Kim jest Jezus - archaniołem, a może jednak nie? - część 2

0

W części pierwszej poruszyliśmy krótko temat tego czy Pan Jezus to w rzeczywistości archanioł Michał - jak twierdzą JW. Wykazaliśmy na podstawie dwóch wersetów, że tak nie jest.

W tej części rozwiniemy nieco temat. Oczywiście - nie musisz się z nami zgadzać. Jednak zanim tak stwierdzisz zbadaj temat, zostaw jak chcesz stosowny komentarz, a przede wszystkim zastanów się i zbadaj wszystko w oparciu o biblijne dowody.

Niejednokrotnie czytając Biblię natknąłeś się z pewnością na zdarzenia, kiedy to sługa Boży, którego odwiedził anioł, chciał po usłyszeniu konkretnych wiadomości złożyć mu (aniołowi) hołd. Pamiętasz jak wówczas anioł zareagował? Tak - zazwyczaj mówił: "nie czyń tego, gdyż jestem współniewolnikiem twoim i twoich braci". Dlaczego tak mówił? Ponieważ zdawał sobie sprawę, że cześć i chwała należą się tylko Bogu, a nie stworzeniu. 

Jak jednak zachowywał się Jezus, kiedy np. uczniowie chcieli złożyć mu hołd? Nigdy nie mówił aby tego nie robili. No właśnie - jeżeli byłby aniołem Michałem, to czy pozwoliłby, żeby ktokolwiek oddawał mu cześć? Pomyśl - aniołowie NIE pozwalali aby oddawano im cześć. Dlaczego więc Pan Jezus na to pozwalał - zwłaszcza, że był wtedy jeszcze na ziemi?

(8): A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. (9): Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 22]

(33): Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: Naprawdę jesteś Synem Bożym. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 14]

(17): A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 28]

(52): A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 24]

(9): Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 28]

(25): A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. (26): Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 10]

Poszukaj inne wersety, które wyraźnie potwierdzają ww. argumentację. Ponadto w Hebr 1:6 apostoł Paweł wspomina, że:

(6): I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 1]

Aniołowie mają oddawać cześć Jezusowi.

Tego typu wydarzeń, kiedy to Pan Jezus przyjmuje hołd od ludzi jest wiele. Sprawdź sam. Aniołowie (a archanioł Michał to anioł) nie przyjmowali takiej czci. Jezus na ziemi był nieco niższy od aniołów, a jednak przyjmował hołd od ludzi.

Inny argument -  werset z Hebr 1:13:

(13): Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 1]

Ciekawe pytanie. Do którego z aniołów Bóg tak powiedział? W domyśle do żadnego. Jeżeli więc Jezus byłby archaniołem, to czy to pytanie retoryczne miałoby sens? Nie. I z drugiej strony. Gdyby Jezus był archaniołem Michałem, to wtedy odpowiedź brzmiałaby - "powiedział to do archanioła Michała". A jednak nie po to w tym wersecie użyto takiego zwrotu.


W niebie jak wiecie panuje też ścisła hierarchia, o czym wspomina np. księga Izajasza rozdział 6. Jak to wygląda? W niebie są: aniołowie -- serafowie-- cherubowie. Archanioł Michał to anioł, czyli można z tego wywnioskować, że w hierarchii jest niżej niż serafowie i cherubowie.
Czy to możliwe, aby jednorodzony Syn Boży jako archanioł Michał był niżej niż pozostałe dwie grupy aniołów? Przecież to On  stworzył wszystkie inne anioły - w tym serafów i cherubów.

Na zakończenie werset Judy 1:9 :

(9): Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: "Pan niech cię skarci". [Biblia Tysiąclecia II, Jud 1]


(9): Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział: Niech cię Pan zgromi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Jud 1]


(9): A przecież Archanioł Michał, gdy toczył bój z diabłem o ciało Mojżesza, nie wydał wyroku potępienia, lecz rzekł: Niech Pan cię ukarze! [Przekład Współczesny NT, Jud 1]


Czy z ww. słów jednoznacznie wynika, że Jezus to archanioł Michał? Oczywiście, że nie. 

Przeczytajcie proszę cały list Judy i zwróćcie uwagę na fragmenty w których Juda pisze o Panu Jezusie. Jakich używa słów? 
Werset 1: Juda,  niewolnik Jezusa Chrystusa
werset 4: naszemu jedynemu Właścicielowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi
werset 17: apostołowie naszego Pana, Jezusa Chrystusa
werset 21: oczekując miłosierdzia naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz 
werset 25: jedynemu Bogu, naszemu Wybawcy, przez Jezusa Chrystusa ( wszystkie cytaty z Przekładu Nowego Świata). 

We wszystkich tych fragmentach Juda konsekwentnie używa słów: Jezus Chrystus. Powstaje zatem pytanie: dlaczego w wersecie 9 użył sformułowania 'archanioł Michał' skoro rzekomo nadal mówi o Panu Jezusie? 

Niektórzy z Was mogliby w tym momencie stwierdzić, że Juda w tym  fragmencie mówi o przedludzkim bycie Pana Jezusa i dlatego mówi o nim jako o archaniele Michale. Ale jeśli tak jest to zastanówcie się, gdzie przebywa Pan Jezus kiedy Juda pisze swój list? W niebie, czyli w miejscu w którym był w swoim bycie przedludzkim. Wg teorii CK JW znów jest tam archaniołem Michałem. 

Czy zatem Juda jest konsekwentny pisząc raz Pan Jezus, raz archanioł Michał, to znowu Pan Jezus. Czy nie jest po prostu tak, że pisze on o dwóch różnych osobach i dlatego używa innych imion i tytułów?

Podsumowując:

W jednym z artykułów w Przebudźcie się (https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/101990167) powiedziano:

Czy należy ich czcić?Jeżeli nawet uznajemy istnienie aniołów za fakt, a nie bajkę, musimy unikać skrajności. Pewne organizacje religijne niesłusznie ich wywyższają, mimo że w Biblii potępiono oddawanie im czci (Kolosan 2:18; Objawienie 22:8, 9). Kościół katolicki uczynił Michała i Gabriela przedmiotem kultu, a w kościołach prawosławnych aniołowie odgrywają doniosłą rolę w litanii. Ogromnie kontrastuje to z przestrogą, którą usłyszał apostoł Jan, gdy padł do stóp anioła Jehowy: „Uważaj! Nie czyń tego! Jestem tylko współniewolnikiem twoim” (Objawienie 19:10).Dlaczego wokół aniołów panuje tyle nieporozumień? Szatan, przywdziewający maskę „anioła światła”, „zaślepił umysły niewierzących” (2 Koryntian 4:4; 11:14). Czyż można się zatem dziwić, że wiele osób obstaje przy własnych poglądach co do istnienia i natury aniołów, zamiast uznać wyjaśnienia Słowa Bożego? Ale chociaż duchowni niewiele mówią o aniołach, Bóg w sprawozdaniu biblijnym zapewnia nas, iż naprawdę istnieją i pełnią zaszczytną służbę jako posłańcy Jehowy (Hebrajczyków 1:7, 14; 6:18).


Proszę, przemyśl całą tą argumentację. Czy w związku z ww. faktami Pan Jezus to rzeczywiście archanioł Michał? Przecież Panu Jezusowi należy się cześć i chwała. A Michałowi?

I w zasadzie to tyle. Choć są jeszcze inne wersety, które wyraźnie potwierdzają, że Pan Jezus nie może być archaniołem Michałem. Omówimy je jednak w innym wątku. Jeśli tylko chcesz to spokojnie przemyśl te argumenty. Patrz przez pryzmat Biblii, a nie ludzkich domniemań, które często NIE są oparte na rzetelnych, biblijnych dowodach.


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.