Zmartwychwstanie cz.3 - na sąd.

0

Jana 5:28-29: "Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]W poprzednim artykule z tej serii omówiliśmy zmartwychwstanie, które Pan Jezus określił "zmartwychwstaniem do życia". W tym artykule skupimy się na omówieniu drugiego rodzaju zmartwychwstania, a mianowicie "na potępienie", inaczej na sąd.

Na początku wyjaśnimy krótko czym NIE JEST "zmartwychwstanie na potępienie". Wg nauczania CK JW osoby, które nie miały okazji za życia poznać Boga zmartwychwstaną podczas Tysiącletniego Królestwa i wtedy będą miały szansę na osiągnięcie życia wiecznego. Tysiącletnie Królestwo stanie się dla nich tzw. Tysiącletnim Dniem Sądu. Powyższa nauka NIE MA poparcia w Słowie Bożym. Opiera się ona na założeniu, że kto umarł został uwolniony od swego grzechu (na ten temat więcej tutaj), które również nie jest zgodne z Biblią. Zakłada również, że werset z księgi Obj 20:5 należy traktować symbolicznie i że nie chodzi w nim o literalne zmartwychwstanie, a o osiągnięcie doskonałości. Poniżej postaramy się pokazać, że jest inaczej.

Wersety, na których skupimy nasze rozważania to: Obj 20:5; Obj 20:11-15. 
Zacznijmy od wersetu z Obj 20:5:

Ap 20:5: "A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Werset ten wyraźnie pokazuje, kiedy ma nastąpić zmartwychwstanie, o którym mówimy obecnie, a mianowicie po upływie tzw. Tysiącletniego Królestwa, co wyraźnie wynika ze słów: "inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat". 
Nic nie wskazuje na to, jakoby fragment ten należało rozumieć inaczej niż dosłownie. Wyraźnie wynika to z kontekstu. Zarówno werset Obj 20:4,  jak i Obj 20:6 CK JW traktuje jak najbardziej dosłownie, więc nie ma powodu, aby ten z Obj 20:5 traktować inaczej. 
W trakcie tego zmartwychwstania powstaną wszyscy ci, którzy nie mieli udziału w tzw. "pierwszym zmartwychwstaniu". Są to osoby, które w oczach Bożych są niesprawiedliwe, "czyniące źle" - stąd zmartwychwstanie na sąd (zobacz Dzieje Ap. 24:15).

Kolejne szczegóły zawierają wersety z Obj 20:11-15:

Ap 20:11-15: "I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Wspomniane wyżej wersety wskazują, że zmartwychwstali staną przed Sędzią siedzącym na wielkim, białym tronie. Kto Nim jest? To Pan Jezus - "On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych" (Dzieje Ap. 10:42; zob. 2 Tym 4:1, 1 Piotra 4:5). Fragment ten ukazuje, że umarli będą sądzeni na podstawie tego, co zapisano w "księgach", wg swych uczynków. Każdy zaś, kto nie będzie znaleziony w "księdze życia", zostanie wrzucony do jeziora ognia, co oznacza drugą śmierć. 

Mało optymistyczne, prawda? Dlatego drogi czytelniku róbmy wszystko, aby mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo "nad tymi druga śmierć nie ma władzy" (Obj 20:6). A trzeba zrobić naprawdę niewiele, choć trzeba wiedzieć i rozumieć kim Pan Jezus jest naprawdę:


Rz 10:9: "Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]


Najważniejsze On sam już zrobił: za Ciebie i za nas umarł.


Podsumowując:

- w ewangelii Jana 5:29 - Pan Jezus wspomniał o drugim rodzaju zmartwychwstania tj. zmartwychwstaniu na potępienie (sąd);

- zmartwychwstanie to, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tych, którzy czynili to, co złe;

- Sędzią będzie ustanowiony przez Ojca, Jego Syn - Jezus Chrystus.PS.
Jeżeli masz jakieś pytanie w tej kwestii zachęcamy Cię jak zawsze do kontaktu mailowego.


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.