Zbudował wszystko - czyli krótko o Hebr 3:4.

0

Kto to stworzył? Takie pytania często zadają dzieci pouczane o Bogu przez swoich rodziców. I choć dla tych, którzy uznają autorytet Słowa Bożego odpowiedź jest dość oczywista, to jednak dla tych, którzy czytają, a nie do końca rozumieją jego przesłanie, może stać się zwykłym, niewiele znaczącym stwierdzeniem.Werset z Hebr 3:4, to też ulubiony werset JW do podkreślania istnienia Boga-Stwórcy. I rzeczywiście dość bezpośrednio myśli te uwypuklają skąd wzięło się życie na Ziemi, czy też sama Ziemia.


(4): Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 3]

Czy jednak ten werset nie wskazuje też na coś więcej?

Zastanów się nad tym. Ten który stworzył wszystko, to Stwórca. I to jest niezaprzeczalny fakt. Sama Biblia wskazuje jednak na jeszcze jedną istotną sprawę. Na jaką?

W liście do Kol 1:15-17 powiedziano:

(15): On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. (16): Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17): On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 1]

"Wszystko istnieje dzięki niemu" - jak rozumieć te słowa? Dokładnie tak jak czytamy. I nie ma tu  żadnej filozofii, choć z pewnością znajdą się tacy, co i do rzeczy oczywistych i zrozumiałych dodadzą swoje trzy grosze, które nie mają podstaw biblijnych.

A teraz wniosek, który wypływa z Hebr 3:4, biorąc pod uwagę Kol 3:15-17. Czy już go znasz?

Jeżeli wszystko istnieje dzięki Panu Jezusowi, jeżeli On jest Stwórcą, bo tak wynika ze Słowa Bożego, to myśl, która mówi, że "tym, który wszystko zbudował, jest Bóg" świadczy tylko o jednym, czyż nie? Jezus Chrystus jest Bogiem.

Oczywiście nie pomniejsza to znaczenia Jego Ojca, bo to sam Ojciec tak właśnie o nim też mówi i to Ojciec życzy sobie, aby Jezusa czcić tak samo jak Jego. Nie wierzysz - sprawdź.

(8): Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. (9): Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. (10): Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk. (11): One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; (12): I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą. (13): Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? (14): Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 1]0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.