Czy o tym wiedziałeś? - coś o Antychryście.

0

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak mało mówi się w organizacji JW o Antychryście? Biblia wyraźnie podkreśla, że z jego panowaniem wiązać się będzie wiele szczególnych wydarzeń, zwłaszcza dla narodu Izraela.


Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego nie słychać nic konkretnego w opracowaniach JW na ten temat, to wiedz, iż odpowiedź jest prosta. A mianowicie proroctwa wskazują na to, iż po przyjściu Antychrysta, to Żydzi będą szczególnie prześladowanym narodem, choć początkowo przyjmą go  i uznają za Mesjasza. Po 3,5 roku (czas, czasy i pół czasu) zorientują się, że to jednak kiepska imitacja i odrzucą Antychrysta, a to wywoła falę prześladowań. Dzień Pański to czas, kiedy proroctwa, co do Antychrysta i narodu żydowskiego nabiorą tempa.


A zatem, czy już rozumiesz dlaczego organizacja nic Ci nie mówi na ww. temat? Nie mówi, gdyż stworzono teorię, iż to jej wybrani są tzw. "Izraelem duchowym", a więc nie ma tu miejsca dla narodu żydowskiego, a tym bardziej dla odbudowy trzeciej świątyni, w której ma zasiąść Antychryst. "Pseudo-Izrael" czyli CK JW nie chce wycofać się z wcześniej stworzonej teorii, stąd i zrozumienie proroctw z księgi Objawienia, Daniela i innych, a raczej brak zrozumienia,  jest dostosowywane do osobistych, niebiblijnych przemyśleń organizacji.

Przyszłe wydarzenia zapowiedziane w Biblii są rzeczywiście niesamowite. Gdzie jednak będzie Twoje miejsce w tym czasie? Czy będziesz należeć do Kościoła Chrystusa, do Jego Oblubienicy, czy nie? Czy w ogóle rozumiesz o czym mowa? Jeśli liczysz na życie wieczne na Ziemi, to czy rzeczywiście doczekasz się czegoś, o czym Biblia nie naucza? Jaka będzie Twoja przyszłość?

Mamy świadomość, że dla JW brzmi to zagadkowo. Wydarzenia zapowiedziane m.in. w księdze Objawienia rozegrają się jednak inaczej niż uczy 'Strażnica'. Tym wpisem chcemy Cię zatem zachęcić do poszukiwań i sprawdzenia tego "jak się rzeczy mają". Nie ufaj człowiekowi, zaufaj Bogu i spróbuj dowiedzieć się czegoś więcej. Śledź wydarzenia w Izraelu, a zobaczysz być może, jaki mają one związek z przyszłością zapowiedzianą w Biblii.

A wydarzenia przepowiedziane w Biblii, które mają nastąpić, w telegraficznym skrócie, to:

> odbudowa świątyni - powstanie III świątynia,
> Izrael zostanie zaatakowany przez Goga z Magog i jego sojuszników - z powodów ekonomicznych  (być może np. z powodu budowy rurociągu gazowego z Izraela do Europy),
> niewidzialna interwencja Boża zapewniająca ochronę Izraela,
> pochwycenie Kościoła - trybunał Chrystusowy,
> powołanie rządu światowego, z którego z czasem wyłoni się Antychryst,
> rozpoczyna się Dzień Pański (początek 7-letniego okresu do czasu gdy "przeminie niebo i ziemia"),
> pojawia się Antychryst, który będzie sprawował rządy nad całym światem,
> podpisany zostaje pakt pokojowy na 7 lat z Izraelem - pokój i bezpieczeństwo,
> Żydzi uznają Antychrysta za "Mesjasza",
> Po 3,5 roku (z 7-letniego porozumienia) Żydzi zrywają pakt i odrzucają Antychrysta,
> Antychryst zasiądzie w III świątyni na pozostały czas,
> wielki ucisk (od drugiej połowy 7-letniego okresu) i wyniszczenie Izraela (2/3 Izraelitów zginie) oraz tych, którzy nie przyjmą znamienia bestii(czyli znamienia antychrysta),
> Armagedon, czyli ostateczna interwencja Jezusa - prawdziwego Mesjasza, rozdzielenie "owiec od kóz" i 1000-letnie Królestwo, gdzie nastąpi ostateczne wypełnienie proroctw dot. Izraela,
> pozostałe wydarzenia, w tym Sąd ostateczny (nieprawych) z punktem kulminacyjnym gdzie "niebo i ziemia przeminą" ↦ koniec dnia Pańskiego.


Zadziwiające, prawda? Zbadaj szczegóły, przemyśl w jakim obecnie okresie czasu żyjemy, zweryfikuj, czy naród Żydowski rzeczywiście chce odbudować świątynie i jak dalece to już zaszło, a zobaczysz, że wszystko zmierza ku wypełnieniu proroctw.

Jeżeli jesteś JW, to nie sposób inaczej stwierdzić, jak tylko, że organizacja mija się z prawdą o tysiące lat świetlnych. Jedynie co się zgadza, to ostateczna bitwa pod Armagedonem, z tym, że celem będzie ochrona ostatka z narodu Izraela, a nie Świadków Jehowy.


Podsumowując:

Antychryst - "syn zatracenia, mały róg" odegra znaczącą rolę w historii ludzkości. To jemu narody będą oddawać cześć i uznają za boga. Ci, którzy mu się nie poddadzą - zginą.  Ostatecznie Antychryst zostanie pokonany za sprawą Boga.
W spełniających się proroctwach znaczącą rolę odegra zatem naród Izraela, a nie Świadkowie Jehowy. Zachęcamy się do dokładnego przyjrzenia się sprawie i zbadania tematu, a zwłaszcza zastanowieniem, gdzie będziesz w tym czasie?

(27): Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dn 9]

(1): Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; (2): Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. (3): Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; (4): Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. (5): Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym? (6): A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie. (7): Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. (8): Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. (9): Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; (10): Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. (11): Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; (12): Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2tes 2] 

(8): Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. (9): Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą. [Biblia Warszawska, Ez 38]

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.