Czy o tym wiedziałeś? - padlina i ew.Łukasza 17:37.

0


W ewangelii Łukasza 17:20-37 można przeczytać takie oto słowa:

(20): Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. (21): I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. (22): A do uczniów powiedział: Przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. (23): I powiedzą wam: Oto tu, albo: Oto tam jest. Nie chodźcie tam ani nie idźcie za nimi. (24): Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. (25): Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. (26): A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: (27): Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. (28): Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; (29): Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. (30): Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. (31): Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca. (32): Pamiętajcie żonę Lota. (33): Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. (34): Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (35): Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (36): Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (37): I pytali go: Gdzie, Panie? A on im powiedział: Gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 17]

W sprawozdaniu siostrzanym z ew. Mateusza 24:28, werset 37 oddano: 

(28): Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 24]


W jednej z publikacji CK JW, a dokładnie w książce "Największy ze wszystkich ludzi" strona 93 objaśniono:

W tym momencie uczniowie pytają: „Gdzie, Panie?”„Gdzie jest ciało, tam się też zbiorą orły” — odpowiada Jezus. „Zabrani” w celu ocalenia są jak dalekowzroczne orły, ponieważ gromadzą się przy „ciele”. Wspomniane ciało odnosi się do prawdziwego Chrystusa, obecnego w sposób niewidzialny z władzą Królestwa, oraz do uczty duchowej, zgotowanej przez Jehowę. Łukasza 17:20-37;Rodzaju 19:26.

Tak zwane ciało odnosi się,jak podaje CK JW, 'do ciała Chrystusa oraz do uczty duchowej' .

Co na to inne przekłady biblijne?

(37): I pytali go: Gdzie, Panie? A on im powiedział: Gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 17]
(37): Uczniowie zapytali: - Jakże to, Panie? Jezus odpowiedział: - Tam, gdzie jest padlina, zlatują się sępy. [Przekład Współczesny NT, Łk 17] 
(37): Zapytali Go wówczas: Gdzie, Panie? On zaś odpowiedział im: Tam, gdzie padlina, zbiorą się również sępy. [Przekład Dosłowny, Łk 17] 
(37): A odpowiadając, mówią do niego: Gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich: Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. [Biblia Warszawska, Łk 17] 
(37): Pytali Go: "Gdzie, Panie?" On im odpowiedział: "Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy". [Biblia Tysiąclecia II, Łk 17] 
(37): They asked him, "Where, Lord?" He answered, "Wherever there's a dead body, that's where the vultures gather." [The Complete Jewish Bible, Łk 17] 
(37): Then Jesus' disciples spoke up, "But where will this happen, Lord?" Jesus said, "Where there is a corpse, there will always be buzzards." [Contemporary English Version, Łk 17] 

Czy na pewno chodzi tu o ciało Chrystusa? Co na to kontekst? Czy można w ogóle przyrównać ciało Pana Jezusa do padliny? Czy w ogóle ktoś ośmieliłby się tak właśnie zrobić? Czy Ty byś tak napisał na temat Zbawiciela? Czy to ma sens i czy aby takie rozumowanie, to już nie nadinterpretacja, a nawet herezja? A co z tą wspomnianą ucztą duchową przygotowana przez Jehowę? Czy na pewno o to chodzi? Jeżeli twierdzisz, że oto właśnie chodzi, to czy udowodnisz to na podstawie Biblii?

Jak zawsze wnioski wyciągnij sam szanowny czytelniku.
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.