Do takich bowiem należy królestwo(...)

1

W jednej z opisanej w Biblii sytuacji Pan Jezus zwrócił uwagę na dzieci, które gromadziły się przy Nim, a On je błogosławił. Uczniowie jednak nie pozwalali dzieciom przystępować do Pana, za co zostali bezpośrednio przez Niego skarceni.

(14): Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo do takich należy królestwo niebieskie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 19]Widać stąd, iż Pan Jezus odnosił się do dzieci z wielką miłością i wielką troską. Zresztą cała Biblia zwraca uwagę na odpowiedzialność rodziców jaką ponoszą oni za wychowanie swoich dzieci. Pan chce, aby poświęcać im czas, dbać o ich dobro fizyczne, jak i duchowe - "do takich bowiem należy królestwo niebieskie".

Pan Jezus miał też świadomość, że nie łatwo będzie rodzicom wywiązać się z tego zadania. Miał i nadal ma świadomość, że dzieci narażone będą na wiele niebezpieczeństw. I w istocie w naszych czasach takich niebezpieczeństw jest coraz więcej. I nie chodzi tylko o otoczenie, które wywiera na nie ogromny wpływ, ale również coraz większe problemy wewnątrz rodzin. Niejednokrotnie słyszy się o dzieciach maltretowanych we własnym domu, o dzieciach porzucanych w śmietnikach czy nawet porywanych i sprzedawanych. Jest to szokujące, ale to też znamiona czasów w których żyjemy.

Świadkowie Jehowy w większości dbają o swoje pociechy. Oczywiście zdarzają się zapewne też wyjątki, jak wszędzie, ale ogólnie w zborach widać troskę rodziców o dzieci. Jest to zgodne z zasadami biblijnymi i godne pochwały.

Jest jednak też kwestia, która rzuca cień na ich troskę, a oni sami nie mają jednak na nią bezpośredniego wpływu. Chodzi o wytyczne i postępowanie CK JW w sprawach pedofilii czyli okrutnego wykorzystywania dzieci. Z jednej strony mówi się o ochronie dzieci, wydaje się publikacje, które mają je przestrzec przed tego typu zdarzeniami, a z drugiej strony, świadomie wydaje się je na pastwę zwyrodnialców, którzy zasiedlają zbory JW.

Nikt z rodziców nawet nie próbuje sobie wyobrazić, że jego dziecko mogłoby paść ofiarą takiego napastnika. To logiczne, że jest to zbrodnia, która przechodzi ludzkie pojęcie. Krzywdzenie niewinnych dzieci i to w tak bestialski sposób! A jednak zdarza się. Nie tylko w zborach JW, ale również i w innych organizacjach. Jest jednak jedno ALE, jedna zasadnicza różnica. Mianowicie sposób traktowania przez CK napastników tego typu oraz podejmowane działania względem pokrzywdzonych.

Oficjalnie w TV Broadcasting, na stronie www, w publikacjach itd. wykrzykuje się do rodziców hasła: 'chrońcie swoje dzieci!'. Nieoficjalnie zaś pozwala się na ich krzywdzenie, bo 'nie ma dwóch świadków zdarzenia'. 
Czy to jest logiczne i normalne? Czy tak mówi MIŁOŚĆ, na którą powołuje się za każdym razem CK? Czy Ty jako rodzic możesz przyjąć do wiadomości informację, że jeżeli Twoje dziecko zostanie wykorzystane seksualnie przez "współwyznawcę", to nikt nie podejmie zdecydowanych działań przeciwko sprawcy, bo nie było dwóch świadków zdarzenia?

Pytamy - a kiedy są dwaj świadkowie zdarzenia? Zazwyczaj wtedy, kiedy jeden i drugi wspólnie wykorzystują dziecko, czyż nie? Czy to tak trudno pojąć?

CK twierdzi, że wytyczna, co do dwóch świadków nigdy NIE zostanie zmieniona, bo tak mówi Biblia - Słowo Boże. No tak, ale Biblia, też mówi o czasach choćby króla Dawida, że nie można było jeść chlebów pokładnych, bo był to pokarm zarezerwowany dla kapłanów, a jednak Dawid i jego ludzie złamali ten zakaz, bo byli głodni. Czy ponieśli za to konsekwencje? Nie. Sam Pan Jezus podał tę sytuację jako przykład:

(1): W tym czasie Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, a jego uczniowie byli głodni i zaczęli zrywać kłosy, i jeść. (2): Kiedy faryzeusze to zobaczyli, powiedzieli mu: Oto twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. (3): A on im powiedział: Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? (4): Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? (5): Albo czy nie czytaliście w prawie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy? (6): Ale mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia. (7): A gdybyście wiedzieli, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. (8): Syn Człowieczy bowiem jest też Panem szabatu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 12]

Co więcej - bezpośrednio ją podsumował słowami: A gdybyście wiedzieli, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

Czy narażanie dzieci na obcowanie z pedofilami w zborach, to miłosierdzie ze strony CK czy raczej składanie dzieci w ofierze? Czy Pan Jezus upierałby się, co do dwóch świadków w wypadku nadużyć seksualnych i to popełnianych względem dzieci? Jak myślisz?

Zresztą zasada, co do dwóch świadków zaczerpnięta została z księgi Powtórzonego Prawa 19:15:

(15): Jeden świadek nie może powstać przeciwko człowiekowi w jakiejkolwiek nieprawości lub w jakimkolwiek grzechu ze wszystkich grzechów, jakie ktoś popełni. Na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków oparte będzie każde słowo. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Pwt 19]

Jednak trzy rozdziały dalej - Powtórzonego Prawa 22:25-27 - powiedziano wyraźnie, że jeżeli mężczyzna zgwałcił kobietę i nie było nikogo, kto by mógł jej pomóc, a więc NIE BYŁO świadków zdarzenia, to ten mężczyzna "ma być puszczony wolno, bo nie było świadków i trzeba czekać na Jehowę". NIE! Ma ponieś śmierć za to co uczynił mimo, że nikt, z wyjątkiem ofiary, tego nie widział:

(25): Lecz jeśli mężczyzna napotka zaślubioną dziewczynę w polu, porwie ją i zgwałci, wtedy poniesie śmierć tylko mężczyzna, który z nią obcował. (26): Ale dziewczynie nic nie uczynisz; dziewczyna nie zasługuje na śmierć, gdyż jest podobnie jak w przypadku, gdy ktoś powstaje przeciwko swemu bliźniemu i morduje go. (27): Napotkał ją bowiem w polu, a gdy zaślubiona dziewczyna krzyczała, nie było nikogo, kto by ją uratował. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Pwt 22]

Na którą z tych zasad powołałby się Pan Jezus w wypadku seksualnego wykorzystywania dzieci? Jak myślisz?

Dlaczego więc CK tak upiera się przy zasadzie dwóch świadków? Dlaczego starsi w zborach tak bezmyślnie stosują tę zasadę? Dlaczego nikt nie pomyśli o ofiarach i ich rodzinach, a ochrania się zwyrodnialca, który skrzywdził niewinne dziecko? Gdzie w tym wszystkim miłość, współczucie, smutek i żal?

Może ktoś powie, że to nieprawda, że bardzo współczuje się ofiarom pedofilii. OK. Skoro tak, to dlaczego NIE okazuje się tego w praktyce, tylko wymyśla teoretyczne frazesy powołując się na błędne zrozumienie Biblii?

Miłosierdzia chcę, a nie ofiary! Dzieci składane są przez CK JW na ołtarzu pedofilii, a starsi w zborach i inni członkowie się tylko przyglądają i wykrzykują: "jaka szkoda, jaka szkoda!". 

Nie o słowa tu chodzi, ale o czyny. O ochronę tych, o których sam Pan Jezus powiedział, że "do takich należy królestwo niebieskie". Bo jeśli ktoś nie robi nic, to jest współwinny, czyż nie?

Czy Ty jako JW masz wpływ na postępowanie CK?  Masz i to większy niż myślisz. Tylko czy chcesz żeby coś się zmieniło?

Na zakończenie zastanów się, co się dzieje z człowiekiem, który dopuścił się zbrodni na dziecku i zostaje wykluczony ze zboru, a sprawa nie została zgłoszona władzom świeckim? Taki człowiek  na zewnątrz dalej ma możliwość krzywdzenia dzieci poza zborem. Czy dzieci, które nie są w zborze JW, nie zasługują na ochronę przed pedofilami? Jeżeli zasługują, to dlaczego wypuszcza się takiego człowieka na polowanie na dzieci, które nie należą do zborów JW. Czy kiedykolwiek o tym pomyślałeś, że tak się właśnie dzieje? 

A czy Ty masz też świadomość, że w Twoim zborze może być ktoś, kto oskarżony był o pedofilię, okazał tzw. skruchę, został w zborze, A TY NAWET NIE WIESZ, ŻE KTOŚ TAKI JEST W ZBORZE, bo nikt Ci o tym nie powiedział, a dalej stanowi on realne zagrożenie dla twojego dziecka? Tak mówią wytyczne CK, że zbór nie musi wiedzieć o takich przestępcach w kręgach JW. I co o tym myślisz? Tak bezkrytycznie zgadzasz się na to?


(2): Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 7]


Czy o tym wiedziałeś?


Obecnie w Polsce w zborach JW stosuje się zasadę, że ze względu na wymogi prawa, sprawę pedofilii należy zgłaszać władzom świeckim. Prawo wymusza takie postępowanie. Wcześniej jednak sprawa zgłaszana jest do centrali JW i tam podejmuje się decyzję, czy należy problem zgłosić czy rozwiązywać go wewnętrznie.
Wcześniejsze sprawy nie były zgłaszane ze względu na to, iż prawo z pozoru nie wymuszało takich postępowań. A więc, to nie troska CK o dobro dzieci spowodowała, że problemy mają być zgłaszane władzom, ale wymogi prawa świeckiego w Polsce. 
Ile spraw zostanie zgłoszonych, a ile nie - tego nie wie nikt. Zrozumiałe jest, że należy weryfikować fałszywe oskarżenia od prawdziwych. Jednak czy członkowie centrali i CK mają ku temu wystarczające kwalifikacje?

Obecnie organizacja JW zmuszona jest przez sądy wypłacać coraz większe odszkodowania ofiarom pedofilii. Jeden z takich aktualnych przypadków opisany został tutaj:
https://www.usnews.com/news/best-states/montana/articles/2018-09-27/jury-jehovahs-witnesses-must-pay-34m-to-abuse-survivor

Tłumaczenie fragmentu:
Ława przysięgłych w Montanie orzekła, że organizacja Świadków Jehowy musi zapłacić 34 miliony dolarów kobiecie, która twierdzi, że kościół ukrył to, że jako dziecko była seksualne wykorzystywana przez członka zboru.
Neil Smith, adwokat reprezentujący 32-letnią kobietę mówi, że to orzeczenie w procesie sądowym to wiadomość do nowojorskiej centrali Świadków Jehowy, iż czas zaprzestać stawiania wyżej tajemnicy kościelnej nad bezpieczeństwem dzieci. 


Oczywiście wielu stwierdzi, że to wszystko, to prześladowania JW i fałszywe oskarżenia. Jeżeli Ty też tak myślisz, to zastanów się, czy przykładowo 1006 przypadków pokrzywdzonych w Australii, to wszystkie wymyślone sprawy, tylko po to aby fałszywie oskarżać JW?


PS.:
Pamiętaj, że w ww. rozważaniach nie chodzi o oskarżanie kogokolwiek, lecz o trzeźwe spojrzenie na tę kwestię.
A skoro już to czytasz, to może zechcesz obejrzeć bardzo dobry materiał dotyczący ww. sprawy. Można włączyć polskie napisy (zakładka Captions lub symbol tekstu na odtwarzaczu).

 link:  https://youtu.be/ULsWB2AvxVc
1 komentarz:

  1. This is really interesting, You're a very skilled blogger.
    I have joined your rss feed and look forward to seeking more of
    your excellent post. Also, I've shared your website in my social
    networks!

    OdpowiedzUsuń

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.