Psychomanipulacja i inne techniki kontroli - czy masz z tym do czynienia?

0

Świadome działania skierowane przeciwko innym ludziom mające na celu realizację własnych celów czyli psychomanipulacja . 
W zasadzie manipulacja to podstawa dzisiejszych czasów. Telewizja, prasa, praca, szkoła, polityka i wiele innych dziedzin wykorzystuje różnego rodzaju techniki kontroli, aby realizować w większym lub mniejszym stopniu swoje cele.

Psychomanipulacja programuje ludzi - robi pranie mózgu. Zastanów się czy w swoim otoczeniu nie masz do czynienia właśnie z takim sposobem postępowania? O ile jesteś w stanie jeszcze samodzielnie myśleć.

Poniższe fragmenty pochodzą ze strony: https://chlebznieba.pl/index.php?id=288 . Warto zapoznać się z całością.

HUŚTAWKA EMOCJONALNA
 
Huśtawka emocjonalna, to regularne doprowadzenie ofiary do skrajnych przeżyć emocjonalnych, takich jak: okazywanie gorących symptomów akceptacji, miłości i troski, na przemian z upokarzaniem, pozbawianiem praw, izolacją i wyzwalaniem poczucia winy. Ta metoda jest zazwyczaj łączona z zaszczuwaniem, aby wyzwalała lęk przed wydaleniem z grupy, która zazwyczaj głosi jedyno-zbawczość. Skutkuje to ciągłym dostosowywaniem się do działań i przekonań większości, zamiast zostawiać pewne sprawy sumieniu i indywidualnemu rozeznaniu, poprzez szukanie odpowiedzi w Biblii - ponieważ toksyczni liderzy wpajają ludziom przekonanie, że każdy, kto nie idzie z tłumem, ten sprzeciwia się Bogu. W wyniku tego zabiegu, każda decyzja ofiary zaczyna być obliczona na akceptację większości i wielką rolę odgrywa w tym muzyka i pseudo-świadectwa.


ZAKAZ KRYTYKOWANIA  =  ZAKAZ MYŚLENIA

 


Zakaz krytykowania ma swój korzeń w okultystycznej wierze w sprawczą moc wypowiadanych słów. Skutkiem tego jest wprowadzenie niepisanej listy zakazanych tematów, na które nie wolno rozmawiać. Każdy kto je porusza i zadaje niewygodne pytania (podważające autorytet przywódcy), jest wtedy publicznie karcony i wzywany na indywidualne rozmowy, które polegają na ciągłym bombardowaniu bezpodstawnymi zarzutami (dlaczego dowiadujemy się o tym od innych, a nie od ciebie, skoro też o tym wiedziałeś), aby zmusić ofiarę do tłumaczenia się i wywołać u niej poczucie winy. Dynamiczne osaczanie ofiary ma też na celu wyciąganie informacji o innych, które w taki sam sposób są wykorzystywane przeciwko nim. Dzięki temu, winnym przestaje być toksyczny lider, a staje się nim ten, kto ujawnia nadużycia lidera i kryje innych. Ma to też na celu filtrowanie myśli ofiar, aby pozbawić je możliwości realnej oceny zaistniałych zdarzeń, skutkiem czego, ofiara zaczyna się bać własnych myśli oraz krytycznych opinii na temat grupy, bo postrzega to jako grzech przeciwko grupie i Duchowi Świętemu. W wyniku tego, zaczyna automatycznie odrzucać każdą krytyczną myśl i dopuszcza do siebie tylko pozytywne myśli. Takie osoby zaczynają żyć w typowym diabelskim potępieniu, bo nieustannie obwiniają się o coś, co w ogóle nie jest grzechem.


ZASZCZUCIE - CZYLI POZBAWIENIE TRZEŹWEJ SAMOOCENY

 

Zaszczuwanie, to wywoływanie poczucia bezradności, poprzez tworzenie silnie stresujących sytuacji, które podważą wiarę we własne przekonania i własne wnioski. Polega to na bombardowaniu ofiary ciągłymi oskarżeniami, aby wpoić jej przekonanie, że każde niepowodzenie grupy wynika z jej winy, bo wciąż kieruje się głosem sumienia i biblijnymi kryteriami. Czasami przejawia się to też w postaci podważania nawrócenia i całego dotychczasowego życia z Bogiem, albo podważenia darów Ducha Świętego i wpajaniu przekonania, że całe dotychczasowe chrześcijaństwo, było jedną wielką porażką, a wszystko co dotychczas robił, to wyłącznie gaszenie ducha i działanie przeciwko Bogu. Ten zabieg, ma na celu stworzenie w umyśle ofiary przekonania, że bez względu na okoliczności i własne przekonania, zawsze musi działać według instrukcji lidera, aby zdobyć jego aprobatę.


TY MUSISZ - CZYLI TECHNIKA ZNIEWALAJĄCEJ PERSWAZJI

 

Perswazja wyklucza wywieranie nacisku i wciąż pozostawia rozmówcy wolną wolę, a jasne zasady stawiają człowieka przed prostym wyborem. Natomiast technika zniewalającej perswazji różni się tym, że manipulant stwarza konkretne warunki i stosuje pewne kroki, aby doprowadzić ofiarę do fałszywych wniosków i zmusić ją do takiego postępowania jak większość. Technika zniewalającej perswazji, to dynamiczne podejście do ofiary, nie dające możliwości obrony ani reinterpretacji swojego światopoglądu. Pozorna perswazja maskuje użycie technik manipulacyjnych i usypiają czujność ofiar, aby manipulant uniknął niezręcznych pytań i potencjalnych sprzeciwów. Dochodzi wtedy do wymuszenia uległości i szukania przez ofiarę usprawiedliwień swoich irracjonalnych zachowań. Wiele ofiar zaczyna wtedy usprawiedliwiać swoje irracjonalne decyzje, a słabe osobniki bywają już w pełni przekonane o słuszności nowej drogi, bo wychodzą z błędnego założenia, że większość nie może się mylić (Mt 7:14). 


JEDYNOZBAWCZOŚĆ - CZYLI IDEOLOGIA PONAD PRAWDĄ

 

Jedynozbawczość to nauczanie typowe dla wszystkich sekt. Zakłada ono, że zbawienie ma związek z przynależnością do danej grupy, bo kierunek ich doktryny są absolutnie nieomylne. Wiara w jedynozbawczość daje ludziom poczucie wyjątkowości i wyzwala silne motywacje, dlatego członkowie sekt zawsze są bardzo zaangażowani, bo uważają się za lepszych i bardziej duchowych od reszty świata. Mało która sekta oficjalnie głosi jedynozbawczość (jak Strażnica). Ale każdy zwodziciel wpaja to ludziom podprogowo, ponieważ to powoduje, że ludzie bezkrytycznie podchodzą do jego nauk nawet wtedy, gdy są całkowicie sprzeczne z Biblią, ale w związku z tym nieustannie żyją w lęku, że odrzucenie danego światopoglądu lub sposobu postępowania może ściągnąć na człowieka jakieś przekleństwo, np: biedę, choroby lub powrót problemów z przeszłości.

 

Jedynozbawczość głoszą też wszystkie martwe systemy religijne nastawione na opróżnianie portfeli swoich członków, aby pobożni ludzie bali się je opuszczać. Wiara w jedynozbawczość skutkuje też przekonaniem, że albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Dlatego każda osoba opuszczają ca taki system jest dyskredytowana i publicznie piętnowana. 


Całość na stronie https://chlebznieba.pl/index.php?id=288 .


Podsumowując:

1. Psychomanipulacja jest metodą manipulowania umysłem innych osób w celu uzyskania pożądanych wyników.

2. Psychomanipulacja może być stosowana w różnych dziedzinach życia, takich jak polityka, biznes, związki i reklama.

3. Często psychomanipulacja polega na wykorzystywaniu emocji i słabości innych osób.

4. Osoby stosujące psychomanipulację często celowo manipulują informacjami, aby kontrolować myśli i działania innych.

5. Często stosowana technika psychomanipulacji to odwrócenie ról, w którym sprawca staje się ofiarą, a ofiara jest winna (uważana jest za sprawcę).

6. Inną często używaną techniką jest podważanie pewności siebie, aby zwiększyć kontrolę nad innymi.

7. Psychomanipulacja często wykorzystuje emocjonalne szantaże, groźby lub obietnice w celu manipulacji decyzjami innych.

8. Czasami osoby stosujące psychomanipulację wywołują poczucie winy lub wstydu u innych, aby zwiększyć swoją kontrolę.

9. Jest to także częsta technika stosowana w sektach i religiach, aby kontrolować i manipulować swoimi wyznawcami.

10. Psychomanipulacja może prowadzić do utraty tożsamości i manipulacji wartościami osobistymi.

11. Osoby poddane psychomanipulacji często tracą kontrolę nad swoim życiem i popadają w zależność od manipulatora.

12. Psychomanipulacja może prowadzić do utraty zaufania w relacjach interpersonalnych.

13. Często osoby stosujące psychomanipulację posługują się zmanipulowanymi faktami lub dezinformacją w celu kontrolowania narracji.

14. Psychomanipulacja może prowadzić do izolacji społecznej i emocjonalnej u ofiar.

15. Niektóre techniki psychomanipulacji obejmują "przygaszanie" wątpliwości i krytyki, aby kontrolować poglądy i opinie innych.

16. Stosowanie psychomanipulacji często prowadzi do nierównowagi w relacjach i braku autentycznego zrozumienia uczuć i potrzeb drugiej osoby.

17. Psychomanipulacja może prowadzić do manipulacji finansowej, kradzieży tożsamości i wyzysku.

18. Bycie poddanym psychomanipulacji może prowadzić do chronicznego stresu, depresji i innych problemów psychicznych.

19. Psychomanipulacja jest naruszeniem godności i praw człowieka, zabiera innym osobom prawo do samodzielnego myślenia i decydowania.

20. Sposobem na ochronę przed psychomanipulacją jest rozwinięcie świadomości, nauka rozpoznawania manipulacyjnych technik i utrzymanie zdrowych granic interpersonalnych.0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.