Czy w istocie rozumiesz, co czytasz? cz.4

0

Ciało kierownicze JW na łamach swoich publikacji referuje i wyjaśnia dlaczego ich zdaniem jedyną poprawną formą oddania wersetu z ewangelii Jana 1:1 jest:

Na początku był Słowo. Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.Wyjaśniają to w ten sposób - fragment:

A jak przedstawia się sprawa z tekstem Jana 1:1? W międzywierszowym przekładzie Marshalla brak w tym wersecie rodzajnika określonego przed słowem „God” („Bóg”). Komitet Nowego Świata do tłumaczenia Biblii zdecydował się na wstawienie w tym miejscu rodzajnika nieokreślonego „a”. Łatwiej dzięki temu odróżnić „Słowo” — Jezusa Chrystusa — jako boga, czyli osobę natury boskiej, posiadającą ogromną moc, od Boga, „u” którego był — od Jehowy, Wszechmocnego. Niektórzy czytelnicy zapoznani z językiem greckim twierdzą, że tym samym tłumacze pogwałcili ważną regułę gramatyki greckiej. (pyt.czytelników w77/18)

Ponownie Stwórca - zdaniem CK JW - nie zadbał wystarczająco o poprawność tekstu biblijnego i gramatykę, stąd - "Komitet Nowego Świata do tłumaczenia Biblii zdecydował się na wstawienie w tym miejscu rodzajnika nieokreślonego 'a' ".

Pomijając już fakt, że zanim komitet Nowego Świata zdecydował się oddać werset Jana 1:1 jak wyżej wskazano, to już wcześniej niejaki spirytysta Johannes Greber i drugi osobnik  John Thomson, tak samo zrobili i w zasadzie to był ich pomysł  (o J. Greber tutaj), to zawiłe tłumaczenia CK JW niewiele mają wspólnego z prawdą biblijną. Ostatnie zdanie z ww. fragmentu oddaje ducha wyjaśnień CK.

Niektórzy czytelnicy zapoznani z językiem greckim twierdzą, że tym samym tłumacze pogwałcili ważną regułę gramatyki greckiej.

Serdecznie dziękujemy znawcą greki, że zauważyli, iż CK JW dokonało przestępstwa, zasługującego w rozumieniu zasad biblijnych na potępienie.

Wracając jednak do wyjaśnień CK, to w czym w zasadzie tkwi problem? W wersji polskiej tłumaczenia przede wszystkim w części "i bogiem był Słowo", jak podaje PNŚ. Słowo "bóg" z małej litery. W wersji angielskiej problem jest podobny, z tym, że chodzi tam jeszcze o dodanie rodzajnika nieokreślonego "a" przed słowem "god".

 I właśnie przy końcu wersetu Jana 1:1 greckiemu słowu „theos’”, przetłumaczonemu na „bóg”, nie towarzyszy rodzajnik określony „ho”. (w77/18)

A w grece sprawa rodzajników wygląda następująco: http://www.freebiblecommentary.org/pdf/pol/VOL04_polish.pdf

A. W grece koine RODZAJNIK OKREŚLONY miał podobne zastosowanie jak RODZAJNIK „the” w języku angielskim. Jego główną funkcję stanowiło bycie „wskaźnikiem” –sposobem zwrócenia uwagi na słowo, nazwę lub frazę. Różni autorzy nowotestamentowi znajdowali dla niego odmienne zastosowania. 
RODZAJNIK OKREŚLONY mógł także pełnić funkcję: 
1. narzędzia przeciwstawienia, jak ZAIMEK wskazujący; 
2. oznaczenia odnoszącego się do wcześniej wprowadzonego PODMIOTU lub osoby; 
3. sposobu określenia PODMIOTU w zdaniu z CZASOWNIKIEM łączącym. Przykłady: „Bóg jest duchem” (J 4:24); „Bóg jest światłością” (1 J 1:5); „Bóg jest miłością”(1 J 4:8.16). 
B. Greka koine nie posiadała RODZAJNIKA NIEOKREŚLONEGO przypominającego angielskie „a” lub „an”. Brak RODZAJNIKA OKREŚLONEGO mógł oznaczać: 
1. koncentrację na charakterystyce lub jakości czegoś 
2. koncentrację na kategorii czegoś 
C. Autorzy NT wykazują znaczne różnice pod względem stosowania RODZAJNIKA.   

Dodatkowo "szanowny" komitet uznał, że skoro autor ewangelii Jan nie użył rodzajnika przed słowem BÓG, to daje im to prawo do wstawienia tam nieokreślonego rodzajnika "a" (a god), którego nie ma w języku greckim i wprowadzenia zmian w tym wersecie wg. ich własnego uznania. Oczywiście jak to często bywa i w tym wypadku podpierają się pokrętną logiką, uzasadniając, że przed słowami takimi jak np. prorok, niektórzy tłumacze dodali rodzajnik nieokreślony "a" (w sensie języka angielskiego).

Często w celu właściwego przekazania sensu dodają angielski rodzajnik nieokreślony „a”. Na przykład w końcowej części wersetu z Jana 9:17 według dosłownego międzywierszowego przekładu księdza Alfreda Marshalla, doktora nauk filologicznych, tekst angielski brzmi: „A prophet he is” („prorokiem jest”). W tekście greckim przed odpowiednikiem słowa „prorok” brak tu rodzajnika określonego. Dlatego tłumacz dodał rodzajnik nieokreślony „a”, jak zresztą postąpiono w wielu innych przekładach angielskich. — „Authorized Version”, „New American Standard Bible”, oraz w tłumaczeniach Charlesa B. Williamsa i Williama F. Becka. 

Pytanie jednak brzmi: jakie znaczenie ma to, czy przed słowem prorok jest rodzajnik czy nie? W sensie ogólnym - prorok, to prorok - czy określony czy nieokreślony, nic to nie zmienia. Jednak w wypadku Jana 1:1 tłumaczenie, że nie ma rodzajnika określonego, to wstawimy nieokreślony (który nie występuje w j. greckim) i napiszemy "god" z małej litery, ma już znaczenie.

ALE:

Komitet redakcyjny JW tłumaczący, notabene tekst biblijny z angielskiego na angielski, nie informuje jednak czytelnika, że apostoł Jan w swojej ewangelii niejednokrotnie zamiennie w stosunku do Boga używa rodzajnika określonego, bądź go nie używa i dalej chodzi wtedy o BOGA z DUŻEJ litery. 

Przykładowo brak rodzajnika w nw. wersetach, a dalej chodzi tu o Boga z dużej litery, czyż nie?

Jana 1:6

(6): εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα θεου ονομα αυτω ιωαννης [Stephanus Textus Receptus NT, J 1]
(6): There was a man sent from God, whose name [was] John. [New King James, J 1]

Jana 1:12,13

(12): οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου (13): οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος ουδε εκ θεληματος ανδρος αλλ εκ θεου εγεννηθησαν [Stephanus Textus Receptus NT, J 1]
(12): But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name: (13): who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. [New King James, J 1]
Jana 1:18
(18): θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο [Stephanus Textus Receptus NT, J 1] 

(18): No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared [Him.] [New King James, J 1] 

A więc, na przykład Jan choćby teoretycznie mógłby użyć w wersecie Jana 1:18 rodzajnika określonego, ale tego nie zrobił. Dalej jednak chodzi o nikogo innego jak prawdziwego Boga - z dużej litery. I nikt nie ma co do tego wątpliwości.

Podsumowując:

Po raz kolejny widać manipulacje CK JW w tekście biblijnym. Szkoda tylko, że sami nie zauważają, że czyniąc z Jezusa małego "boga" idą w wielobóstwo, bo mają w tym wypadku dwóch bogów. Dużego przez duże "B" i małego przez małe "b". Szatan, to też "bóg" z małej litery, czyż nie? Chociaż tłumacze z CK JW nazwę 'szatan' oddają z dużej litery - ciekawe dlaczego?

Jak widać brak szacunku dla Syna Bożego to domena CK JW. Widocznie jednak taka opcja im odpowiada. Stosując się do spirytystycznych przekładów Biblii ukazują, kim są naprawdę. Czy warto dalej im ufać? Zdecyduj sam.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. [J 1:1]

(43): Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego że nie możecie słuchać mojego słowa. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 8] 0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.