Kim jest Jezus - archaniołem, a może jednak nie? - część 1

0

Kwestia tego kim jest Pan Jezus wielokrotnie jest omawiana w różny sposób, pod rożnym kątem, zwłaszcza w Internecie. Chcemy ją jednak poruszyć tutaj, licząc na to, że ktoś, kto myśli inaczej - lub raczej został inaczej wyuczony - choć przez chwilę pochyli się nad nią i obiektywnie zastanowi.
Przy tym odsunie na bok uprzedzenia i niebiblijne twierdzenia typu - "nie czytam, bo to oni to napisali, ci zdrajcy".
Pamiętaj, że PRAWDA obroni się sama. Jak się nie obroni to znaczy jednoznacznie, że to nie jest prawda. Zatem do dzieła!

Pojęcie, iż Pan Jezus jest wg doktryny JW archaniołem Michałem jest Wam dobrze znana. Aby jednak zrozumieć tę kwestię warto skorzystać z innych przekładów Biblii - innych niż Przekład Nowego Świata (NW). Dlaczego? Otóż niestety ten przekład został delikatnie mówiąc dostosowany do doktryn JW.

Tak - sami w to nie wierzyliśmy, ale tak właśnie jest. Dopisując m.in. imię Jehowa w Nowym Testamencie tam, gdzie go nie ma w dostępnych manuskryptach (w zasadzie w ogóle to imię nie występuje w NT) CK JW złamało zakaz zawarty w księdze Obj 22:18,19:

(18): Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. (19): A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego dział w drzewie życia i w Mieście Świętym — które są opisane w tej księdze. [Biblia Tysiąclecia II, Ap 22]


Zresztą działa to też w drugą stronę. Wielu z Was zdaje sobie sprawę z tego, że wielokrotnie stawialiśmy zarzut jako JW, że w wielu przekładach Biblii usunięto tetragram JHWH i zastąpiono tytułem Pan. A tutaj CK zrobiło dokładnie to samo, tylko, że w Nowym Testamencie i w drugą stronę: "Pan" zastąpiono imieniem "Jehowa", co zaciemnia obraz i osłabia znaczenie samego Pana Jezusa. Nie wierzysz - sprawdź sam.

Skorzystaj więc z innych przekładów Biblii jeśli śledzisz przedstawianą na tym blogu argumentację. Mogą być przekłady w formie elektronicznej np. rBiblia - na komputery stacjonarne lub MyBible na inne urządzenia.

Jezus = archanioł Michał?

Zastanów się proszę - jaki jest główny argument podawany przez CK JW, że Pan Jezus to archanioł Michał? Jaki werset lub wersety to podobno potwierdzają?

1 TES 4:16 - prawda? A znasz może jakiś inny?
(16): Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, [Biblia Warszawska, 1tes 4]
(16): Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. [Biblia Tysiąclecia II, 1tes 4]
(16): Gdyż sam Pan na okrzyk rozkazu, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, [Przekład Dosłowny, 1tes 4]
(16): Bóg wyda rozkaz, archanioł to ogłosi i zabrzmią fanfary. Wtedy sam Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci. którzy umarli z wiarą w Chrystusa. [Przekład Współczesny NT, 1tes 4]
 (16): Albowiem sam Pan na dany znak, na głos archanioła i [dźwięk] trąby Bożej zstąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. [Biblia Lubelska, 1tes 4]
(16): For the Lord himself will come down from heaven with a rousing cry, with a call from one of the ruling angels, and with God's [shofar]; those who died united with the Messiah will be the first to rise; [The Complete Jewish Bible, 1tes 4]

Porównaj z przekładem NW:

(16): ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi. [Przekład Nowego Świata, 1tes 4]

Słowa "z głosem archanielskim" mają świadczyć, że Jezus jest archaniołem Michałem. I tylko tyle. A jak mówią inne przekłady? No właśnie - "na głos archanioła". Innymi słowy na głos kogoś innego niż Jezus. Jezus zstąpi z nieba na głos archanioła, którego imienia w tym wersecie nie podano. Owszem są przekłady, które podobnie oddają tę myśl jak NW, ale to w ogóle nie świadczy, że Pan Jezus jest archaniołem. Zresztą niżej przedstawiamy kolejne argumenty. Przemyśl je.

Zwróć uwagę na fragment z księgi Daniela 10:13:
(13): Ale książę królestwa perskiego przeciwstawiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, a oto przybył mi z pomocą Michał, jeden z najprzedniejszych książąt; ja zaś pozostałem tam przy królach Persji. [Przekład Nowego Świata, Dn 10]

Jest tu mowa o Michale. Przypominamy,  że CK JW sugeruje, że archanioł jest tylko jeden i jest nim Jezus czyli podobno Michał.

Przeczytaj jeszcze raz Dn 10:13 i jeszcze raz. Widzisz coś szczególnego?
Zwróć uwagę na fragment: "jeden z najprzedniejszych książąt". Co on sugeruje? Czy świadczy o tym, że Michał jako najprzedniejszy książę JEST TYLKO JEDEN? A może jednak NIE?

Słowa "jeden z" wskazują, że jeden z WIELU - czyż nie? Przeczytaj jeszcze raz. "Jeden z najprzedniejszych KSIĄŻĄT" - liczba mnoga! Jeden z wielu najprzedniejszych książąt - tak można to oddać, prawda?

(13): Lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą; a ja zostałem tam przy królach Persji. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dn 10]

Inne przekłady oddają tę myśl jak wyżej - "jeden z". Czy zatem Biblia uczy, że archanioł Michał - jako archanioł -  jest tylko jeden i jest nim Jezus? Zastanów się nad tym.

W zasadzie tutaj można by skończyć. Udowodniliśmy - chociaż częściowo - że to, iż Jezus to archanioł Michał - NIE jest prawdą. Pójdźmy jednak dalej. Dlaczego jeszcze możemy powiedzieć, że Michał to NIE JEST Jezus?

Omówimy to w drugiej części (tutaj). Tymczasem dokładnie przeanalizuj to co napisaliśmy i sprawdź czy tak się rzeczy mają. Otwórz swój umysł.


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.