Świadkowie - czyli krótko o Dzieje 1:8.

0

Czy zastanawiałeś się kiedyś szanowny Świadku o czym lub o kim ma być głoszona dobra nowina?
Wielu JW twierdzi, iż o Królestwie Bożym. Inni mówią, że o raju na ziemi i Armagedonie. Jeszcze inni o czymś innym, ale żaden nie trafia w przysłowiową dziesiątkę. Dlaczego?

Otóż dlatego, że z Biblii wyraźnie wynika, iż przede wszystkim o Jezusie Chrystusie, a co za tym idzie dopiero o Królestwie Bożym. Oczywiście jedno wynika z drugiego. To jednak jeden tylko szczegół.

(19): Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był "tak" i "nie", lecz było w nim "tak". [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2kor 1]

(31): Głosząc królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, ze wszelką odwagą i bez przeszkód. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 28] 

Drugi, równie istotny jest taki, że skoro ma być głoszona dobra nowina o Jezusie, to czyimi tak naprawdę świadkami powinni być chrześcijanie? O tym rozważania w tym artykule.

Na pytanie czyimi świadkami powinni być chrześcijanie wprost odpowiada sam Pan Jezus w Dzieje 1:8:
(8): Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 1]

(8): ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi". [Biblia Tysiąclecia II, Dz 1] 

"Macie być moimi świadkami"- świadkami Jezusa. Czy aby na pewno? Czy nie Świadkami Jehowy?
Zdecydowanie NIE. Biblia wielokrotnie mówi o tym, iż chrześcijanie mają być świadkami Jezusa. Zresztą sama nazwa chrześcijanie wywodzi się od słowa 'christos' czyli Chrystus. Już samo to bezpośrednio wskazuje czyimi naśladowcami i świadkami mieli być chrześcijanie.

W liście do Rzymian 1:1 apostoł Paweł też krótko, ale wyraźnie podkreślił, nazywając się sługą Jezusa Chrystusa:

(1): Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga; (2): (Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych); (3): O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 1]

Kolejna sprawa, to fakt, iż uczniowie nie tylko głosili o Jezusie, ale też w jego imię wypędzali demony i dokonywali wielu innych nadzwyczajnych dzieł. Zastanawiałeś się drogi czytelniku, dlaczego nie czynili tego w imię Jehowy tylko w imię Jezusa?

(22): Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 7]

(18): A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 4] 

Uczniowie otwarcie też przyznawali, a inni mieli świadomość, że poświęcili swe życie dla Jezusa.

(25): Zgromadzeni jednomyślnie, postanowiliśmy posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem; (26): Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 15]

Ponadto zbawienie było i nadal jest zagwarantowane tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

(30): A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? (31): A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 16] 

(9): Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 10] 

Dodatkowo, czy zastanawiałeś się dlaczego Pan Jezus nigdy nie zwracał się do swojego Ojca po imieniu? Nawet w tzw. modlitwie Pańskiej nie użył imienia "Jehowa" czy "Jahwe". Dlaczego? Przecież miał ku temu znakomitą okazję i to wielokrotnie. Dlaczego jednak nie wyróżnił nazwy imienia 'Jehowa' czy 'Jahwe'?

Ponadto tylko i wyłącznie Pan Jezus otrzymał wszelką władzę zarówno w niebie jak i na ziemi. Nic więc dziwnego, że uczniowie mieli być jego świadkami.

(18): Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 28]


Najważniejsze jest jednak to, iż sam Ojciec zdecydował, że w imię Jezusa ma się zgiąć wszelkie kolano, i że nie ma ważniejszego imienia niż Jezus.

 (12): I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 4]

Zauważ, że nie dano ludziom żadnego innego imienia poza imieniem Jezus. A więc nawet imię Jahwe, czy jak wolisz Jehowa, nie jest imieniem danym ludziom, przez które zagwarantowane jest zbawienie. Tylko Jezus. Nie oznacza to, że Ojcu została odebrana chwała, ale to, iż jest to Jego wolą, życzeniem, nakazem, a my ludzie mamy się do tego zastosować jeśli chcemy okazać Mu posłuszeństwo.

(9): Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; (10): Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Flp 2]

Podsumowując:

Wyżej wspomniane argumenty, to tylko tło, które wskazuje, że chrześcijanie powinni być świadkami Jezusa. Możesz jednak kombinować jak chcesz, a i tak nie zmieni to faktów, że wolą Ojca jest aby świadczyć przede wszystkim o Jego Synu i to Jego imię jest najważniejsze.
Jest to bardzo logiczne, zwłaszcza, kiedy pojmie się kogo tyczy się imię 'Jahwe' i co dokładnie oznacza. O tym w serii artykułów "Kim On jest?".

I choć JW szczycą się, iż są "Świadkami Jehowy", a Pana Jezusa uważają za stworzenie, to jednak nie o nazwę tu chodzi, ale o fakty poparte dowodami biblijnymi. CK JW ponownie nie naucza swoich współwyznawców w sposób zgodny z nauczaniem zawartym w Słowie Bożym.

Jak zawsze zachęcamy Cię do samodzielnej analizy Słowa Bożego i wyciągania osobistych wniosków.

A co z wersetem z księgi Izajasza 43:10? Przeczytaj kontekst, a najlepiej cały rozdział 43, to być może zrozumiesz.

(8): ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi". [Biblia Tysiąclecia II, Dz 1]


PS.:

W jednym z wyjaśnień CK JW na temat wersetu Dzieje 1:8 możesz przeczytać (książka "Głosiciele KB"):Mowa tu, że w wersecie tym chodzi zarówno o bycie świadkiem Jezusa jak i Jehowy, po czym w akapicie drugim argumentuje, że "wierni Żydzi byli Świadkami Jehowy" i że później "powołano ich także do świadczenia o żywotnej roli Jezusa w uświęcaniu imienia Jehowy(...)."

Skoro Żydzi byli Świadkami Jehowy jak twierdzi CK JW, a dopiero później świadkami Jezusa, to pytanie - czyimi świadkami mieli być poganie, skoro wcześniej nie znali Jehowy i nie byli Żydami? A przecież poganie też mieli głosić i przyłączać się do ówczesnych chrześcijan.

Czy skoro Jezus powiedział, że mamy być Jego świadkami, nie oznacza, że dosłownie Jego i tak należy to rozumieć? A my nie-Żydzi wywodzimy się z 'pogan', czyż nie tak?

W istocie rozumowanie CK JW to pomieszanie z poplątaniem.0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.