Jasne światło - czyli krótko o Prz 4:18.

0


Nie będzie przesadą, kiedy napiszemy, iż werset z księgi Przysłów 4:18 zna każdy Świadek Jehowy lub chociaż wielokrotnie go słyszał. Jest to też ten werset, którym posługuje się ciało kierownicze, aby uzasadnić zmiany dokonywane w zrozumieniu poszczególnych doktryn. I w zasadzie to jedyny werset, który ma usprawiedliwiać te zmiany.

(18): Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień. [Przekład Nowego Świata, Prz 4] 
(18): Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Prz 4]

Czy jednak zastanawiałeś się kiedyś drogi JW, o czym ten werset dokładnie mówi i czego dotyczy?

Jak dokładnie tłumaczy te myśli CK JW, to raczej nie trzeba przybliżać osobom powiązanym z organizacją. Chodzi wg. zrozumienia CK o tzw. duchowe oświecenie. Więcej o samym "jaśniejszym świetle" znajdziesz tutaj.

Jednak aby poprawnie pojąć treść tego wersetu, to jak zawsze należy wziąć pod uwagę kontekst. My rozumiemy te myśli jak niżej opisano.

Początkowe wersety rozdziału 4 ukazują, kogo tyczą się myśli zawarte w treści:

(3): Byłem bowiem synem mego ojca i miłym jedynakiem w oczach mojej matki. (4): On mnie uczył, mówiąc mi: Niech twoje serce zachowa moje słowa; strzeż moich przykazań, a będziesz żył. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Prz 4]

Ojciec kieruje do syna myśli, które mają mu wskazać właściwą drogę. Zachęca go do zdobywania mądrości i roztropności. Dzięki skorzystaniu z pouczeń ojca będzie mu się wiodło.
Ojciec przestrzega też syna przed tym, co złe i niewłaściwe i krótko wskazuje na konsekwencje działań niegodziwców. Po tym używa dwóch porównań. Pierwsze porównanie nawiązuje do światła, a drugie do mroku. Co ciekawe, aby uwypuklić poprzez kontrast "światło", wcześniej mówi:

(14): Nie chodź ścieżką niegodziwych i nie wchodź na drogę złych ludzi. (15): Unikaj jej, nie chodź po niej; odwróć się od niej i omiń ją; (16): Bo oni nie zasną, dopóki nie zrobią czegoś złego; sen ich odleci, aż przywiodą kogoś do upadku; (17): Jedzą bowiem chleb nieprawości i piją wino przemocy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Prz 4]

Po czym podsumowuje:

(18): Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Prz 4]

oraz dodatkowo porównuje ze ścieżką niegodziwych mówiąc:

(19): Droga niegodziwych jest jak ciemność; nie wiedzą, o co mogą się potknąć. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Prz 4]

🔔 O co zatem chodzi?  O to, że jasne światło, to po prostu "ścieżka sprawiedliwych" i wszystko, co z tym związane np.: mądrość, roztropność, sprawiedliwość, czynienie tego, co dobre, unikanie zła, prostolinijność itp. Innymi słowy, to bogobojne wybory i bogobojne życie.
Natomiast ciemność, to przeciwieństwo tego, co dobre i właściwe, to po prostu bezbożne postępowanie i działania, bezbożne życie.

Kiedy przeczytasz cały rozdział 4, to nie sposób odnieść tego do zmieniającego się światła zrozumienia. Werset Prz 4:18 NIE odnosi się zatem, do zmiany nauk czy nowego zrozumienia poszczególnych doktryn, nowego pojmowania proroctw, czy tym podobnych rzeczy.
CK JW błędnie interpretuje te myśli, co sam drogi czytelniku zrozumiesz, jeśli przeczytasz pełny kontekst.

Dla porównania zwróć uwagę na cały Psalm 119, a przykładowo na wersety PS 119:104,105.

(104): Dzięki twoim przykazaniom nabywam rozumu; dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej. (105): Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 119]

(104): Dzięki rozkazom twoim wykazuję się zrozumieniem. Dlatego znienawidziłem wszelką ścieżkę fałszywą. (105): Słowo twoje jest lampą dla mej stopy i światłem na moim szlaku. [Przekład Nowego Świata, Ps 119] 

(104): Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. (105): Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. [Biblia Tysiąclecia II, Ps 119] 

Słowo, czyli wskazówki, pouczenia, wytyczne, przykazania dotyczące nienawidzenia "ścieżki fałszywej", "ścieżki nieprawej", "ścieżki złej" czyli ciemności,  a miłowanie "jasnego światła", czyli tego, co dobre.


(128): Bo wszystkie twoje przykazania uznaję za prawdziwe, a nienawidzę wszelkiej fałszywej drogi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 119]


Podsumowując:

Zachęcamy Cię do samodzielnego zapoznania się z ww. rozdziałami biblijnymi i zweryfikowania tego, czego naucza Cię ciało kierownicze, z tym czego naucza Biblia. Jesteś w stanie to pojąć prosząc Boga o zrozumienie. Sprawdź!
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.