Czy w istocie rozumiesz, co czytasz? - cz.2

0

Piąty rozdział ewangelii Jana, a w zasadzie tylko Jana 5:28,29, to te wersety biblijne, którymi JW w rozmowach z innymi uwypuklają zmartwychwstanie umarłych. I rzeczywiście, są to słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, co ma się wydarzyć w przyszłości.

W tym jednak artykule chcemy skupić się na wersetach z rozdziału piątego od 1 do 24, czyli Jana 5:1-24. Podkreślają one bardzo ważną informację o Jezusie Chrystusie. Jeżeli jesteś Świadkiem, to właśnie szczególnie Ciebie zachęcamy do przeczytania tych myśli i rozważenia poniższej argumentacji.


Tło wydarzeń to:

(1): Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]
(5): A był tam pewien człowiek, który przez trzydzieści osiem lat był złożony chorobą. (6): Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: Chcesz być zdrowy? (7): Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona. Lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. (8): Jezus mu powiedział: Wstań, weź swoje posłanie i chodź. (9): I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia był szabat. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]

Pan Jezus uzdrawia człowieka w szabat, co było zabronione wg zasad faryzeuszy i uczonych w Piśmie.

(16): I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]

Kolejne wersety biblijne, to esencja tego rozdziału, a w szczególności werset 17 i 18. Przeczytaj.

(17): A Jezus im odpowiedział: Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. (18): Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]

(17): On zaś im odpowiedział: "Ojciec mój działa aż dotąd i ja działam". (18): Właśnie dlatego Żydzi od tej chwili tym bardziej usiłowali go zabić, ponieważ nie tylko naruszał sabat, ale też nazywał Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. [Przekład Nowego Świata, J 5] 

Po pierwsze: zauważ, że Pan Jezus uzdrowił chorego w szabat, po czym w wersecie 17 podkreślił, iż działa tak, jak jego Ojciec. Uzmysłowił ówczesnym przywódcom, że ma prawo czynić to, co uważa za stosowne i to bez względu na to, co oni na ten temat myślą. Jak czytamy w Mat 12:8:

(8): Syn Człowieczy bowiem jest też Panem szabatu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 12]

Zastanów się kto ustanowił święto szabatu? W Pismach Hebrajskich uczynił to Bóg - JHWH. Tutaj Jezus mówi, że to On jest tego Panem. 

Po drugie: szczególnie ciekawy jest kolejny werset Jana 5:18:

(18): Właśnie dlatego Żydzi od tej chwili tym bardziej usiłowali go zabić, ponieważ nie tylko naruszał sabat, ale też nazywał Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. [Przekład Nowego Świata, J 5] 

Jak rozumiesz te słowa? Można by w tym miejscu powiedzieć, że Żydzi, którzy chcieli Go zabić uważali, że:

- naruszał szabat i
- w wersecie 17 wypowiedział słowa, że jego Ojciec działa,

i to w ten sposób uczynił się równym Bogu. Można by zatem stwierdzić, że to był domysł czy też hipoteza Żydów, iż Jezus czyni się równym Bogu. Czy tak? ZDECYDOWANIE NIE! Dlaczego?

Zauważ, że słowa z wersetu 18-go, to komentarz autora ewangelii - Jana. To Jan wypowiada stwierdzenie, że sam Jezus uważał, że jest równy Bogu ("nazywał Boga swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu"). To nie Żydzi tak domniemywali czy sądzili, ale to sam Chrystus tak stwierdził. A Jan to po prostu zapisał, skomentował - a nie Żydzi, którzy chcieli Go zabić. Czy to rozumiesz? Przeczytaj jeszcze raz ww. słowa i zastanów się nad tym.

Po trzecie: kolejne wersety od 19-go, a w szczególności 21-23 jeszcze mocniej podkreślają prawdę o Panu Jezusie.

(21): Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. (22): Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; (23): Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. (24): Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]

Zauważ, co powiedział:

1. "Syn ożywia tych, których chce",
2. Ojciec - "cały sąd dał Synowi",
3. "aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca".

Zobacz i sprawdź do kogo tak naprawdę odnoszą się tego typu atrybuty jak wyżej wymienione. My nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Jezus jest Bogiem, zwłaszcza, że On sam tak uważał  o sobie będąc na ziemi. Nie chcesz, nie wierz. Nie zmieni to jednak faktów, których jest aż za nadto.


Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. (...) [Jana 6:64]0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.