Trochę historii JW - cz.6 - list, który był?

0
Naszym celem, jak już pisaliśmy, nie jest skupianie się wyłącznie na tym, co było i jest niewłaściwe w organizacji JW. Czasem jednak nie można pominąć elementów, które jednoznacznie wskazują na to, że nie jest to organizacja kierowana Duchem Bożym. 

I w tym wypadku zamieszczony materiał ukazuje, że nie można nazywać się religią prawdziwą i zachęcać do rzeczy, które jednoznacznie zaprzeczają tej tezie. Oczywiście możecie wierzyć lub nie czy sprawa miała w ogóle miejsce i czy nw. informacje są autentyczne. Sami tego bezpośrednio nie sprawdzaliśmy, bo też nie mieliśmy takiej możliwości. Jednak autorzy tych informacji podkreślają, że zanim coś opublikują, to dokładnie wszystko sprawdzają. I w rzeczy samej miało to miejsce, o czym poinformowali nas listownie.
My sami również weryfikując informacje na temat organizacji odkryliśmy wiele niechlubnych danych na jej temat, a więc nie dziwią nas już takie sprawy jak poruszane w liście z roku 2007 do JW w Niemczech. Jest to czas zanim wybuchła afera w Australii i innych krajach dotycząca wykorzystywania dzieci.

Kopię skanu listu z oryginału możecie znaleźć tutaj: Dla tych, którzy chcieliby zrozumieć treść ww. materiału, a nie znają żadnego z ww języków prezentujemy tłumaczenie własne z języka angielskiego. Jeżeli zauważycie błędy to poinformujcie nas o tym.

4 stycznia 2007r 
Drodzy bracia, 
W przeszłości wrogowie i odstępcy  starali się osłabić wiarę sług Jehowy poprzez fałszywe oskarżenia dotyczące wykorzystywania dzieci. 
Jak wiecie, zawsze dążymy do tego, aby utrzymać czystość w zborach Jehowy. Jehowa dał nam w tym celu odpowiednie instrukcje. I w pewnych sprawach zastosowano wytyczne biblijne, ale niektórych żądań władz nie mogliśmy wziąć pod uwagę. 
Tak jak zazwyczaj blisko współpracujemy z organami ścigania, tak też naszą boską powinnością jest ochrona zborów przed atakami szatana. Takiego typu ataki mogą przybrać formę śledztw skierowanych przeciwko organizacji Jehowy. 
Dlatego też, zachęcamy was do przeglądu  dokumentów zborowych związanych z waszymi spotkaniami lub przesłuchaniami sądowniczymi i wyodrębnienia tych, które odnoszą się do konkretnych spraw lub oskarżeń o wykorzystywanie dzieci. Weźcie też pod uwagę wasze osobiste dokumenty odnoszące się do tego typu kwestii. 
Prosimy prześlijcie nam do 1 lutego 2007 roku wszystkie te dokumenty i zapiski. W aktach zboru czy w waszych danych prywatnych nie powinny pozostać ani oryginały  dokumentów ani ich kopie. Po otrzymaniu od was tych tajnych dokumentów zniszczymy je. Dołączcie też ten list i nie zachowujcie żadnych jego kopii. 
Razem z wami dalej  staramy się z pełną powagą spełniać wolę Jehowy. 
                                   Wasi bracia


Sami oceńcie jakie przesłanie miał ten list i wytyczne w nim zawarte. A informacje w tym liście są tak przerażające, że wydają się być wręcz niewiarygodne. Jednak w Australii i Wielkiej Brytanii miały miejsce podobne zalecenia - co zostało potwierdzone - stąd i te są z pewnością autentyczne.

A zatem - które wersety biblijne nakazują niszczenie dokumentacji potwierdzającej wykorzystywanie dzieci w zborach JW? To już wie chyba tylko ciało kierownicze i ich coraz jaśniejsze światło.


Czy o tym wiedziałeś?

W roku 2007 Strażnica podpisała w USA ugodę pozasądową z 16 ofiarami pedofilii, którym to musiała wypłacić odszkodowanie. Kwota odszkodowania dla jednej osoby wahała się w granicach 780.000$, a więc łącznie było to około 12.480.000$.
Sprawa stała się bodźcem do tego aby chronić NIE dzieci, ale pieniądze korporacji Strażnica w innych miejscach na świecie, gdzie spodziewano się śledztw w sprawie. W związku z tym  wysłano listy do zborów w Niemczech - takie jak ten wyżej - i zapewne również do innych krajów. Jak widać nie wszędzie zastosowano się do zalecenia aby zniszczyć kopie listu.0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.