Czy Jezus to Twój Pośrednik?

0


Jak odpowiedziałbyś na pytanie tytułowe - czy Jezus to Twój pośrednik? Sprawa wydaje się być oczywista, bo przecież Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi, a więc naturalną odpowiedzią jest: "Tak - oczywiście".
A jednak okazuje się, że w przypadku Świadków Jehowy sprawa nie jest już taka oczywista jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Otóż CK JW ma na ten temat własną teorię, która może Cię zaskoczyć, a nawet wręcz zadziwić. My jako byli JW nie mieliśmy w zasadzie zielonego pojęcia, że właśnie tak, a nie inaczej CK rozumuje i naucza swoich członków. O co zatem chodzi?

Otóż jeżeli jesteś JW, to z dużym prawdopodobieństwem nie wiesz tego lub nie zdajesz sobie z tego sprawy, że Pan Jezus NIE jest Twoim pośrednikiem - wg nauczania CK. Takie informacje możesz przeczytać między innymi w odpowiedzi na pytania czytelników w Strażnicy nr 2 z 1980 roku, strona 24 (kwiecień 1979 rok wydanie angielskie).

Czy Jezus jest „pośrednikiem” tylko dla chrześcijan namaszczonych duchem? 
Słowo „pośrednik” występuje w Chrześcijańskich Pismach Greckich jedynie sześć razy i w biblijnym zastosowaniu ma zawsze związek z formalnie zawartym przymierzem.
Mojżesz był „pośrednikiem” przymierza Prawa, które stanęło między Bogiem a narodem izraelskim (Gal. 3:19, 20). Natomiast Chrystus jest „pośrednikiem Nowego Przymierza”, jakie Jehowa zawarł z duchowym Izraelem, „Izraelem Bożym”, którego członkowie będą służyć w niebie u boku Jezusa w charakterze królów i kapłanów (Hebr. 8:6; 9:15; 12:24; Gal. 6:16). W okresie, kiedy Bóg wybierał kandydatów do nowego przymierza, apostoł Paweł napisał, że jest „jeden (...) pośrednik między Bogiem a ludźmi”, mianowicie Chrystus (1 Tym. 2:5). Logicznie rzecz biorąc, Paweł stosuje tutaj określenie „pośrednik” w takim samym znaczeniu, w jakim go użył w pięciu innych wypadkach przed napisaniem słów z Listu 1 do Tymoteusza 2:5, odnoszących się do tych, którzy wówczas objęci byli nowym przymierzem z Chrystusem jako „pośrednikiem”. A zatem w sensie ściśle biblijnym Jezus jest „pośrednikiem” tylko dla pomazańców.
Nowe przymierze zakończy się wyniesieniem do chwały ostatka związanego teraz tym przymierzem, którego pośrednikiem jest Chrystus. Tworząca się dzisiaj „wielka rzesza” tak zwanych „drugich owiec” nie jest objęta nowym przymierzem. Jednakże dzięki temu, że towarzyszy „małej trzódce” podlegających jeszcze owemu przymierzu „wielka rzesza” korzysta z dobrodziejstw, jakie płyną z tego nowego przymierza. Jezus Chrystus podczas swego tysiącletniego panowania będzie jej Królem, Arcykapłanem i Sędzią. Po bardziej szczegółową informację można sięgnąć do książki: „Aid to Bible Understanding” (Pomoc do zrozumienia Biblii), strony 1129 i 1130 pod hasłem „Mediator” (Pośrednik); ponadto do książki „‛Wieczyste zamierzenie’ Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka”, strona 173, paragraf 10; warto zajrzeć również do „Strażnicy” numer LXXXVIII/1 na strony od 1 do 10 pod tytułem „Prawowici uczestnicy nowego Przymierza” i numer XCIV/18 na strony od 6 do 8 pod nagłówkiem „Utorowanie drogi dla nowego przymierza” oraz XCV/3, strony od 15 do 17, pod nagłówkiem „Nowe przymierze”.


Podobne informacje znajdziesz na przykład w publikacji "Wnikliwe poznawanie Pism, tom 2" strona 427-429 pod hasłem "Pośrednik".

A więc jak widzisz, CK JW, grupa ludzi, której bezgranicznie ufasz, wyraźnie wskazuje, że Pan Jezus - drogi czytelniku - NIE jest Twoim pośrednikiem. Co jednak na ten temat mówi Biblia?

 2 Tym 2:3-6

(3): Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; (4): Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5): Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; (6): Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1tm 2]

(3): Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy, Boga, (4): którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznana prawdy. (5): Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, (6): który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich – świadectwo o tym ma być dawane w stosownych czasach. [Przekład Nowego Świata, 1tm 2] 

Jeden pośrednik między Bogiem, a ludźmi - wszystkimi ludźmi - czyż tak nie wynika z ww. słów biblijnych?

A co oznacza samo słowo pośrednik? Wg definicji z "Wnikliwe poznawanie Pism tom 2" strona 427:


Osoba, która pośredniczy między innymi osobami, ułatwiając im kontakt lub porozumienie.

Pan Jezus jest więc taką osobą, która ułatwia nam, ludziom, kontakt i porozumienie z Jego Ojcem. Co więcej, w przeciwieństwie do ludzkich pośredników On zawsze żyje, jest nieśmiertelnym Pośrednikiem (Hebr 7:25). I to On może zbawić tych, którzy "przez niego przychodzą do Boga".

(25): Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 7]
 (25): Dlatego też może całkowicie wybawić tych, którzy przez niego przystępują do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby się za nimi ujmować. [Przekład Nowego Świata, Hbr 7]

Zastanów się - czy zatem tylko 144 tysiące "namaszczonych" może przystępować do Boga i modlić się do Niego? Czy tak naucza Pismo Święte?

Co więcej - jeżeli Pan Jezus jest Pośrednikiem tylko dla grona 144 tysięcy, to pojawiają się pytania:

1. Jeżeli w myśl nauczania CK, Pan Jezus nie jest Twoim pośrednikiem, to kto nim jest?

2. Jeżeli Pan Jezus nie jest Twoim pośrednikiem, to dlaczego modlisz się 'w imię Jezusa'?

3. Jeżeli Pan Jezus nie jest Twoim pośrednikiem, to czy Jehowa wysłuchuje Twych modlitw?

4. Jeżeli Pan Jezus nie jest Twoim pośrednikiem, to jak należy rozumieć słowa z 2 Tym 2:5?

5. Jeżeli Pan Jezus nie jest Twoim pośrednikiem, to czy Jego krew usuwa Twoje grzechy?

6. Jeżeli Pan Jezus nie jest Twoim pośrednikiem, to jak rozumieć definicję słowa "pośrednik"?

7. Jeżeli Pan Jezus nie jest Twoim pośrednikiem, to dlaczego Świadkowie Jehowy nie  składają ofiar
ze zwierząt?

8. Czy wierzysz w to, co Biblia mówi na temat Jezusa, czy w to, czego na ten temat uczy CK JW?

Może zastanawiasz się jakie to w ogóle ma znaczenie? Otóż ma znaczenie i to bardzo duże znaczenie. Jeżeli Pan Jezus NIE jest Twoim pośrednikiem, to nie tylko nie możesz przystępować do Boga, ale też nie masz szans na zbawienie. To tak jakby Pan Jezus nie umarł za Ciebie i Jego krew nie usuwała Twych grzechów. 

Jeżeli uważasz, że nie obchodzi Cię, co w tej kwestii mówi 'Strażnica', to dlaczego ufasz jej w innych kwestiach? Jeżeli okłamuje Cię w tak istotnych sprawach, to czy w pozornie mniej istotnych nie robi tego samego?

Podsumowując: 

Tak wygląda właśnie nauczanie ciała kierowniczego Świadków Jehowy -  pozbawiają Cię nadziei na przyszłość, nadziei na zbawienie. W zasadzie nie tylko o tym, co tu omówiliśmy CK mija się z prawdą biblijną, ale również w przypadku wielu innych spraw. Dlatego jak zawsze zachęcamy Cię do samodzielnej weryfikacji materiału i wyciągania własnych wniosków. Nie powierzaj swojego życia ludziom, którzy NIE mówią prawdy o Bogu - ciału kierowniczemu JW.0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.