  "nie ma w nikim innym zbawienia". Co to w rzeczywistości oznacza? Tylko Jezus jest gwarancją naszego zbawienia i tylko przez niego jest to możliwe.

A druga? "Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni". 

Celowo podkreśliłem "żadnego innego imienia". Pomyśl - czy w imieniu Jehowa jest zbawienie zgodnie z tym wersetem? Skoro "nie ma żadnego innego imienia" to znaczy, że NIE MA. Tylko imię Jezus jest imieniem, przez które możemy zostać zbawieni, czyż nie? Przeczytaj kontekst rozdziału czwartego Dziejów Apostolskich.


A drugi werset - Jana 5:23:

(23): Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]
(23): aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. [Biblia Tysiąclecia II, J 5] 

Jak czcisz Syna? Czy tak samo jak Ojca? Ojciec Jezusa wymaga od swych prawdziwych czcicieli, aby Syn był otoczony taką samą chwałą jak On. Można powiedzieć, że to jest nakaz: "Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca."
Zastanów się na spokojnie. Skoro te słowa jednoznacznie wskazują na to, że Jezusa mamy czcić jak Jego Ojca, to czy jako JW to robisz?
Odpowiemy: my nie robiliśmy tego zgodnie z ww. nakazem, bo rola Jezusa w organizacji JW została osłabiona do stwierdzenia, iż jest Synem Bożym, archaniołem. Główną rolę co do czci przypisuje się Ojcu. Druga część tego wersetu mówi jednak wyraźnie, że jeżeli nie czcisz Syna (tak jak Ojca), to NIE czcisz też Ojca. Mocne słowa wypowiedziane przez Syna Bożego, prawda?

Szkoda, że ponownie Przekład Nowego Świata spłaszczył znaczenie tych słów, stąd ich wydźwięk nie jest taki, jaki być powinien - porównaj przekłady.

Zbawienie - tylko w imieniu Jezus. Tak mówi Ojciec. Czy się do tego zastosujesz?

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.