Czy w istocie rozumiesz, co czytasz? cz.5

0


Jednym z powszechnie stosowanych zakazów w społeczności JW jest zakaz obchodzenia urodzin. Jako główny powód tego typu podejścia przytaczane są dwie historie biblijne. O jednej czytamy w księdze 1 Mojżeszowej, gdzie jest mowa o urodzinach faraona, przy okazji których zabito człowieka. Druga, podobna sytuacja mówi o tym, że kiedy Herod i jego świta obchodzili urodziny życie stracił Jan Chrzciciel, przyjaciel Pana Jezusa. I w zasadzie to główny powód. Innych, biblijnych, na które powołuje się CK JW nie ma.
Dyskusja na ww. temat jest na tyle w społeczności JW kontrowersyjna, że każdy, kto ma inne zdanie w tej kwestii uważany jest za odstępcę-heretyka siejącego zgorszenie. Ciekawe jest jednak to, że choć twierdzi się pośród JW, iż urodziny za nadto eksponują daną osobę i poświęca się jej zbyt dużo w tym dniu uwagi (bo to tak jakby czcić tego człowieka, a chwała należy się tylko Bogu), to jednak dzień upamiętniający rocznicę ślubu obchodzony jest bez żadnych ograniczeń. Z formalnego punktu widzenia różnica jest jednak niewielka, czyż nie? Może tylko taka, że w tym dniu celebrują dwie wyróżnione osoby (małżeństwo), a w dniu urodzin tylko jedna.

Jak zatem wytłumaczyć, szanowny Świadku, że świętujesz rocznicę swego ślubu, a celebrowanie urodzin uważasz za demoniczne 'święto'? Czy potrafisz to biblijnie uzasadnić? Stwierdzenie, że w tym dniu nikogo nie zabito i że Biblia nie potępia obchodzenia rocznicy ślubu jest bynajmniej dziwne, bo zapewne w dniu Twego ślubu na całym świecie zginęło znacznie więcej ludzi niż Ci się wydaje. A to, że Biblia nie mówi wprost o rocznicy ślubu, to nic szczególnego. Nie mówi o wielu sprawach, co nie znaczy, że są same w sobie złe.

Czy jednak w Biblii rzeczywiście jedyną wzmianką o obchodzeniu urodzin jest ta powiązana ze śmiercią Jana Chrzciciela, czy ta z czasów faraona? Sięgnijmy do Biblii i sprawdźmy.

Pomocna będzie w tym wypadku księga Hioba, a dokładnie rozdział 1 werset 4.


(4): Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę, każdy w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali po swoje trzy siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hi 1]

Jak widać rodzina Hioba w określonym dniu świętowała i dobrze się bawiła. Był to zatem dzień szczególny i wyróżniał się spośród innych. Co więcej - był to dzień, w którym wyróżniony był członek rodziny Hioba (dziecko), a rodzeństwo zgromadzało się specjalnie aby uczcić właśnie ten dzień. Z czym zatem kojarzy Ci się tego typu święto? Zaznaczmy, że było to na długo przed Chrystusem.

Oczywiście Hiob i jego rodzina okazywali sobie w ten sposób miłość i umacniali więzy rodzinne. Bóg tego nie potępiał, gdyż sam nazwał go mężem "prawym, bojącym się Boga". A więc Hiob i inni nie robili niczego złego.

Co zatem oznacza zwrot użyty w wersecie Hi 1:4 "w ustalonym dniu" ? Na pewno nie oznacza, iż Hiob i jego synowie świętowali codziennie czy choćby raz w tygodniu. Logiczne wydaje się, że byłoby to zbyt obciążające dla wszystkich, a nawet niewskazane, choćby z punktu widzenia otoczenia. Zwrot ww. mógł zatem oznaczać, iż ustalony dzień, to dzień urodzin lub pierwszy dzień miesiąca w danym roku. Dlaczego taki wniosek?

Otóż dlatego, że hebrajski zwrot 'יומוjomo  to właśnie sugeruje i oznacza "pierwszy dzień miesiąca", "jego dzień", "jego urodziny" czy "dzień jego urodzin", co znajdziemy też we zwrocie z Hioba 3:1:
(1): Potem Hiob otworzył swoje usta i przeklinał swój dzień. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hi 3]

Hiob "przeklinał swój dzień" - czyli dzień swoich narodzin - "jomo".

Podsumowanie.

A zatem Słowo Boże wspomina o urodzinach, które stosownie obchodzone nie są niczym złym. I nie chodzi tu o usprawiedliwianie zachowań, takich jak pijaństwo czy rozwiązłość, które mogą się zdarzyć w wypadku niewłaściwego świętowania tego czy innych dni. Chodzi raczej z jednej strony o uświadomienie sobie, że nasze zbawienie nie zależy od tego czy obchodzimy ten dzień, czy też nie, a z drugiej o to, iż Bóg nie zabrania obchodzenia dnia swoich czy czyiś urodzin.

Każdy więc może postąpić jak uważa, byle pamiętał aby "wszystko czynić na chwałę Pana". A sztuczne, ludzkie zakazy tylko zniewalają innych i pozbawiają ich wolnej woli.

Ponadto osądzanie innych w tej kwestii nie jest właściwe, gdyż wolność w Panu pozwala na postępowanie zgodne z własnym sumieniem.

(5): Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. (6): Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 14]

Jeden uważa jakiś dzień za bardziej istotny, a inny tak nie uważa. Jeżeli wszystko to jest w rzeczywistej wierze i zrozumieniu, to nie ma w tym nic złego. Zbawienie nie zależy od tego, czy obchodzisz urodziny, czy nie. Czy jednak pamiętasz w tym czasie o Bogu i Jego zasadach? Czy nie nadużywasz wolności, którą daje Pan? Czy sumienie Cię nie potępia?  Czy uwzględniasz sumienie innych? Potępianie innych w tej kwestii i wielu podobnych nie ma podstaw biblijnych, ale często jest wynikiem ludzkich filozofii i błędnych interpretacji.

(16): Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. (17): Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 2]

(10): Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. (11): Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. (12): Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. (13): A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. (14): Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. (15): Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 14] 

 A czy Ty dalej jesteś zniewolony zakazami ludzkimi? Sprawdź i zastanów się nad tym.

(31): Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1kor 10]

(20): Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego - jakbyście jeszcze żyli dla świata - poddajecie się nakazom: (21): Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj; (22): (To wszystko niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich? (23): Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 2]

PS.:

Komu może zależeć na tym, abyś nie obchodził uroczyście swojego czy czyjegoś dnia narodzin? Komu zależy na tym abyś myślał, że NIE jesteś wiele wart, a Twoje narodziny nic nie znaczą lub są nieistotne? Kto próbuje Ci wmówić, że jesteś mało znaczącą osobą, że dla Boga, czy innych nie znaczysz wiele? Jeżeli fakt, że urodziłeś się Ty, Twoje dziecko, czy ktoś Ci bliski nie jest ważny, jeżeli z tego powodu nie możesz okazywać radości w odpowiedni sposób, to od kogo to pochodzi - od Boga, czy od szatana?

Wielu JW nie jest w stanie tego ani pojąć ani zaakceptować. Nie jest, bo nie rozumie, iż wiele zakazów pochodzi ze strony ludzi, a nie od strony Stwórcy. Tworzenie sztucznych ograniczeń bardziej przypomina, to, co sam Pan Jezus powiedział do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, niż, to, co mówi Słowo Boże.

(8): Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie(...) (13): tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. [Biblia Warszawska, Mk 7]


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.