Wszystko przez nie się stało - czyli krótko o Jn 1:3

0
Znany fragment dotyczący Słowa, czyli Jezusa Chrystusa z ewangelii Jana 1:3 podkreśla ważną sprawę,  a mianowicie to, że to On przyczynił się do stworzenia wszystkiego, a więc jest Stwórcą wszechrzeczy. Czytamy tu:

(3): Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 1]

Zastanawiające jest to, czy już ta krótka myśl może poświadczać dodatkowo, iż Jezus jest Bogiem w całej okazałości? Czy kiedykolwiek zwróciłeś na nią uwagę?

Jana 1:1 mówi bezpośrednio,  że na początku było Słowo. Na tym początku, o którym wspomina również księga Rodzaju 1:1:

 (1): Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rdz 1]

Wszystko miało swój początek, oprócz tego, który nie miał początku. Czy zatem POCZĄTEK też został stworzony, skoro wcześniej istniał tylko ten, który początku nie miał? Czym jest POCZĄTEK?

Można powiedzieć,  że początek kojarzy się nam ludziom jednoznacznie z rozpoczęciem czegoś. W tym wypadku z początkiem stwarzania i w ogóle zaistnienia pewnych elementów. Sam Początek to swego rodzaju jednostka czasu. Każdy człowiek ma swój początek w momencie poczęcia, a koniec kojarzy się ze śmiercią. A więc początek, to jednostka czasu. Czy czas jako początek też został stworzony, skoro Boga nie obejmuje czas?

Odpowiedź na to pytanie jest dość istotna, bo wskazuje dodatkowo kim tak naprawdę jest Pan Jezus.
Zauważ, że skoro Bóg nie miał początku, bo istniał od zawsze, to znaczy, że Jego czas nie obejmuje, nie ogranicza, bo sam jest ponad nim. Jako Stwórca stworzył też czas. A zatem czas Go nie obejmuje, bo sam go stworzył i w ramach czasowych umieścił człowieka. Panuje nad czasem. Jest Panem czasu, Panem wszechrzeczy. Nie ma początku ani końca, bo czas zaczął istnieć za Jego sprawą. I choć mówi się, że czas też nie ma początku ani końca, to jednak jest tak wyłącznie z punktu widzenia człowieka, a nie Boga - Stwórcy czasu.

Człowiek nie jest w stanie zdefiniować czasu i w zasadzie nie wie czym jest czas. Jednak dla Boga nie stanowi to tajemnicy. Czas ogranicza wyłącznie ludzi, zwierzęta i inne stworzone elementy we wszechświecie. Nawet aniołowie mieli swój początek, a więc w pewnym sensie też mieli do czynienia z czasem, bo jak wyżej wspomniano, początek to jednostka czasu.

Wracając jednak do Biblii, to w liście do Kolosan 1:16 uwypuklono to samo, co w Jana 1:3

(16): Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17): On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 1] 

Jezus stworzył wszystko, a więc jest Stwórcą i istniał przed wszystkim. Skoro jest Stwórcą, to stworzył też czas. A skoro stworzył czas, to sam czas nigdy Go nie obejmował. Skoro Go nie obejmował czas, to znaczy, że jest i był Panem czasu, a więc nie miał początku, bo początek to przecież jednostka czasu. Nie mógł zatem zostać stworzony skoro sam wszystko stworzył, bo Stwórca nie może jednocześnie być stworzeniem, lecz tylko tym, który zapoczątkował Początek.

A więc biorąc to wszystko pod uwagę nie można inaczej stwierdzić jak to, że:

# skoro Jezus stworzył czas, to nie miał początku;
# skoro nie miał początku, to nie został stworzony,
#skoro nie został stworzony, to istniał zawsze,
# a skoro istniał zawsze, to jest Stwórcą,
# jeśli jest Stwórcą, to jest Bogiem.


(17): On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 1]

Bóg Wszechmocny Jezus Chrystus z woli swego Ojca stworzył wszystko. On był przed wszystkim, a więc również przed czasem, przed początkiem.On "podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy", jak mówi Hebrajczyków 1:3.

Zauważ, że powiedziano "swojej mocy", a nie mocy "swego Ojca". A skoro tak, to tym bardziej jednoznacznie ukazuje siebie jako Boga - tego, który stworzył wszystko i który mówi:

(7): Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. (8): Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 1]

Wszechmogący Bóg, Alfa i Omega, przez którego WSZYSTKO się stało! Amen.

Czy to pojmujesz? Czy możesz na spokojnie się nad tym zastanowić? Do tego jak zawsze Cię zachęcamy.


(12): A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. (13): Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 22]


PS.:
 Słowa z Jana 1:3 odnieść można również do spełnienia proroctw, które Pan Jezus wypełnił.0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.