Duch Chrystusa - czyli krótko o Rzym 8:9.

0

Jezus Chrystus to postać szczególna. I choć CK JW marginalizuje Jego znaczenie, to jednak nie zmieni to faktów, iż dla tych, którzy pojmują kim jest naprawdę stanowi On prawdziwe źródło nadziei na przyszłość.


Tę wyjątkowość podkreśla również 8 rozdział listu do Rzymian, w tym werset 9 i 10.:

(9): Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. (10): Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 8]

(9): Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. (10): Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. [Biblia Tysiąclecia II, Rz 8]

Mowa tu o Duchu Bożym - Duchu Chrystusa. Werset Rzym 8:9 mówi to wprost, że jeżeli ktoś ma Ducha Chrystusowego, czyli On mieszka w człowieku, to wtedy taka osoba należy do Chrystusa. Innymi słowy, jeżeli Duch Chrystusa w nas nie mieszka, to NIE należymy do Pana Jezusa.

CK JW podzieliło Chrystusa tworząc dwie grupy, z których tylko jedna wg. nich zasługuje na bliską więź z nim i jest namaszczona Duchem. A więc wg. nich tylko 144.000 osób, wśród których podobno są oni sami należy do Chrystusa. Reszta nie ma z nim udziału.

Pytanie zatem, czy jako JW masz Ducha Bożego - Ducha Chrystusa? Zauważ, że to jest warunek konieczny do spełnienia - chcesz żyć wiecznie musisz należeć do Chrystusa. Ma to związek z tym, o czym On sam powiedział w Jana 3:3 - ponownym narodzeniem:

(3): Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 3]

Ci, którzy nie narodzą się na nowo, nie otrzymają Ducha Chrystusa - nie odziedziczą Królestwa Bożego, czyż nie? Czy zatem można wejść do Królestwa Bożego i żyć wiecznie bez spełnienia tego warunku? Zdecydowanie NIE!

To, że nie ma dwóch odrębnych grup ludzi, z odrębną nadzieją, już niejednokrotnie udowodniliśmy na podstawie Biblii. Wyżej wspomniana myśl z listu do Rzymian też to podkreśla. Co więcej, otwarcie apostoł Paweł ukazuje, iż odziedziczyć Królestwo możesz tylko wtedy, kiedy posiadasz Ducha Bożego i dopiero wtedy nazwany możesz być dzieckiem Bożym - mieć rzeczywistą nadzieję na przyszłość.

(14): Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 8]
(16): Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (17): A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 8]

Podsumowując:

Duch Boży utożsamiany jest z Duchem Chrystusa. Każdy kto chce skorzystać z błogosławieństw Królestwa musi posiąść tego Ducha. Innymi słowy ten Duch musi w nas zamieszkać. Jest to warunek konieczny i dotyczy każdego.

Jeżeli dalej ufasz CK JW i uważasz, że Ciebie to nie dotyczy, bo masz "nadzieję żyć wiecznie na ziemi", to niestety nie rozumiesz jeszcze, iż jesteś okłamywany. Dokładnie zapoznaj się ze Słowem Bożym i nie opieraj się na publikacjach, które wypaczają to, czego uczył Pan Jezus Chrystus.

(28): A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 8]

PS.:

Zwróć uwagę na to, że Słowo Boże utożsamia Ducha Chrystusa z Duchem Bożym, a Duch Boży inaczej nazywany jest Duchem Świętym. Ciekawe - prawda?

 (14): Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2tm 1]

9): Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. (10): Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 8] 0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.