Odstępstwo - czym jest, a czym nie?

1

Odstępstwo - to powszechnie znane pojęcie wśród JW. Słowo Boże bezpośrednio wypowiada się na ten temat i wyraźnie podkreśla czym jest, a czym nie. To też kolejne pojęcie, które wymaga przeanalizowania wyłącznie w oparciu o Biblię, a nie o ludzkie filozofie czy doktryny - jeżeli chcemy poprawnie to zrozumieć. Zapraszamy jak zawsze do sprawdzenia i przemyślenia nw. argumentów. Podkreślamy, że artykuł ten nie ma na celu niczego usprawiedliwiać. Chodzi wyłącznie o biblijny punkt widzenia.

W organizacji JW bierze się pod uwagę dwa zasadnicze wersety, które wyodrębniają kierunek działań  w omawianym temacie tj.: 1 Kor 5:11 oraz 2 Jana 1:9-11 - choć JW cytują tylko werset 10. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1 Kor 5:11:


(11): Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1Kor 5](11): A teraz wam wyjaśniam, że nie powinniście się zadawać z takim, kto - uważając się za brata - w rzeczywistości jest rozpustnikiem lub złodziejem. Z takim człowiekiem nie siadajcie nawet do stołu. [Przekład Współczesny NT, 1Kor 5](11): Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. [Biblia Warszawska, 1Kor 5](11): Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą – żebyście z takim nawet nie jadali. [Przekład Nowego Świata, 1Kor 5]


2 Jana 1:9-11:


(9): Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. (10): Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. (11): Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2j 1](9): Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. (10): Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. (11): Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. [Biblia Warszawska, 2j 1](9): Każdy, kto się oddala od nauki Chrystusa i nie przestrzega jej, nie ma społeczności z Bogiem; kto jednak trwa wiernie w nauce Chrystusa, ten zachowuje społeczność z Ojcem i Synem. (10): Kto przychodzi do was, a nie głosi tej nauki, to go nie wpuszczajcie do domu, ani nie pozdrawiajcie, (11): bo kto takiego pozdrawia, ma udział w jego złych czynach. [Przekład Współczesny NT, 2j 1](9): Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto zaś pozostaje w tej nauce, ten ma zarówno Ojca, jak i Syna. (10): Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. (11): Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków. [Przekład Nowego Świata, 2j 1]


Zapoznajcie się proszę dokładnie z ww. treścią z różnych przekładów biblijnych i zastanówcie:

1. Z kim mają przestać się zadawać uczniowie Jezusa? (1 Kor 5:11)

2. Kogo uczniowie Jezusa mają nie pozdrawiać? (2 Jana 1:9-11)

3. W myśl tych wersetów - co z tymi, którzy nie pasują do opisu tam zawartego. Z tymi, którzy sami postanawiają pójść inną drogą i odchodzą z organizacji? Z tymi, którzy nie zrobili nic złego, nie oddalają się od Chrystusa, mówią o nim prawdę, lecz NIE chcą należeć do organizacji JW?

Ogólnie rzecz ujmując Biblia nie wypowiada się na temat takich osób, a tym bardziej ich nie potępia. Na tym polega wolność wyboru.

Wielu z Was zostało JW, ale wcześniej należeliście do innych wyznań. Czy wszyscy ludzie z tamtych religii odsunęli się od Was bo zmieniliście poglądy? NIE! Wtedy uważaliście też, że to niewłaściwe jeżeli w wyniku zmiany poglądów ktoś np. z rodziny nie chce utrzymywać z Wami kontaktów, prawda? Co zatem się stało, że teraz jest inaczej? Wcześniej uważaliście, że każdy może samodzielnie decydować jaką chce wybrać religię lub drogę, bo na tym polega wolność. A co teraz? Kiedy zostajesz JW, to mówi się o wolności, o wolnych wyborach itp. Kiedy chcesz odejść - oskarżają cię o zdradę, odstępstwo. Czy można dobrowolnie opuścić organizację JW bez skazywania takiej osoby na odrzucenie? Czy jest tam wolność wyboru?

Nie możecie powiedzieć - "bo tak uczy Biblia, a wcześniej będąc w innej religii o tym nie wiedziałem". Dlaczego? Bo jak wyżej wykazano Biblia tak nie uczy - tylko filozofia ciała kierowniczego (CK JW). Do około roku 1981 osoby, które same odłączały się i nie odpowiadały opisowi z 1 Kor 5:11 i 2 Jana 1:9-11 nie były odizolowywane od JW. Co się zmieniło? Nie Słowo Boże - tylko słowo ludzkie - słowo CK JW.

Kogo słuchasz - Boga czy ludzkich poglądów? Zastanów się nad tym. Jak biblijnie uzasadnić to, że stosuje się ostracyzm względem osób, które odchodzą z organizacji, bo po prostu nie chcą być już jej częścią? Potrafisz to zrobić?

Podsumowując:

1. Wersety 1 Kor 5:11 oraz 2 Jana 1:9-11 NIE DOTYCZĄ osób, które nie odpowiadają ich opisowi, a same postanawiają zerwać z jakąś organizacją - w tym wypadku z organizacją JW.

2. CK JW stosuje nadinterpretację i nagina Słowo Boże do własnych filozofii. 
Czyżby czegoś się bali?

3. Dopiero około roku 1981 wprowadzono zakaz kontaktowania się z osobami, które nie zrobiły nic złego, ale chciały same opuścić organizację. Zastanów się dlaczego?

I jeszcze jedno. Wyobraźcie sobie taką sytuację:

Ktoś w zborze JW był ofiarą pedofila, który był częścią tego samego zboru co ofiara. Sprawa częściowo wyszła na jaw.  Powołano komitet sądowniczy i z braku tzw. dwóch świadków zdarzenia sprawa została umorzona. Przestępca i ofiara dalej należą do tego samego zboru - on (pedofil) chodzi dalej na zebrania jakby nigdy nic. Ofiara jednak nie może psychicznie tego znieść, czuje lęk i obawy.
Potrzebuje wsparcia, jednak mało kto jej wierzy. Postanawia zatem opuścić organizację JW - zarówno dla swojego zdrowia jak i z innych powodów. NIE zrobiła jednak nic złego - to ona była ofiarą. Ona dalej potrzebuje pomocy.

I teraz - jak należałoby postąpić w myśl twierdzeń CK JW? 
Całkowicie się od niej odsunąć, nie rozmawiać z nią, nie pozdrawiać, wręcz unikać. 

Ona - ofiara - potrzebuje szczególnych względów, szczególnej pomocy, a traktowana jest jest przestępca. Czy to nie OKRUTNE? Czy tak nakazuje miłość do bliźniego? Czy tak uczył Pan Jezus?

A co na to Biblia? Wykazaliśmy wyżej.

Niestety na stronie JW nie poruszono tego zagadnienia (https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/faq/kontakty-z-by%C5%82ymi-cz%C5%82onkami/), choć w tym samym artykule w 2007 roku wyraźnie było powiedziane, że ci, którzy formalnie nie chcą już być JW są odrzuceni przez zbór i członkowie zboru ich unikają. Ciekawe dlaczego zmieniono wersję na oficjalnej stronie, choć nic się nie zmieniło formalnie?

Jednak podczas zeznań przed komisją śledczą w Australii padły słowa wypowiedziane przez reprezentantów tamtego Biura Oddziału, iż osoba, która sama się odłącza, a nie popełniła grzechu nie jest odrzucona przez członków zboru, ale to ona sama odrzuca ludzi ze zboru i nie chce się z nimi kontaktować. Czyli to ona stosuje tzw. ostracyzm - nie zbór. Ona sama nie chce kontaktować się ze swoją rodziną, przyjaciółmi czy innymi osobami ze zboru. To ona wykazuje inicjatywę w tej kwestii - nie starsi zboru i zbór (zobacz od minuty 7:10).
Co o tym myślicie? Czy to nie kolejne kłamstwo? My nie odrzucamy braci - odrzucamy organizację, która stosuje m.in. takie manipulacje jak wyżej wskazano.

Zanim Ty podejmiesz jakąkolwiek decyzję - zawsze myśl samodzielnie. Czytaj Biblię. Słuchaj Boga, a nie człowieka.

1 komentarz:

  1. Mam takie same spostrzeżenia. Bardzo mi dały do myślenia i pomogły podjąć decyzję.

    OdpowiedzUsuń

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.