Trochę historii JW - cz.5 - ONZ i OBWE

0ONZ i OBWE to bez wątpienia organizacje o charakterze politycznym. CK JW w swoim  nauczaniu mówi im kategorycznie: NIE! Choć na temat samego OBWE  literatura JW podaje niewiele, to już w wypadku ONZ można znaleźć sporo informacji.
CK JW nazywa ONZ szkarłatną bestią i zazwyczaj opisuje tę organizację w negatywnym znaczeniu, choć zdarzają się też pozytywne wpisy. Ogólnie jednak CK JW kategorycznie zachęca JW do odrzucania wszystkiego, co z ONZ jest związane, do niemieszania się w jej sprawy, a co za tym idzie do kategorycznego niepopierania jej wytycznych, polityki, statutu itp.


ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ – uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.


I w zasadzie CK JW ma prawo do publikacji takich, a nie innych wniosków biorąc pod uwagę tzw. wolność wypowiedzi. Może też zachęcać swoich członków do takich, a nie innych działań.

Czy jednak samo CK JW robi to, do czego zachęca JW? Co Ty o tym myślisz? 

Krótko zwrócimy na to uwagę - resztę możecie na ten temat odnaleźć sami.

W zasadzie przeciętny Świadek zapytany czy JW mają lub kiedykolwiek mieli związek z ONZ lub OBWE odpowie kategorycznie: NIE! A dlaczego tak odpowie? Ponieważ dziwne by było, aby CK JW pisało jedno, a robiło drugie. Byłby to szczyt hipokryzji, czyż nie? Niemieszanie się do polityki, czyli "spraw tego świata" to podstawowa reguła w organizacji JW. 

Jaka jest jednak rzeczywistość?

Otóż okazuje się, że w latach 1992-2001 organizacja CK JW była aktywnym członkiem ONZ, jako tzw. NGO (Non-governmental Organization), czyli Organizacja Pozarządowa. 
Była to bliska współpraca z ONZ gdyż tego wymaga statut NGO. Wiązało się to zatem m.in z dostarczaniem  corocznych sprawozdań do ONZ-u o podejmowanych działaniach na ich rzecz, podzielaniu wartości opisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, wykazywaniu się aktywnością w sprawach podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i udowadnianiu zdolności w docieraniu do wyznaczonych podmiotów lub wyspecjalizowanych środowisk, takich jak pedagodzy, przedstawiciele mediów, opiniotwórcy, przedsiębiorcy, czy też wdrażaniu skutecznych programów informacyjnych o działalności ONZ w postaci biuletynów, ulotek itp.

Rezygnacja z członkostwa nastąpiła w roku 2001 po publikacji w gazecie 'The Guardian', która naświetliła powiązania CK JW z ONZ.(artykuł The Guardian). 
Tłumaczenie CK JW w tej sprawie brzmiało: przystąpili do ONZ aby uzyskać dostęp do biblioteki ONZ. Jednak dostęp do bibliotek ONZ nigdy nie wymagał przynależności do ONZ-u jako NGO  - w  zasadzie w ogóle nie wymagał przynależności do ONZ (zobacz oficjalny dokument ONZ w tej sprawie na końcu artykułu).

Wszystkie główne religie świata są akredytowane w ONZ jako organizacje pozarządowe. Dla przykładu, przy ONZ działają co najmniej 24 instytucje katolickie (Strażnica z 1 czerwca 1991, s.17).

Prawdziwi chrześcijanie 'nie należą do świata', toteż członek zboru, który narusza neutralność chrześcijańską i nie okazuje skruchy, sam się odłącza od neutralnego zboru (Jana 15:19; 17:14-16, NW; w82/14, ss. 23,24).

Biorąc pod uwagę powyższe zastanów się - czy CK JW poważnie bierze pod uwagę to, co samo mówi? Czy postępuje uczciwie względem swoich członków? 

Z drugiej strony - czy zastanawiałeś się nad tym, czy jako JW rzeczywiście głosisz prawdę? Przecież jednoznacznie mówi się, że JW nie mieszają się do polityki i spraw tego typu. Jak to się ma do wyżej przedstawionych informacji?

Kwestia OBWE jest nadal aktualna tzn. przedstawiciele CK JW w dalszym ciągu biorą udział w tego typu spotkaniach. OBWE jest ściśle powiązane z ONZ i działa w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym i ludzkim.niżej - rok 2017 - Warszawa - lista uczestników

 rok 2012

Przedstawiciele JW biorą udział w konferencjach zazwyczaj jako: European Association of Jehovah's Christian Witnesses. Jeżeli szerzej interesuje Was ten temat, to na pewno znajdziecie dużo więcej szczegółowych informacji.


Niżej wyjaśnienia Departamentu Informacji przy NGO w sprawie członkostwa JW w ONZ. Wyżej tłumaczenie polskie odpowiedzi na zapytanie jak uzyskać kartę biblioteczną ONZ i czy wymagane jest członkostwo NGO.


Ponownie podkreślamy, że nie chodzi w tego typu sprawozdaniach o krytykowanie JW. Chodzi raczej o uwypuklenie, że nie jest tak jak mówi i oficjalnie podaje CK. Sami możecie to sprawdzić. Jeżeli rzeczywiście zależy Wam na poznaniu prawdy, to NIE będziecie się bać używać władz poznawczych do weryfikacji tego co już wiecie, z tym czego nie wiecie. Do tego przecież zachęca Biblia.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.