Zmartwychwstanie - część 1 - kto powstanie?

6

Zmartwychwstanie - to temat bardzo istotny dla chrześcijan. Apostoł Paweł wielokrotnie oskarżany przez Żydów wspominał, że sądzą go m.in. właśnie ze względu na nadzieję zmartwychwstania.

(14): To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, (15): pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. [Biblia Warszawska, Dz 24]

Paweł nie powątpiewał w to, że tak właśnie będzie. I w zasadzie JW również wierzą w zmartwychwstanie powołując się między innymi na ww. wersety. Jednakże są pewne istotne elementy, które nie do końca zgodne są z tym czego naucza Biblia, a czego uczy CK (ciało kierownicze) JW. Nie poruszymy tu wszystkiego, ale warto abyście zastanowili się czy tak się rzeczy mają. Tak my to postrzegamy w Biblii. 

Jakie to więc elementy?

Po pierwsze: CK JW wyraźnie podkreśla, że zmartwychwstanie trwa od roku 1914 i dostępują go tzw. pomazańcy - osoby wybrane przez Boga i wchodzące w skład grona 144 tysięcy. Jest to tzw. pierwsze zmartwychwstanie (temat pierwszego zmartwychwstania omówimy w innym wątku). Czy to możliwe, aby tak było?  W zasadzie trudno to bezpośrednio udowodnić - bo to tylko teoria bez poparcia argumentacją biblijną - ale dość łatwo można temu zaprzeczyć. Wystarczy np. dowieść, że rok 1914 to data fikcyjna bez biblijnego poparcia (ten temat również omówimy w kolejnych postach) lub wskazać, że nie ma uprzywilejowanej klasy 144 tysięcy pomazańców (o tym tutaj). Można też przeczytać myśli zawarte chociażby w Ewangelii Jana 11 rozdziale i zwrócić szczególną uwagę na podkreślone fragmenty :

(21): Marta rzekł zatem do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. (22): Ale i teraz wiem, że o cokolwiek Boga poprosisz, Bóg ci da". (23): Jezus powiedział do niej: "Twój brat wstanie". (24): Marta powiedziała do niego: Wiem, że wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatnim". [Przekład Nowego Świata, J 11].

Co wynika z tego wersetu? W co wierzyła Marta? Zdecydowanie w zmartwychwstanie. Kiedy jednak ono miało wg niej nastąpić? W dniu ostatnim. I nie chodzi tu o "dni ostatnie tego systemu rzeczy", lecz o DZIEŃ ostatni. Czy Pan Jezus ją zganił i powiedział - "źle myślisz kobieto, zmartwychwstanie nastąpi w dniach ostatnich, a nie w dniu ostatnim"? Nie, bo ona dobrze wiedziała o czym mówi i o czym nauczał Pan Jezus.

Po drugie: Dobrze znane wersety - Jana 5:28,29 - zwracają uwagę na inny szczegół dotyczący zmartwychwstania:

(28): Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos (29): i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu. [Przekład Nowego Świata, J 5]

Pytanie brzmi - kto powstanie z martwych?

W książce "Czego naprawdę uczy Biblia", w rozdziale 7 "Niezawodna nadzieja dla naszych bliskich, którzy umarli" str. 72, akapit 17 znajdujemy taką odpowiedź: "Kto powstanie z martwych? Jezus wspomniał, że „wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą". Odpowiedź kluczową zaznaczono, czyli brzmi ona WSZYSCY. I wszystko byłoby dobrze gdyby nie kolejne akapity tego samego rozdziału. 

Zwróćmy proszę uwagę na akapit 20: "Czy to znaczy, że wskrzeszony zostanie każdy człowiek, który żył na ziemi? Nie. W Biblii wyjaśniono, że część zmarłych znajduje się w „Gehennie"". 

No to w końcu jaka jest odpowiedź prawidłowa: wszyscy zmartwychwstaną czy tylko niektórzy? Pan Jezus twierdzi, że wszyscy, CK JW że NIE wszyscy, bo niektórzy od razu trafiają do Gehenny. Jaka zatem jest prawda?

Żeby to wszystko zrozumieć musimy przeanalizować argumentację CK JW. Otóż utrzymują oni, że niektóre osoby, nazywane przez CK "niepoprawnymi niegodziwcami" nie mają nadziei na zmartwychwstanie w ogóle. Zostają oni niejako od razu osądzeni i trafiają do Gehenny skąd drogi wyjścia nie ma. Ale czy tego naprawdę uczy Biblia? Kiedy wg Słowa Bożego ludzie trafią do Gehenny? Zwróćmy uwagę na wersety z księgi Objawienia:

(11):  I ujrzałem wielki, biały tron i zasiadającego na nim. Sprzed niego uciekły ziemia i niebo i już nie znaleziono dla nich miejsca.  12 I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój; jest to zwój życia. I umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków.  13 I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, i śmierć, i Hades wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali, i byli sądzeni każdy z osobna — według swych uczynków.  14 A śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza drugą śmierć: jezioro ognia.  15 A kogokolwiek nie znaleziono zapisanego w księdze życia, tego wrzucono do jeziora ognia. [Przekład Nowego Świata, Obj 20]

Ww. wersety wskazują, kiedy ma nastąpić wrzucenie grzeszników do Gehenny czyli jeziora ognia. Nastąpi to dopiero po Sądzie Ostatecznym. W jaki więc sposób, wg teorii CK JW, niektórzy znajdują się tam już teraz?

Spokojnie przeczytaj jeszcze raz to, co powiedział Pan Jezus i rozważ jeszcze raz pytanie - kto dostąpi zmartwychwstania?

(28): Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; (29): I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]


(28): Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: (29): a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny — na zmartwychwstanie potępienia. [Biblia Tysiąclecia II, J 5](28): Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; (29): i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. [Biblia Warszawska, J 5]WSZYSCY zmartwychwstaną, czyż  nie?! Porównaj różne przekłady Biblii.

Powstaną wszyscy, ale jedni do życia, a drudzy, którzy czynili to co podłe, na potępienie. Z czym kojarzy Ci się zwrot - "to co podłe" lub "źle czynili"? Bardzo oczywisty, prawda? I nie ma tu żadnej filozofii. Zresztą apostoł Paweł w Dzieje 24:15, też mówi o wszystkich zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.

Podsumowując: 
1. Czy jednoznacznie udowodnisz na podstawie Pisma Świętego, że zmartwychwstanie rozpoczęło się w roku 1914?

2. Pan Jezus NIE uczył, że zmartwychwstania dostąpi tylko część osób, ale że wszyscy znajdujący się w grobach.


(15): Mam w Bogu nadzieję, która także mi przyświeca, że kiedyś nastąpi zmartwychwstanie zarówno ludzi dobrych, jak i złych. [Przekład Współczesny NT, Dz 24]
Na marginesie - w czasach apostołów też byli tacy, którzy twierdzili o zmartwychwstaniu inaczej niż Jezus i jego prawdziwi uczniowie. Mówili, że zmartwychwstanie "już nastąpiło". Biblia nie wypowiada się o nich pozytywnie.

(16): Lecz stroń od pustych słów bezczeszczących to, co święte; bo oni będą się posuwać do coraz większej bezbożności, (17): a ich słowo będzie się rozprzestrzeniać niczym gangrena. Zaliczają się do nich Hymeneusz i Filetus. (18): Właśnie ci odstąpili od prawdy, mówiąc, iż zmartwychwstanie już nastąpiło, i burzą wiarę niektórych. [Przekład Nowego Świata, 2tm 2]

Czy dostrzegasz podobieństwo?


6 komentarzy:

 1. Pytanie : Co oznacza dzień ostatni ?? Trudny artykuł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękujemy bardzo za zainteresowanie tematem. Na początku chcielibyśmy wyjaśnić, że powyższy artykuł nie miał na celu gruntownego wyjaśnienia kwestii zmartwychwstania, a raczej wykazanie, że CK JW również w tej kwestii nie trzyma się Słowa Bożego. Temat zmartwychwstania będziemy rozwijać w kolejnych postach. Wracając do pytania: co oznacza dzień ostatni? Zakładamy, że autorowi pytania chodziło o wypowiedź Marty "wiem, że wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatnim". (Jana 11:24). Otóż ten "dzień ostatni" dotyczy powtórnego przyjścia Pana Jezusa, a zmartwychwstanie o którym mowa to pierwsze zmartwychwstanie (zmartwychwstanie do życia). Nie chcemy teraz szczegółowo omawiać tego tematu, ale jeżeli czytelnik chce zgłębić temat pierwszego zmartwychwstania to zachęcamy do lektury nw. wersetów: 1 Tes. 4:14-16; 1 Kor. 15:50-56; Flp 3:20,21; Obj. 20:4-6. Temat ponownego przyjścia Pana Jezusa postaramy się również krótko omówić w kolejnych postach.

   Usuń
  2. No i tu pojawiają się kolejne pytania : Jak będzie wyglądało ponowne przyjście Jezusa, oraz jaki los będzie zmartwychwstałych ?

   Usuń
  3. I jeszcze jedno , bardzo ciekawa myśl miesiąca. Dziękuję Wam za nią ;-)

   Usuń
  4. Owszem, to ciekawe pytania. Postaramy się na nie w miarę możliwości odpowiedzieć w kolejnych postach. Może nam się uda :).

   Usuń
  5. Tutaj kilka podpowiedzi do samodzielnego rozważenia:

   Powrót Pana Jezusa: Dzieje Apostolskie 1:11; Mt 26:64; Mk 14:62; ; Łk 21:27; Obj. 1:7; Obj. 1:13; Obj. 14:14).
   Los zmartwychwstałych (pierwsze zmartwychwstanie): Obj. 19:7,8 por. z Mat 22:1-14; Mat 25:1-13; Mar 2:18-20; Jana 3:28-30; Rz. 7:1-4; 1 Kor 6:13-20; 2 Kor 11:2 i Ef. 5:25-33.

   Usuń

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.