Czy o tym wiedziałeś? - Przekład Nowego Świata.

0

Przekład Nowego Świata, to przekład wyjątkowy. Niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu, o czym już nieco pisaliśmy (zobacz tu). Jeżeli jesteś Świadkiem Jehowy i korzystasz z tego przekładu, to może warto abyś wnikliwie przeanalizował historię jego powstania i sprawdził, co skrywa to nietypowe jak na Biblię "dzieło".

Jedną z ciekawostek są osoby i ich opracowania, na które powołuje się w swoim przekładzie tzw. Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata, w tym wypadku Westcott i Hort. W publikacji "Wnikliwe poznawanie Pism", tom 2 str.597 czytamy:

Powszechne uznanie zyskało krytyczne wydanie tekstu greckiego Pism Chrześcijańskich opublikowane w r. 1881 przez biblistów z Uniwersytetu w Cambridge: B. F. Westcotta i F. J. A. Horta. Było owocem 28 lat pracy, którą wykonywali niezależnie od siebie, choć systematycznie porównywali swe uwagi. Podobnie jak Griesbach podzielili rękopisy na rodziny, przy czym najbardziej polegali na „tekście neutralnym” (jak go nazwali), który obejmował słynne kodeksy z IV w.: synajski oraz watykański. Jeżeli te rękopisy były zgodne, a zwłaszcza gdy znajdowały poparcie w innych starych manuskryptach uncjalnych, obaj uczeni uznawali tekst za ustalony, choć dopuszczali możliwość korekty. Jeśli były niejednolite, starali się rozstrzygnąć niejasności rozważeniem każdego możliwego czynnika, a gdy uznali dwie wersje za równoprawne, zaznaczali to w swym wydaniu krytycznym. Tekst Westcotta i Horta posłużył za podstawę do przetłumaczenia na angielski Chrześcijańskich Pism Greckich wchodzących w skład Przekładu Nowego Świata. Niemniej Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata sięgał także do innych znakomitych opracowań tekstu greckiego, m.in. do dzieła E. Nestlego (1948).
  

Na uwagę zasługują słowa: "tekst Westcotta i Horta posłużył za podstawę do przetłumaczenia na angielski Chrześcijańskich Pism Greckich wchodzących w skład Przekładu Nowego Świata." I niby cóż w tym nadzwyczajnego? 

Otóż okazuje się, że podobnie jak w przypadku powoływania się Komitetu JW na Biblię spirytysty J.Grebera (zobacz tu), tak i tutaj można mieć wiele zastrzeżeń do uwypuklania przez nich tekstów Westcotta i Horta. 

Jeżeli interesuje Cię ten temat, to szczegóły znajdziesz w poniższym filmie. Wyciągnij zatem samodzielne wnioski, czy aby na pewno Przekład Nowego Świata można z czystym sumieniem nazwać Biblią?

Część 1:


W 1881 roku Westcott i Hort opublikowali wersję Nowego Testametnu, która diametralnie zmieniła dotychczasowe podejście do greckiego tekstu Nowego Testamentu. Ich teoria głosiła, że funkcjonujący od pierwszych wieków chrześcijaństwa tekst grecki Nowego Testamentu jest pełen błędów. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy odnalezione w XIX wieku rękopisy: Synaicki i Watykański, są źródłem prawdy, czy tworem przeciwników natchnionego Słowa Bożego? Jaki naprawdę cel przyświecał tym, którzy swoimi działaniami podważyli nieomylność Pisma Świętego i zapragnęli dokonać jego korekty? Zachęcamy do obejrzenia filmu i wysłuchania tego, co mają do powiedzenia na ten temat jego autorzy.


Część 2:

(17): Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 8]
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.