Syn Boży równy Bogu? - krótko i na temat

0

 


Czy Pan Jezus kiedykolwiek powiedział, iż jest Bogiem? Bezpośrednio nie, ale wielokrotnie w rozmowie dawał to do zrozumienia Żydom. Tak wynika z kontekstu tych rozmów.Oni uważali tego typu stwierdzenia Jezusa za bluźnierstwo. Dlatego też chcieli go zabić. 

Sam możesz o tym przeczytać w Biblii. Zwróć uwagę na kontekst wypowiedzi, gdzie używany jest zwrot  "szukali okazji by go zabić".

A pamiętasz, co się działo, gdy Jezus powiedział, że może odpuszczać grzechy? Wywołało to spore zamieszanie, bo któż może odpuszczać grzechy poza samym Bogiem?


9,2 I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje.
9,3 A oto niektórzy z uczonych w Piśmie pomyśleli sobie: Ten bluźni.
9,4 Ale Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich?
9,5 Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: Odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź?
9,6 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy - rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego! [Mat: 9:2-6]
 

Dokładnie tak, tylko Bóg może odpuszczać grzechy i uczeni w Piśmie mieli tu racje i wiedzieli o tym. Pan Jezus też zdawał sobie z tego sprawę, a mimo to kilkakrotnie dał do zrozumienia, że może odpuszczać grzechy.

Jaki z tego wniosek? Albo bluźnił - jak twierdzili Żydzi- albo był Bogiem, nieprawdaż?

Pan Jezus mówił też, iż Bóg jest jego Ojcem, a On jest Synem Bożym. I za to też chciano go zabić. Dlaczego?

 

Biblia Warszawska -  Jana 5
5,14 Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.
5,15 Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
5,16 I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat.
5,17 A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd dziaj ła i Ja działam.
5,18 Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.

 

Otóż faryzeusze stwierdzili, że w ten sposób czyni się równym Bogu. Zauważ, że w Jana 5:18 wyraźnie powiedziano, że w rzeczy samej Pan Jezus uważał się za równego Bogu. To właśnie zauważyli Żydzi i to skomentowali.

Jak to możliwe, przecież Syn, to nie Ojciec, jak niektórzy twierdzą? Co do osoby nie, ale co do natury - tak. 

Ponadto w języku hebrajskim jeżeli nazywasz się synem czegoś, to nazywasz się ucieleśnieniem tej rzeczy. Hebrajskie słowo "zrodzony" - YALAD oznacza, że jeśli jesteś zrodzony z czegoś, to automatycznie jesteś tą rzeczą. 

Na przykład kot rodzi innego kota. Jeśli masz dziecko, to to dziecko jest w takim samym stopniu człowiekiem jak Ty sam - jesteście razem w równym stopniu ludźmi.

A więc jeśli Bóg "rodzi" Syna, to ten Syn jest w takim samym stopniu Bogiem, jak On sam. A przecież Jezus "jest w łonie Ojca".[Jana 1:18].

Także inne stwierdzenia Chrystusa uważane były za bluźniercze w oczach Żydów, a poświadczały, iż On sam uważa się za Boga. Zwrot "ja jestem" to jeden z nich.


8,57 Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
8,58 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.
8,59 Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. [Jana 8:57-59]

I jeszcze jedno. Pan Jezus przyjdzie w sposób widzialny sądzić ten świat. A któż może wydawać sądy jeśli nie sam Bóg? Kto może wydawać wyroki, jeśli nie sam Bóg?

J 10:33: "Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem."

Więcej na ww temat znajdziesz na tym blogu w sześciu częściach zatytułowanych "Kim On jest?".

A zatem przemyśl, to, co tutaj napisano i co na temat Pana Jezusa mówi Biblia, zwłaszcza, jeśli jesteś lub byłeś świadkiem Jehowy.


 
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.