Kim On jest? - część 1.

0

Kim jest Jezus Chrystus? Dla większości ŚJ, jeśli nie dla wszystkich, odpowiedź na to pytanie jest oczywista - Synem Bożym. Ale czy rzeczywiście dobrze rozumieją co oznaczają te słowa? W tej serii artykułów postaramy się omówić wersety biblijne, która nam pokazały kim jest Pan Jezus. Nie będziemy się śpieszyć. W jednym artykule chcemy się skupić na maksymalnie trzech fragmentach, ale postaramy się niejako rozłożyć je na czynniki pierwsze. Chcemy, aby czytelnik mógł powoli zapoznawać się z przedstawianą argumentacją. Nie udzielimy też od razu odpowiedzi na pytanie tytułowe. Pojawi się ona dopiero w ostatnim artykule tej serii. I choć do tej pory raczej tego nie robiliśmy, tym razem sporadycznie odwołamy się do komentarzy biblijnych, które naszym zdaniem wnoszą do tematu ciekawe myśli. Jak zawsze zachęcamy do wnikliwego przeanalizowania tego tematu. 

 "Kim On jest" - pytanie to przy pewnej okazji zadali uczniowie Pana Jezusa. Zwrócimy teraz krótko uwagę na tą relację biblijną i zastanowimy się nad powyższym pytaniem. 

Łk 8:22-25: "Pewnego dnia wsiadł do łodzi ze swymi uczniami i powiedział do nich: Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli. A gdy płynęli, usnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i zalewało łódź, tak że byli w niebezpieczeństwie. Podeszli więc i obudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy! Wówczas wstał, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one się uspokoiły i nastała cisza. Wtedy powiedział do nich: Gdzież jest wasza wiara? A oni, bojąc się, dziwili się i mówili między sobą: Kim on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne?" [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Z czego wynikało to pytanie? Zdarzenie to pokazało, że Pan Jezus miał szczególne umiejętności, szczególną moc. Potrafił panować nad żywiołami (por. Psalm 89:8,9 Przekład Nowego Świata). Uczniów z jednej strony to przerażało, a z drugiej wprawiało w zdumienie. Kim zatem On jest? - myśleli...

Co ciekawe odpowiedź na to pytanie była jasna dla przeciwników Pana Jezusa. Przy innej okazji pokazali jak dobrze rozumieją Jego wypowiedzi. Zobaczymy zatem i do tego fragmentu:

J 8:53-59: "Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali. Kim ty się czynisz? Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym. Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Lecz nie znacie go, a ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowa. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Powyższe wersety to fragment rozmowy Pana Jezusa z Żydami. Zachęcamy czytelników do zapoznania się z całym kontekstem tej wypowiedzi. Trzeba przyznać, że pozornie fragment ten jest dość dziwny. Pan Jezus wypowiada, wydawałoby się zwykle słowa: Zanim Abraham był, ja jestem, a Żydów tak to rozjątrzyło, że chcieli go ukamienować. Dlaczego? I czy aby na pewno były to zwykle słowa? Żeby to zrozumieć musimy przeanalizować fragment z księgi Wyjścia 3:13, 14. 

Wj 3:13-14: "Mojżesz powiedział do Boga: Kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, cóż im odpowiem? Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was." [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Jaki jest zatem związek pomiędzy fragmentem z Ewangelii Jana, a tymi słowami? Żydzi dobrze wiedzieli o co chodzi. Dlaczego można tak powiedzieć? Wskazuje na to ich reakcja. Od razu chwycili kamienie i chcieli uśmiercić Pana Jezusa za bluźnierstwo (zob. Kpł. 24:15,16). Czy i Ty czytelniku dostrzegasz, co powiedział Pan Jezus?

Mamy również świadomość, że w tym momencie wielu z Was powie: hola, hola, przecież słowa "ja jestem" to zwykła wypowiedź, którą każdy człowiek posługuje się na co dzień. Dlaczego wkładać w nie jakieś głębsze znaczenie? Inni pewnie dodadzą: ale w Przekładzie Nowego Świata nie użyto tu słów "ja jestem" tylko "ja już byłem", natomiast w księdze Wyjścia fragment ten przetłumaczono nie na "ja jestem", ale "okażę się". 

I w tym momencie musimy troszkę "pokopać". Warto sięgnąć do przekładu interlinearnego Słowa Bożego, aby sprawdzić jakie słowa występują w oryginale (w internecie są dostępne przekłady interlinearne, zachęcamy do zweryfikowania). Otóż w tekście ewangelii Jana występuje tu zwrot: EGO EIMI. Pozostaje sprawdzić jakich słów użyto w księdze Wyjścia. Tu z pomocą przyjdzie nam Septuaginta czyli przekład pism hebrajskich na język grecki. Zobaczmy: w Wj 3:14 użyto tu tego samego zwrotu: EGO EIMI.  O czym to świadczy? Ni mniej, ni więcej tylko Pan Jezus użył w odniesieniu do siebie zwrotu "Ja Jestem". I kto jak kto, ale Żydzi nie mieli co do tego żadnych wątpliwości.
A jak jest czytelniku z Tobą, jak uważasz "Kim On jest"?

PS.
Jeżeli ktoś ma ochotę na głębszą analizę tego zagadnienia to zachęcamy do przeanalizowania następujących fragmentów: J 4:26; J 6:20; J 8:24; J 8:28; J 18:5-6; J 13:19; J 18:8). Nie ograniczajcie się tylko do jednego przekładu biblijnego; porównujcie wskazane wersety; analizujcie kontekst. Wnioski mogą Was zaskoczyć (warte polecenia aplikacje do porównywania wersetów biblijnych to MyBible na tablety i komórki oraz rBiblia na komputer).


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.