Wszelki język - czyli krótko o Filip. 2:9-11.

0

Jako obecny lub były już Świadek Jehowy być może zastanawiasz się czasem, dlaczego tyle uwagi poświęcamy Jezusowi, a nie skupiamy się w większej mierze na Jego Ojcu, tak jak organizacja CK JW?

Jeżeli przeczytałeś kilka postów w tym temacie i sam analizujesz Biblię, to na pewno znasz odpowiedź. Po prostu taka jest wola Ojca Jezusa - jest Jego życzeniem, aby właśnie tak czynić, bo w ten sposób sam Ojciec "zostaje otoczony chwałą".

W podobnym tonie wypowiada się list do Filipian 2:9-11, gdzie powiedziano:

(9): Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; (10): Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. (11): I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Flp 2]

Wersety te komponują z niejednokrotnie już cytowanymi tutaj myślami z Dzieje 4:12.

Zauważ zatem ponownie, że Flp 2:9-11 bezpośrednio uwypukla znaczenie Pana Jezusa Chrystusa. To Jego Ojciec wywyższył. To On dał mu imię, które przewyższa każde inne. Co więcej, to przed Jezusem zegnie się WSZELKIE kolano - w niebie, na ziemi i pod ziemią. A werset 11 uwypukla to, co napisaliśmy na początku naszych rozważań, iż to Jezus jest Panem. Panem ku chwale swego Ojca.

A zatem oddając mu cześć nie pozbawiasz chwały i szacunku Jego Ojca, ale wprost przeciwnie - okazujesz Mu głęboki szacunek i posłuszeństwo, bo On sam tak sobie życzy. Innymi słowy, jeżeli tego nie robisz, jeżeli nie czcisz Syna zgodnie z wolą Ojca, to obrażasz zarówno Ojca jak i Syna.

Jako JW nauczeni byliśmy, że wszelka chwała należy się przede wszystkim Ojcu. I owszem On też ma być szanowany i czczony, jednak poprzez Jezusa, swego Syna.

Inny element godny uwagi jest taki, iż CK JW zakłada i naucza, że Jezus jest pierwszym stworzeniem Boga. Jak to się ma zatem do tego, co czytamy w ww. wersetach? Czy można czcić stworzenie? Czy hołd w postaci tego, iż przed Jezusem "zegnie się wszelkie kolano" należy się stworzeniu czy wyłącznie Bogu?

Dodatkowo zastanów się dlaczego w księdze Izajasza sam Jahwe mówi, że "chwały swojej nie odda innemu", a przed  Jezusem ma się zgiąć wszelkie kolano? Czy to nie jest "przekazanie chwały"?

(8): Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci - rzeźbionym posągom. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 42]

Dlaczego to imię Jezusa (czyli charakter i władza) jest ponad wszelkie inne imię, a nie imię "Jehowa"? Czy w ten sposób też Ojciec nie oddał swojej chwały Synowi?

Zauważ, że słowa "nie oddam innemu" oznaczają nic innego, jak to, że nie odda swej chwały żadnej innej istocie żywej, ani martwym rzeczom. A jednak to Jezusowi należy się chwała, bo tak postanowił Ojciec.

Jeżeli  wnikliwie przeanalizujesz Słowo Boże, to zauważysz, że myśli z Flp 2:10, to cytat z Izajasza 45:23, gdzie Jahwe mówi:


(22): Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. (23): Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne: Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 45]

Czy już rozumiesz, dlaczego Pan Jezus jest "Panem ku chwale Boga Ojca"?

Podsumowując:

W Flp 2:10 powiedziano, że to przed Jezusem będzie się zginać każde kolano, a w Izajasza 45:23 Jahwe mówi, że jest Bogiem, i to przed nim zegnie się każde kolano. Dodatkowo w Izajasza czytamy, że Jahwe nie odda nikomu swej chwały, a między innymi w Filipian widzimy, że pozornie Ojciec oddał swą chwałę Synowi. Jak to zatem jest i jak to możliwe?

Z Biblii wynika też, że nie można oddawać czci żadnemu stworzeniu, a Jezusowi można? Czy to nie jest niekonsekwencja? Chyba, że Jezus nie jest stworzeniem, prawda?

A jednak wszystko, co napisano w Słowie Bożym jest logiczne i prawdziwe. I tutaj odpowiedź na pytanie "dlaczego" jest tylko jedna. Czy ją dostrzegasz?

Jeżeli jeszcze NIE, to przeanalizuj samodzielnie myśli z artykułów z serii "Kim On jest", a być może zrozumiesz.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.