Pierworodny - czyli krótko o Kol 1:15.

0

Zasadniczym argumentem, na który wielu się powołuje aby poprzeć twierdzenia, iż Pan Jezus to stworzenie Boga jest ten z Kolosan 1:15, gdzie powiedziano:

(15): On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 1]

Zwrot "pierworodny wszelkiego stworzenia" tłumaczą jako - "pierwszy stworzony", "pierwszy syn" czyli istota wg nich ukształtowana przez Boga jako pierwsza, czy tym podobna argumentacja.

Czy rzeczywiście tak właśnie jest i czy jest to poprawne zrozumienie? Co na ten temat Słowo Boże? Jak Ty uważasz drogi czytelniku?Aby zweryfikować, co oznacza w Biblii zwrot 'pierworodny' zajrzyjmy do Pism Hebrajskich, czyli tzw. Starego Testamentu. Przykładowo do Psalmu 89:20,21,27:

(20): Znalazłem Dawida, mego sługę, namaściłem go swoim świętym olejem. (21): Moja ręka będzie przy nim i wzmocni go moje ramię. (27): Ja też uczynię go pierworodnym i najwyższym wśród królów ziemi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 89]


Czy Dawid był pierworodnym synem swego ojca? Nie, był najmłodszy. W wersecie Ps.89:27 powiedziano, iż Bóg uczyni go pierworodnym. Czy oznacza to, iż narodzi się jeszcze raz jako pierwszy syn? Oczywiście, że nie. Wypowiedź ta jednak ukazuje, iż Dawid będzie miał pierwszeństwo przed innymi i w ten sposób będzie pierworodny, czyli najwyższy, czy też inaczej mówiąc będzie tym, który będzie miał pierwszeństwo względem innych.

I właśnie w tym znaczeniu Biblia oddaje zwrot "pierworodny" - to ktoś, kto ma pierwszeństwo względem innych. W podobnym znaczeniu Jakub był pierworodnym synem Izaaka, choć urodził się jako drugi syn po Ezawie.

A co z Panem Jezusem? Jest on "pierworodnym wszelkiego stworzenia", czy też "wobec wszelkiego stworzenia", a więc ma pierwszeństwo względem całego stworzenia, zwierzchności, aniołów i wszystkiego innego. On jest Stwórcą i dawcą życia. On jest "przed wszystkim" i "we wszystkim był pierwszy".

(16): Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17): On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. (18): On też jest głową ciała - kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy; (19): Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 1]

(15): I zabiliście Dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 3]

A zatem nie chodzi tu, że Pan Jezus jest pierwszym stworzeniem Bożym, ale że jako Stwórca był i jest przed wszystkim innym. Stwórca nie może być jednocześnie stworzeniem. Stwórca zawsze jest przed stworzeniem, to On stworzył zwierzchności, a więc też anioły. Istniał "przed wszystkim", a więc również przed stworzeniem.

Chrystus jako pierwszy zmartwychwstał do nieśmiertelnego życia, jako pierworodny z umarłych. "Wszystko przez niego zostało stworzone" - a cóż znaczy słowo WSZYSTKO, jeśli nie to, co znaczy, czyli zupełnie wszystko. I nie ma tu żadnej filozofii.

Co więcej, cała pełnia boskości mieszka w nim - zupełnie i całkowicie. Jeśli w nim mieszka cała pełnia boskości, to nie może i nie jest stworzeniem. Jest Bogiem i nie ma innej opcji.
To w pewnym sensie podobnie jak z Tobą szanowny czytelniku - jeżeli w Tobie mieszka cała pełnia człowieczeństwa, to kim jesteś? Czyż nie człowiekiem?

A więc Pan Jezus Chrystus, to pierworodny wszelkiego stworzenia - ten, który ma pierwszeństwo względem innych i względem wszystkiego, Stwórca. Czy to pojmujesz?0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.