Pamiątka - czyli krótko o 1 Kor 11:20-26

0

Pamiątka śmierci Jezusa, czy inaczej Wieczerza Pańska, to ustanowiony przez Pana Jezusa zwyczaj, do którego obchodzenia zobligowani zostali chrześcijanie. Wielu Świadków uważa, że tylko organizacja JW obchodzi tę uroczystość i nikt poza nimi. Nie jest to prawdą, bo mnóstwo chrześcijańskich zborów nie należących do organizacji zwraca uwagę na nakaz Pana Jezusa.Zasadniczą kwestią jest jednak to, kto powinien spożywać Wieczerzę oraz jak często należy  ją obchodzić?

Otóż pierwsza sprawa nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż Wieczerzę Pańską powinni spożywać wszyscy naśladowcy Chrystusa. Wynika to choćby z tego, iż wszyscy mamy jedną nadzieję, wszyscy musimy się narodzić na nowo aby otrzymać zbawienie i Biblia nie uczy, że istnieje grupa spośród Świadków Jehowy, która będzie w niebie współkrólować z Jezusem. Słowo Boże wyraźnie też wskazuje, że obietnice dane narodowi żydowskiemu wypełnią się całkowicie w przyszłości, a więc CK JW nie należy do tzw. jak twierdzą "Izraela duchowego". Naród Żydowski dalej jest "źrenicą oka Bożego". Ponadto kłamstwem jest jakoby Pan Jezus przyszedł już w sposób niewidzialny. Więcej szczegółów na ten temat w artykułach:  "Izrael odrzucony?""Drugie(inne) owce kim są?" czy "Tysiącletnie Królestwo".

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to częstotliwość obchodzenia Wieczerzy nie jest w Biblii bezpośrednio określona. Pan Jezus uwypuklił aby ją obchodzić, nie powiedział zaś jak często. A zatem nie określił, iż powinno się ją obchodzić raz w roku, jak uważa CK JW. To, że była to uroczystość ustanowiona w okresie Paschy wcale nie oznacza, że Pan wymaga od naśladowców upamiętniania Jego śmierci raz w roku. Nie oznacza, bo On o tym wprost nie powiedział ani nikt z Jego ówczesnych uczniów.

W Słowie Bożym istnieje jednak zapis, który pozwala nam jednak szerzej spojrzeć na tą sprawę. A mianowicie chodzi o 1 Koryntian 11:20-34, Dzieje 2:42 oraz Dzieje 20:7.


(20): Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy Pańskiej. (21): Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. (22): Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. (23): Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb; (24): A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. (25): Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. (26): Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1kor 11]

(41): Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. (42): Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 2]

(7): A pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zebrali się na łamanie chleba, Paweł, który miał nazajutrz odjechać, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 20] 

W 1 Kor 11:20-26 zwróć uwagę na zwroty: "połamał" i "ilekroć"  oraz na myśli, które wskazują, iż uczniowie zbierali się aby spożywać wieczerzę, jednakże robili to w sposób niegodny. Zdarzało się nawet, że upijali się przed złożeniem dziękczynienia.

Zastanów się zatem, czy gdyby tylko raz w roku upamiętniano śmierć Jezusa, to naśladowcy rzeczywiście by się upijali w trakcie spożywania własnego posiłku? A może jak wskazują słowa "ilekroć", "trwali w łamaniu chleba" oraz  "zebrali się na łamanie chleba" czynili to częściej niż raz do roku? Już sam zwrot Pana Jezusa - "Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę" - i słowo "ilekroć" zakłada większą częstotliwość obchodzenia Wieczerzy, czyż nie?

A więc, czy nie wydaje Ci się to logiczne drogi czytelniku, że chrześcijanie zostali zachęceni by ilekroć się spotykają "zwiastowali śmierć Pana, aż przyjdzie"? Ponowne przyjście Chrystusa oraz Jego wcześniejsza śmierć to szczególne wydarzenia, o których każdy naśladowca Pana powinien pamiętać. Pamiętać znaczy nie tylko raz w roku, lecz znacznie częściej.


Podsumowując:

Naśladowcy Pana Jezusa zachęcani są do upamiętniania śmierci i zwiastowania Jego powtórnego przyjścia. Sam Mistrz nie określił bezpośrednio częstotliwości z jaką mają odbywać się spotkania, na których spożywana na być Wieczerza upamiętniająca wydarzenie Jego śmierci. Jednakże inne zwroty zapisane w Biblii sugerują, iż uczniowie nie obchodzili Pamiątki tylko raz w roku, lecz częściej, zwłaszcza, iż oczekiwanie na ponowne przyjście Jezusa na ziemię ma z tym związek. Oczywiście częstotliwość nie jest określona wprost, ale nikt naśladowcom Pana nie zabronił obchodzenia Pamiątki nawet raz w tygodniu.Ilekroć uczniowie się spotykali i uważali to za stosowne, to łamali chleb i pili wino, stosując się w ten sposób do nakazu Chrystusa.

Ponadto Słowo Boże wyraźnie ukazuje, iż każdy chrześcijanin ma prawo spożywać chleb i wino, jednakże musi czynić to w "sposób godny". Musi m.in. pamiętać, że być uczniem Jezusa, to coś więcej niż tylko słowne deklaracje. O tym świadczy całe nasze bieżące życie.


(27): Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. (28): Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha. (29): Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. (30): Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. (31): Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. (32): Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. (33): Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. (34): A jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1kor 11]
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.