Nie został stworzony - czyli krótko o Izajasza 43:10.

0


Księga Izajasza, to księga prorocza. Werset Iz 43:10 to bardzo dobrze znane Świadkom Jehowy myśli, jednakże uwaga zwracana jest głównie na część pierwszą. W tym poście krótko skupimy się na końcowej części tego wersetu, który brzmi:

(10): (...), abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 43]

i porównamy z Jana 1:1.

Powyższe słowa z Izajasza 43:10b, to słowa samego Boga. Jako Świadek Jehowy z pewnością nie uznajesz, iż  Pan Jezus jest Bogiem, a jak już, to jest wg. Ciebie Bogiem z małej litery "b". Powołujesz się przy tym na werset z Jana 1:1, gdzie powiedziano:

(1): Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 1]


Twierdzisz jako Świadek, iż końcowa część tego wersetu brzmi "bogiem było Słowo", gdyż tak podaje przekład Nowego Świata. Innymi słowy według Ciebie Pan Jezus został stworzony, a więc jest stworzeniem, pierwszym aniołem w niebie, który przed przyjściem na ziemię nazywał się Michał - archanioł Michał.

Zastanów się jednak nad wyżej zacytowanym wersetem z Iz 43:10.

Jeżeli Pan Jezus został stworzony - jak twierdzisz - i Biblia podaje w Jana 1:1, iż jest Bogiem (abstrahując w tej chwili od tego z jakiej litery, bo po prostu Jana 1:1 mówi wprost, że jest Bogiem), to dlaczego sam Stwórca mówi, że "Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie"?

Bóg jest Stwórcą - to on stworzył wszystko - dosłownie wszystko. Mówi jednak, że NIE stworzył żadnego innego Boga - żadnego. Ani z małej ani z dużej litery "B". 

A skoro nie stworzył On żadnego Boga, to jak to możliwe, że uważasz, iż Pan Jezus został stworzony, skoro sam Stwórca mówi, iż tak nie było, bo On nikogo takiego nie stworzył? A ponownie zauważ, iż w Jana 1:1 Słowo(Jezus) nazwane jest Bogiem.

Ponadto wyprzedzając Twoje myśli - Jahwe mówi też, iż Boga "po nim żadnego nie będzie". Jeżeli Pan Jezus byłby po nim, jako stworzony (zgodnie z Jana 1:1), to  czy Jahwe mógłby wypowiedzieć słowa z Iz 43:10b, że po nim żadnego Boga nie będzie? Czy Jan mógłby napisać, iż "Bogiem było Słowo", skoro sam Jahwe mówi, że nie ma żadnego stworzonego Boga po Nim?

Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie.

A zatem, zarówno przed jak i po, żaden Bóg nie został stworzony. Pan Jezus NIE został stworzony. Istniał zawsze. To On jest Stwórcą. Nie miał początku ani nie będzie miał końca. Stwórca nie może być stworzony, bo wtedy nie będzie już Stwórcą, ale stworzeniem. To przez Słowo wszystko się stało - dosłownie wszystko.

(3): Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 1]

Prosimy zastanów się nad tą prostą argumentacją. Nie kieruj się przy tym emocjami, ale sprawdź w Biblii, kim naprawdę jest Pan Jezus.  To istotny element aby dokładnie zrozumieć "Kim On jest".0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.