Zmartwychwstanie cz.2 - pierwsze zmartwychwstanie.

0

W poprzednim poście ogólnie poruszyliśmy kwestię tego, kto zmartwychwstanie. Teraz chcielibyśmy bardziej szczegółowo omówić kwestię zmartwychwstania, które Słowo Boże określa jako PIERWSZE, a które Pan Jezus nazwał "zmartwychwstaniem do życia" (Jana 5:28,29). 
W tym temacie kluczowe są trzy fragmenty biblijne: 1 Kor 15:51-57;
1 Tes 4:13-18; Obj 20:4-6. Nim jednak do nich przejdziemy powiedzmy krótko czego Biblia NIE UCZY o pierwszym zmartwychwstaniu. 


Otóż Słowo Boże nie uczy, że pierwsze zmartwychwstanie już trwa. Ta nauka CK JW jest ściśle związana z inną, mówiąca, że Pan Jezus niewidzialnie przybył w roku 1914, a która również nie ma potwierdzenia w Piśmie Św. (kwestię tę poruszymy w innym wątku). Biblia nie uczy również, że pierwszego zmartwychwstania dostępuje uprzywilejowana grupa 144 tys. tzw. pomazańców (o tym, że taka "grupa wybrańców" w ogóle nie istnieje można przeczytać tutaj). 

Przyjrzyjmy się zatem fragmentom biblijnym mówiącym czym JEST pierwsze zmartwychwstanie. Zacznijmy od listu 1 do Tesaloniczan:

1Tes 4:13-18: "A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Znajdujemy tu ciekawe szczegóły: Pan Jezus osobiście przyjdzie po osoby dostępujące pierwszego zmartwychwstania; osoby, które zmarły w Chrystusie powstaną pierwsze; następnie Ci, którzy żywi doczekają przyjścia Pana Jezusa zostaną "razem z nimi porwani w obłoki". Fragment kończy się wspaniałą obietnicą, że wszystkie te osoby już "zawsze będą z Panem". 

Fragment z listu 1 do Koryntian dostarcza kolejne szczegóły:

1Kor 15:51-57: "Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Z powyższego fragmentu dowiadujemy się, że osoby, które zmartwychwstaną otrzymają bezgrzeszne, niezniszczalne ciała. Natomiast ciała tych, którzy zostaną wybrani i dotrwają żywo do przyjścia Pana Jezusa zostaną przemienione, "w mgnieniu oka", w takie same niezniszczalne ciała (więcej o tym jakie to będzie ciało można przeczytać w liście do Flp 3:20,21).

Zobaczmy zatem, o czym jeszcze mówi księga Objawienia:

Ap 20:4-6: "Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Wersety te dostarczają kolejnych informacji o zmartwychwstałych: będą to osoby, którym dano władzę sądzenia, prześladowane z powodu świadectwa o Panu Jezusie, a również takie, które nie oddały pokłonu bestii oraz jej wizerunkowi. Dostąpią przywileju królowania z Jezusem w Jego Królestwie przez tysiąc lat. I co istotne: druga śmierć czyli jezioro ognia (Obj 20:14) nie ma nad nimi władzy. 

Podsumowując:

- pierwsze zmartwychwstanie to zmartwychwstanie do życia, dotyczące wszystkich tych, którzy pomarli w wierze;

- w pierwszej kolejności zmartwychwstaną Ci, którzy pomarli w jedności z Jezusem;

- osoby, które doczekają żywo przyjścia Pana Jezusa od razu otrzymają niezniszczalne ciała; 

- nad osobami, które mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu druga śmierć nie ma władzy;

- zmartwychwstali będą królować z Panem Jezusem przez tysiąc lat.


Mamy świadomość, że nie wyczerpaliśmy tematu. Wiemy, że na pewno czytelnikom nasuną się kolejne pytania. Jeśli tylko będziemy w stanie, to chętnie na nie odpowiemy (prosimy o kontakt mailowy).  A w kolejnym artykule z tej serii zajmiemy się tematem tzw. "zmartwychwstania na sąd". 
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.