Rok 1975 - CK JW ogłasza koniec świata - znowu?

0

Rok 1975 to znamienna data w chronologii CK JW. Wielu współczesnych Świadków głosząc od domu do domu nie raz spotkało się z zarzutem, że w tym roku ogłaszano koniec świata. Oczywiście nikt nie dawał temu wiary, zwłaszcza, że polskie publikacje niewiele wtedy mówiły na ten temat.


A jednak rzeczywiście tak było. CK JW po raz kolejny głośno i wyraźnie krzyczało, że w roku 1975 nastanie koniec systemu rzeczy - koniec świata. Sposób w jaki to uzasadniali opisujemy krótko właśnie w tym artykule. To kolejne szokujące proroctwo CK JW, które całkowicie upadło. I choć obecnie jako Świadek Jehowy być może w to nie wierzysz, to nie zmieni to faktów, że tak właśnie było i miało wpływ na życie JW na całym świecie. A dowody są poważne i jest ich niemało. Tutaj tylko mały wycinek tego, co sam możesz znaleźć, o ile chcesz wiedzieć więcej na ten temat.

A więc jak się zaczęło i jak to uzasadniano?

Na początek warto wspomnieć, że w wielu zborach JW na świecie mnóstwo młodych osób rezygnowało w tym okresie z wyższego wykształcenia i rzucało szkoły aby przed "końcem" skupić się na służbie pionierskiej. Wiele rodzin sprzedawało swój dobytek, domy i ruszało w drogę aby ogłaszać nadchodzącą zagładę i Bożą interwencję. W Polsce zapewne było podobnie, choć z mniejszym nasileniem. System polityczny tamtych czasów nie sprzyjał działalności JW.

Wiele osób dokładnie pamięta, że porzucenie szkoły czy pracy, to przed rokiem 1975 było to, do czego zachęcały publikacje i wykłady - w szczególności anglojęzyczne. W USA czy Anglii trąbiło się o "nadchodzącym" wydarzeniu, choć nie zawsze bezpośrednio. Nie zawsze wprost, ale tylko ktoś, kto nie potrafił czytać ze zrozumieniem lub miał ograniczone władze poznawcze nie pojmował ducha przesłania, które CK JW kierowało do swoich owiec i innych ludzi.
Przesłanie było jasne - w 1975 roku nastanie koniec systemu rzeczy. Co zrobisz ze swoim życiem? Czy warto poświęcać się dla świata, który zaraz upadnie? Po co ci wykształcenie czy praca w szatańskim świecie, skoro przed nami raj!

Tak - brzmi to niewiarygodnie, ale tak było. CK JW stworzyło kolejną już datę, która miała przybliżyć Świadków do raju na ziemi. Kolejną, bo wcześniej było ich już kilka (przykładowo 1914,1918,1925). Całkowicie zlekceważono - po raz kolejny - słowa Pana Jezusa zapisane w Marka 13:32,33:

(32): Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (33): Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mk 13]

A więc CK JW bezpośrednio powiedziało, że Pan Jezus to kłamca.  Dlaczego? Otóż uważali, że:
"On NIE wiedział, ale my wiemy. Po raz kolejny udowodnimy wam, że dokładnie wszystko obliczyliśmy, a posłużymy się przy tym....chronologią biblijną".
Chronologia biblijna - to kolejny ciekawy pomysł CK JW do udowadniania czegoś, co nie istnieje lub jest niewiadome. Oczywiście szybko zapomnieli, że wcześniejsze przepowiadane przez nich daty końca świata nie sprawdziły się. Po co przyznawać się do błędów, skoro można iść do przodu i ustanawiać nowe przepowiednie.

No i zaczęli liczyć, liczyć i liczyć i w końcu doliczyli się. Rok 1975 - to jest to! To - czyli, co?

Otóż CK JW pod uwagę wzięło 3 elementy - trzy ówczesne doktryny, które wg. nich tworzyły paralelę i uzupełniały się nawzajem.

↠ Pierwszy element:  zaczerpnięto z księgi Rodzaju, która wg. nich sugerowała, że poszczególny dzień stwarzania odpowiadał 7000 lat.
Ciekawa sugestia, z którą jeżeli się nie zgadzałeś, to mogłeś zostać wykluczony. To była ówczesna doktryna, wygłaszana na wykładach, zgromadzeniach itd., którą traktowano bardzo poważnie.

↠ Drugi element: uznano, że 6000 lat istnienia ludzkości przypadnie na rok 1975.
Stworzono teorię, opierając się na własnej chronologii i obliczeniach, że w roku 1975 pierwszy człowiek Adam, skończyłby 6000 lat. I tutaj niespodzianka - fundamentem do takich wniosków były urodziny Adama - w roku '75 miał skończyć 6000 lat. Dokładnie chodzi o urodziny, które JW uznają za święto pogańskie i które potępiają w całej rozciągłości. Wówczas nie widzieli w tym nic złego. Co więcej, na jakiej podstawie twierdzono, że w 1975 roku Adam skończy 6000 lat, a nie na przykład 5989 lat albo 6000 lat i 8 dni?

↠ I trzeci element: jednostki urodzone przed rokiem 1914, a wchodzące w skład pokolenia roku 1914 będą jeszcze żyć, kiedy w 1975 roku nastanie koniec systemu.

I właśnie te trzy doktryny połączone razem miały wskazywać, że w roku 1975 rozpocznie się koniec świata, po czym nastanie 1000-letnie Królestwo Chrystusa na ziemi. Mnóstwo osób w to uwierzyło. Ci, którzy nie zgadzali się z tym tokiem myślenia uznawani byli za heretyków, za ludzi podważających autorytet CK, za słabych duchowo, za ludzi, którym brakuje pokory, słabej wiary, kandydatów na odstępców. Podobnie zresztą jak obecnie - podważasz nauczanie CK JW jesteś obłąkanym heretykiem skazanym na potępienie.

Oczywiście, kiedy minął rok 1975 i proroctwo nie sprawdziło się, zaprzeczano, że datę 1975 uznawano za pewnik. Twierdzono, że były to tylko przypuszczenia, a niektórzy bracia mieli zbyt daleko idące oczekiwania. Pytanie brzmi - kim byli ci - "niektórzy bracia"?  Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć.

💣 A jednak przemówienia i materiały z tamtego okresu jednoznacznie wskazują na to, jak myślano i jak przewidywano. Rok 1975 uważano za rok ostateczny. Nawet angielskojęzyczna prasa zagraniczna donosiła o ustaleniach Świadków Jehowy. 💣


W załączonym krótkim filmie można usłyszeć jak w tamtym okresie wyrażano opinie, co do końca świata w roku 1975. Przemawia Fred Franz członek CK - luty 1975 zgromadzenie w Los Angeles oraz Charles Sinutko nadzorca okręgu, zgromadzenie rok 1967.

Możesz włączyć polskie napisy. Za potencjalne błędy w tłumaczeniu na język polski przepraszamy.
Wykres, którym posługiwano się aby uzasadnić obliczenia i wyznaczenie roku 1975, jako roku zakończenia systemu rzeczy - końca świata.


Tytuł: 6000 lat istnienia ludzkości zakończy się w 1975 roku.
Od lewej:
* 4026 p.n.e - stworzenie człowieka,
* 2370 - Potop,
* 1513 - wyjście z Egiptu narodu żydowskiego,
* 607 - zburzenie Jerozolimy,
* 29 n.e - chrzest Jezusa,
* 1914 - rozpoczęcie dni ostatnich,
* 1975 - koniec 6000 lat (urodziny Adama)

Wybrane wycinki z gazet:

Wymówki?Podsumowując:

CK JW wielokrotnie wyznaczało daty końca świata. Rok 1975 to data, która w szczególności pobudziła JW do działań, które miały na celu przygotować ich do tego wydarzenia. Oczywiście podobnie jak wcześniej i to proroctwo upadło. Jednak CK JW jak wtedy, tak i teraz nie przyznaje się, jakoby na 100% twierdzili, że Armagedon i koniec systemu miały nadejść w roku 1975. A jednak dowody są miażdżące. CK JW nie udało się całkowicie zatuszować swych fałszywych proroctw, choć próbowali.

CK JW nie może też mówić, że wtedy światło, które im zajaśniało było niepełne, gdyż było to zwyczajne, perfidne kłamstwo. Kłamstwo, które miało negatywny wpływ na wielu Świadków. Wielu do dnia dzisiejszego pamięta tamte wydarzenia, tamte fałszywe zapowiedzi.

Szanowny Świadku Jehowy, zadaj sobie w związku z tym pytanie: dlaczego ufasz ludziom, którzy wielokrotnie posługiwali się kłamstwami, aby poprzeć swoje stanowisko? Do dnia dzisiejszego niewiele się zmieniło. Nadal CK JW stosuje te same metody - półprawdy lub bezpośrednie kłamstwa.
Dlaczego zatem ślepo podążasz za ludźmi, a nie bierzesz pod uwagę czystego Słowa Bożego? Myślisz, że sam nie jesteś w stanie zrozumieć Biblii? To nieprawda. To CK JW wmówiło Ci, że tak jest. Nie daj się okłamywać. Sprawdzaj wszystko i to dosłownie.

Do kogo zatem odnoszą się te słowa?

JEHOWA BÓG pozwala rozpoznać swych prawdziwych posłańców. Czyni to, gdy urzeczywistnia orędzia, które przez nich przekazuje. Potrafi też zdemaskować fałszywych posłańców. Jak tego dokonuje? Ich znaki i przepowiednie obraca wniwecz, czym dowodzi, że są samozwańczymi wieszczami, których orędzia w gruncie rzeczy opierają się na fałszywym rozumowaniu, głupocie i cielesnym sposobie myślenia. 
                                      (w97 1.5 s.8 ak.1)


(20): Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Pwt 18]

(3): Tak mówi Pan BÓG: Biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem, choć nic nie widzieli! [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ez 13] 

 (3): Tak mówi Pan BÓG: Biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem, choć nic nie widzieli! (4): Izraelu, twoi prorocy są jak lisy na pustyniach. (5): Nie wstąpiliście na wyłomy ani nie uzupełniliście muru wokół domu Izraela, aby mógł ostać się w bitwie w dzień PANA. (6): Widzą ułudę i kłamliwe wróżby i mówią: PAN mówi, choć PAN ich nie posłał. I dają nadzieję ludowi, że ich słowo się spełni. (7): Czy nie mieliście złudnego widzenia i nie głosiliście kłamliwej wróżby? Mówicie bowiem: PAN mówi, chociaż ja nie mówiłem. (8): Dlatego tak mówi Pan BÓG: Ponieważ mówicie rzeczy złudne i widzicie kłamstwo, oto ja jestem przeciwko wam, mówi Pan BÓG. (9): I moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu mego ludu i w poczet domu Izraela nie będą wpisani, i do ziemi Izraela nie wejdą. A poznacie, że ja jestem Pan BÓG. (10): Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój, choć nie było pokoju; jeden zbudował glinianą ścianę, a inni tynkowali ją słabym tynkiem. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ez 13]

Czy o tym wiedziałeś?

Wspominaliśmy, że np. na rok 1925 CK JW, a w zasadzie Rutherford, zapowiadał też koniec systemu. W książce pt.: "Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą" napisał m.in.:


Pismo Święte stanowczo powiada, że nastąpi zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych mężów starego Zakonu i że oni otrzymają pierwsi łaskę, przeto możemy spodziewać się w roku 1925-tym powrotu tych wiernych mężów Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałego stanu ludzkiego, oraz uczynieni widzialnymi, legalnymi przedstawicielami nowego porządku rzeczy na świecie. Opierając się tedy na argumentach powyżej wyłuszczonych, że stary porządek rzeczy, stary świat, skończył się, a zatem przemija, i że nowy ład nastaje, oraz że rok 1925-ty zaznacza się zmartwychwstaniem wiernych i zasłużonych mężów starożytności i początkiem odbudowy, słusznem będzie mniemać, że miliony ludzi z żyjących teraz na świecie będą jeszcze znajdować się na świecie w roku 1925-tym. A wtenczas, opierając się na obietnicach wymienionych w Słowie Bożym, musimy przejść do stanowczego i niezaprzeczonego wniosku, że miliony z żyjących teraz na świecie ludzi nigdy nie umrą. Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925-ty zaznaczy się powrotem Abrahama, Izaaka, Jakuba i wiernych proroków Starego Zakonu, a mianowicie tych, których Apostoł (Paweł) wymienia w jedenastym rozdziale listu do Żydów - do stanu ludzkiej doskonałości.

Prosimy Cię, jeśli to możliwe, abyś wyciągnął samodzielne wnioski i zastanowił się, czy źródłem takich wypowiedzi może być Bóg lub ktoś z jego reprezentantów? Za takiego reprezentanta uważa się CK JW.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.