Czy w istocie rozumiesz, co czytasz? - cz.3

0

Czytanie ze zrozumieniem, to istotny i podstawowy element, który wpływa na całe nasze życie. Czytanie bez uwzględniana kontekstu może wypatrzyć sens poszczególnych wypowiedzi i utrudnić, a nawet uniemożliwić poprawne zrozumienie. Stąd, w wypadku Biblii, tak istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na wyszczególniony werset, ale także na tło i wcześniejsze wypowiedzi autora.
W tym krótkim poście zwrócimy uwagę na myśli zawarte w liście do Hebrajczyków 1: 8-12.


Wyżej - The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures - przekład interlinearny wydany przez CK JW.

(8): Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. (9): Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. (10): Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk. (11): One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; (12): I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 1]

(8): lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. (9): Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (10): Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; (11): one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12): i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. [Biblia Warszawska, Hbr 1] 

Wyżej wskazane wersety to cytaty z dwóch Psalmów. Psalmu 45 oraz 102. Przeczytaj je bezpośrednio z Biblii. Z innego przekładu niż PNŚ.

Psalm 45:
(7): Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. (8): Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg... twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. [Biblia Warszawska, Ps 45]

(7): Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa, berło sprawiedliwe. (8): Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; [Biblia Tysiąclecia II, Ps 45] 

(6): Your throne, O God, is for ever and ever: the scepter of your kingdom is a right scepter. (7): You love righteousness, and hate wickedness: therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your fellows. [American King James Version, Ps 45]

Psalm 102:

(26): Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich. (27): Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją: Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie, (28): Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. [Biblia Tysiąclecia II, Ps 102]

(25): Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk. (26): One przeminą, ale ty pozostajesz; wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. (27): Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 102] 

 (26): In the beginning, you laid the foundations of the earth; heaven is the work of your hands. (27): They will vanish, but you will remain; like clothing, they will all grow old; yes, you will change them like clothing, and they will pass away. (28): But you remain the same, and your years will never end. [The Complete Jewish Bible, Ps 102] 

Jednym z pytań, nad którym można się zastanowić, to: kto wypowiada słowa z listu do Hebrajczyków? Werset 6-ty wskazuje na samego Ojca Jezusa, a Świadkowie Jehowy powiedzieliby, że - Jehowa. Werset Hebr 1:8 wyraźnie też to podkreśla.

Co zatem szczególnego Ojciec mówi do Syna w wersecie ósmym?

"lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego"

Czyżby wynikało z tych słów, że Jahwe do Syna zwraca się - "Tron twój, o Boże(...)"? Sam Ojciec mówi do Syna - Boże? Psalm 45:7 wyżej zacytowany jednoznacznie potwierdza te słowa. Zobacz, sprawdź i porównaj.

Werset 10 z listu do Hebrajczyków, to kontynuacja wypowiedzi Ojca, na co wskazuje łącznik ORAZ. Jest tam wyraźnie powiedziane, że to Jezus: "ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem" Jego rąk. Co ciekawe w tym wersecie Ojciec mówi do Syna: "mój Panie".

Zwolennicy twierdzenia, że Jezus to archanioł mogą w tym momencie zastanowić się, czy Jahwe do Syna powiedziałby "mój Panie", gdyby on był tylko stworzeniem, tylko archaniołem?

Zwróć też uwagę drogi czytelniku, że w Biblii interlinearnej wydanej przez "Strażnicę" werset Hebr 1:8 też ukazuje to, o czym wyżej wspomniano i brzmi w tłumaczeniu: "lecz do Syna: tron Twój o Boże(...)". Po czym we własnych przekładach Nowego Świata, CK JW zmienia sens tego wersetu i oddaje go zupełnie inaczej niż Biblia interlinearna. Dlaczego?

Ponadto Psalm 102, to modlitwa do Boga Jahwe, natomiast pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków odnosi się bezpośrednio do Syna Bożego Jezusa Chrystusa - ciekawe prawda? Rzeczywiście Pisma składają wyraźne świadectwo o Jezusie (Jana 5:39).

(2): Jahwe, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. [Biblia Tysiąclecia II, Ps 102]

A więc czy można inaczej oddać ww myśli biblijne?

Ps 45:7 - "Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego."
Hebr 1:8 - "lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego."


Sam apostoł Paweł jednoznacznie mówi, do kogo ww słowa zostały skierowane. Czy jakakolwiek filozofia CK JW jest w stanie to zmienić? Chyba tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ślepo za nimi podążasz i nie czytasz wersetów z uwzględnieniem kontekstu.

Prześledź ww argumentację samodzielnie i zastanów się drogi Świadku, czy w istocie rozumiesz, co czytasz?0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.