Bóg JHWH - czyli krótko o Wyj 6:3.

0

Stary Testament wyjawia imię BOGA, które zapisywane jest JHWH. I choć nie wiadomo dokładnie jak należy je wymawiać, to polskie przekłady oddają je głównie jako Jahwe, a niektóre jako Jehowa. Nie wdając się w szczegóły, która forma jest bardziej poprawna warto zastanowić się, kto tak naprawdę kryje się za tym imieniem. Czy rzeczywiście, jak niektórzy twierdzą, jest to wyłącznie imię własne Ojca Jezusa? A może znaczenie tego imienia jest o wiele głębsze? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś?

(3): Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem. [Biblia Warszawska, Wj 6]

Można dużo na ten temat napisać, ale w zasadzie poniższy materiał wiele ukazuje w tym aspekcie. Zapoznaj się z nim z otwartym umysłem i sprawdź, czy tak się rzeczy mają? Jeżeli jesteś JW, to możesz być bardzo zaskoczony. Czy jednak to zrozumiesz, to już inna kwestia.

                                                Jezus Nazareński, król żydowski.
A zatem imię JHWH ma o wiele szersze znaczenie i odnosi się nie tylko do Ojca. Można by rzec, iż jest to imię rodowe BOGA, w pewnym sensie tak, jak nazwisko rodowe twojej rodziny. Kryje się za nim cała pełnia boskości Ojca, Syna i Ducha Św.


(19): A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. (20): A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. (21): Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: Nie pisz: król żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim. (22): Odpowiedział Piłat: Com napisał, tom napisał. [Biblia Warszawska, J 19]

PS. 
I ponownie zachęcamy Cię do odrzucenia krytyki i samodzielnej, wnikliwej analizy Biblii.


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.