Głoszenie - czyli krótko o Mateusza 28:19

0

Głoszenie dobrej nowiny od domu do domu - to jak twierdzą JW element wyróżniający Świadków Jehowy z tłumu innych wyznań i religii i znak świadczący, iż są jedyną religią cieszącą się uznaniem Boga. Rzeczywiście, jako Świadkowie też tak uważaliśmy. Weryfikując jednak samodzielnie Słowo Boże i nauki CK JW mamy teraz odmienne zdanie. Pomijamy w tym artykule fakt, że głosić należy prawdę biblijną, a nie ludzką filozofię. Świadkowie głoszą przede wszystkim filozofię CK JW - niestety.

Nie negujemy tego, iż chrześcijanie powinni wyrażać swoją wiarę poprzez głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie. Gdzie jednak jest powiedziane w Biblii, że należy głosić od domu do domu, czyli tak, jak to robią Świadkowie Jehowy? Gdzie Pan Jezus dał swoim naśladowcom taki bezpośredni nakaz? Nakaz mówiący, że mają głosić od domu do domu? Czy jesteś w stanie szanowny JW to wskazać w Biblii?

To, że nie tylko JW głoszą od domu do domu, to jedno. Inna sprawa, to zweryfikowanie, czy rzeczywiście pierwsi chrześcijanie  głosili 'od domu do domu' i czy w ogóle była to wiodąca forma działalności? A może korzystali z innych form działalności ewangelizacyjnej?

Warto rozważyć w tej sprawie poniższe czynniki.

➤ Po pierwsze: Pan Jezus nie nakazał głosić od domu do domu, nie powiedział, że jest to wymóg konieczny do zbawienia. Powiedział natomiast, iż niezbędnym elementem koniecznym do zbawienia jest wiara w niego, wiara w to, że jest Chrystusem, Synem Bożym. Wiara "w swoim sercu", co znaczy znaczniej więcej niż tylko świadomość tego, iż jest Zbawicielem.

(9): Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 10]

➤ Po drugie: sam Pan Jezus nie głosił "od domu do domu", nie czynili tego także jego uczniowie.

(20): Jezus mu odpowiedział: "Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. [Biblia Tysiąclecia II, J 18]

Tak, mamy świadomość, że wśród JW uchodzi to za herezję, ale zanim wydasz wyrok drogi Świadku, to weź pod uwagę niżej wymienione dowody.

𝟭. Chrześcijanie nie cieszyli się w czasach panowania Rzymu poparciem. Co więcej często byli prześladowani i skazywani na śmierć. Jak myślisz, czy głoszenie "od domu do domu" było zatem wówczas przez nich propagowane i wykonywane, skoro musieli liczyć się z ryzykiem aresztowania i więzienia, a nawet śmierci? Czy byłoby to rozsądne? Odpowiedź brzmi - NIE!

𝟮. Pan Jezus nauczał : w synagodze, w świątyni, w drodze, w miejscu pustynnym, z łodzi, u przyjaciół gdzie był zaproszony, w domach gdzie się zatrzymał. Nie czynił tego jednak "od drzwi do drzwi". Podobnie działali jego naśladowcy. Sprawdź.

𝟯. Posyłając dwunastu oraz siedemdziesięciu uczniów NIE nakazał im głosić "od domu do domu". Mieli jednak tam, gdzie zostaną zaproszeni pozostać przez jakiś czas  i obwieszczać im dobrą nowinę. Co ciekawe - pozostać, oznaczało - nie przechodzić od drzwi do drzwi. (Łk 10:7)

(7): W tym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Godny jest bowiem robotnik swojej zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 10]

(7): zostańcie więc w tym domu, jedząc i pijąc, co podadzą, bo pracownik jest godzien swej zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu. [Przekład Nowego Świata, Łk 10] 

𝟰. Uczniowie głosili publicznie, np. na rynku, po czym, jeśli ktoś okazał zainteresowanie, to zapraszał ich do swojego domu. Nie mieli też przy sobie Biblii, bo wówczas jeszcze nie istniała. Nie mieli też zwojów, bo to był artykuł luksusowy i nikt przed drzwiami nie rozkładał 2 metrów zwoju po to żeby znaleźć jakąś myśl. Tak ukazują to ilustracje JW, ale to absurd.

𝟱. Zwrot oddany przez CK JW jako "od domu do domu" w rzeczywistości oznacza "po domach" czy też "w domach". Oznacza to, że chrześcijanie zgromadzali się w domach, gdzie odbywały się spotkania oraz zapraszani byli do czyiś domów aby dać świadectwo o Jezusie. W przeszłości Izraelici też nie głosili "od domu do domu", ale spotykali się w domach.

(42): Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 5]

𝟲. Ten sam zwrot "po domach" zawarty w Dz 5:42, oddano też w wersecie Dz 2:46 w sposób następujący:

(46): Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. [Biblia Tysiąclecia II, Dz 2] 

Nie oznaczało to jednak, że chodzono "od domu do domu" i łamano się chlebem, czyż nie?

𝟳. W Dzieje 20:20 również występuje zwrot "po domach". Oznacza on nic innego, jak to, że Paweł nauczał w prywatnych domach, a nie, że chodził od "domu do domu".

(20): Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, [Biblia Tysiąclecia II, Dz 20]

𝟴. Zwrot grecki oznaczający "od domu do domu" brzmi ("oikia ais oikia"):


Znajdziesz go na przykład we wspomnianym już wersecie Łukasza 10:7, ale tam użyty jest w kontekście - "nie przenoście się z domu do domu". I w zasadzie to jest jedyne miejsce, gdzie użyto tego greckiego zwrotu.

Biblia interlinearna wydana przez CK JW zwrot "po domach" czy "od domu do domu" - oddaje "according to house", co w grece brzmi:


Czy widzisz różnicę?


Podsumowując:

Biblia nie uczy, że głoszenie "od domu do domu" jest konieczne do zbawienia. Sam Jezus i jego uczniowie nie głosili "od domu do domu", tak jak robią to teraz JW. Oczywiście Pan Jezus zachęcił swoich naśladowców do ogłaszania ewangelii, ale nie wyznaczył im z góry koniecznej i jedynie słusznej metody w jaki mają to robić.

Głoszenie od domu do domu, jako metoda, nie jest zabronione. Jednak to, czy ktoś stosuje tę metodę czy nie, nie świadczy, że cieszy się jako jedyny uznaniem w oczach Boga. Druga sprawa, to istnieje istotny warunek, który musi być spełniony, jeśli ktoś stosuje daną metodę. Trzeba głosić prawdę biblijną o Jezusie, a nie ludzką filozofię . Jako Świadek głosisz filozofię CK JW - nie prawdę. Zacznij sam analizować Biblię, a być może to zrozumiesz.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.